תכנית "שכונה כעיר"

תכנית "שכונה כעיר" פועלת לצמצום פערים, לקידום שוויון הזדמנויות ולמיצוב איכות החיים בדרום תל אביב-יפו. התכנית נוסדה בשנת 2013 על-ידי העירייה בתמיכת קרן "וואהל" וקרן "תל-אביב לפיתוח". התכנית החלה לפעול בשכונת "שפירא" ובשכונת "קריית שלום", וכיום פועלת בשכונת "התקווה", בשכונת "עזרא" ובשכונת "הארגזים".

התכנית מושתתת על דיאלוג ועל שיתוף פעולה ייחודי במגוון תחומי החיים בין אנשי המקצוע בשכונות לבין הגורמים המקצועיים במטה העירוני בתחומי החינוך, הרווחה והקהילה. העקרונות המנחים של התכנית מתבססים על פיתוח מענים רלוונטיים לתושבי השכונות על-פי צרכים ייעודיים ועל חיבור התושבים לעשייה הקהילתית - הכול תוך מיקוד תשומת הלב בכוחות ובחוזקות הטמונים בשכונות למינוף ולהעצמת הקהילה.
תהליך הפיתוח הוא קהילתי ורב מערכתי. הוא פועל במערכות הפורמאליות והבלתי-פורמאליות ומתמקד בארבע נקודות על רצף התפתחות חייו של האדם בקהילה - מלידתו ועד הפיכתו לאדם בוגר ועצמאי:

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד