מידע להיתר

על פי התקנות, תהליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.
תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי העבודה המבוקשת,  מבחינה מרחבית: התוכניות אשר חלות על המקום, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבנייה, מידע על התשתיות. כן, יוצגו בו כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי עד שלב תעודת הגמר.

 

מינהל ההנדסה מטפל בבקשות למידע להיתר המוגשות דרך אתר מנהל התכנון במשרד האוצר. באתר זה תוכלו לקבל מידע על הסטטוס של הטיפול בבקשה ועל המועד המדויק לסיום כל שלב בתהליך החל מה- 04/09/2018 זמן הטיפול בבקשה למידע הינו 30 ימי עבודה.

לפי תקנות הרישוי 2010 תהליך הרישוי יטופל בידי עורך בקשה בלבד מתחילת המידע להיתר ועד קבלת תעודת גמר.

 

דגשים להגשת בקשה למידע להיתר

ע"פ תקנות הרישוי, לבקשה למידע חובה לצרף:

 •  מפת מדידה, ע"פ תקנות המדידות (2016) מעודכנת לשנה האחרונה.
 •  קובץ תצלומי המקרקעין מכל החזיתות בציון מועד הצילום. חשוב שהתמונות יהיו עדכניות סמוך להגשת הבקשה למידע, ויצוין מיקומה בנכס לעומת הרחוב או רוחות השמיים.
 • שובר תשלום אגרת מידע.

כדי להימנע מהחזרת הבקשה להבהרות נוספות, הנכם מתבקשים לצרף את המסמכים הבאים כדי להבהיר את בקשתכם:

 1. אין לבחור את מסלול "אחר", הואיל ואין שאלות מנחות במסלול זה. במקרים חריגים, אם בחרתם במסלול זה, יש לצרף סכמת המתארת את הבקשה בנוסף לתיאור מילולי ככל שניתן. 
 2. בבקשות לתוספת בניה / שינויים, יש לצרף סכמה המראה את מיקום התוספת המבוקשת ביחס לבניין והמגרש. בבקשה לתוספת בניה ושינויים, יש לתאר את קומת הקרקע: מלאה/בנויה חלקית/מפולשת.
 3. מקום בו נדרשת בתכנית הכנת ואישור תכנית עיצוב/ תכנית בינוי כתנאי להיתר, אישור תכנית בינוי יהיה תנאי להגשת תיק מידע.
 4. כאשר העבודה נדרשת לחניה, על פי תקנות החניה, הצגת סוג הפתרון המוצע. בבקשה לחניה פיזית לבחור בשדה המתאים בפניה  "בקשה לשינוי הסדר תנועה".
 5. בבקשות לבניה חדשה יש לציין האם הבניה המבוקשת הינה בקיר משותף ובאיזה צד.
 6. בבקשות לשימוש חורג בקומת מרתף/קומת קרקע: חתך דרך המקום עד מפלס הקרקע שמעבר לגבול המגרש, לרבות סימון קווי גובה ומפלס 0.0+. ביתר הבקשות לשימוש חורג יש לציין את הקומה, מיקום בקומה, ושטח.
 7. בבקשות לבנייה בשכונת התקווה, נסח טאבו מעודכן. 
 8. הבקשות לתוספת בניה/בניה חדשה בשכונת פלורנטין, יש לציין ע"ג מפת המדידה לפחות שתי מידות רוחב הגבולות במגרש המבוקש לבניה.

 

תשלום אגרת מידע להיתר

בעת הגשת בקשה לקבלת המידע להיתר, כתנאי לקליטתה, נדרש לצרף את שובר התשלום (המתקבל בדואר האלקטרוני לאחר מילוי פרטים במערכת) ואת אישור תשלום האגרה.
נכון לתאריך 15/08/2018 סכום האגרה הינו 193 ₪.
הליך התשלום מתחיל מהפקת שובר עבור בקשת מידע להיתר. בו נדרש למלא פרטי עורך הבקשה, פרטי מבקש הבקשה, כתובת הבקשה, ומהות הבקשה. אישור להנפקת השובר ישלח לעורך הבקשה למידע ולמבקש המידע בדוא"ל.  באפשרותך להדפיס את השובר ולהמשיך בהליך תשלום האגרה תוך תקופת התוקף של השובר באתר העירייה > תושבים > תשלומים > בקשת מידע להיתר בנייה
בבחירת האפשרות "תשלום שובר" תועבר לדף בו תדרש להזין פרטי אשראי ובסיומו לאישור תשלום. 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: