מידע להיתר

על פי תקנות הרישוי החדשות שנכנסו לתוקף ב-04/09/2016, תהליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.
תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי המגרש המבוקש, הן מבחינה מרחבית (תוכניות חלות, זכויות בנייה, הגבלות בנייה, מידע על תשתיות וכד'), הן מבחינת השימושים המותרים בו והן מבחינת התכן הנדרש, החבות בהיטל השבחה וכד'.


 

הגשת בקשה למידע להיתר


החל מ-04/09/2016 מינהל הנדסה מטפל בבקשות למידע להיתר המוגשות באתר מינהל התכנון, באמצעות מערכת רישוי זמין. מינהל התכנון הודיע שערך הדרכות לכ-3000 עורכי בקשות לנושא הגשת בקשות ועבודה במערכת רישוי זמין. בנוסף מפורסמים באתר מדריכים לקבלת המידע להיתר בנייה וכן פרטי קשר לצורך קבלת תמיכה טלפונית.
כתובת אתר מינהל התכנון – שער המידע לרישוי ולבנייה: www.bonim.pnim.gov.il

ע"פ תקנות הרישוי 2016, חובה לצרף מפת מדידה, שובר תשלום ותמונות. עם זאת, כדי להימנע מהחזרת הבקשה להבהרות נוספות, הנכם מתבקשים לצרף את המסמכים הבאים כדי להבהיר את בקשתכם:
1. בבניה חדשה על מגרש בו מתוכנן יותר מבניין אחד, סימון מתאר (קונטור) הבניין המבוקש על המפה.
2. בתוספת בנייה, סכמה המתארת את מיקום התוספת המבוקשת.
3. בבקשות לבנייה בשכונות התקווה, נסח טאבו מעודכן. 
4. כאשר הבנייה דורשת התקנתה/הוספה של מקומות חניה, הצגת סוג הפתרון המוצע.

5. בכל הבקשות לתוספת בניה/בניה חדשה בשכונת פלורנטין, יש לציין ע"ג מפת המדידה לפחות שתי מידות רוחב הגבולות במגרש המבוקש לבניה.
6. בבקשות לתוספת בניה יש לצרף סכמה המראה את מיקום התוספת המבוקשת ביחס לבניין והמגרש. בנוסף, יש לתאר את קומת הקרקע: מלאה/בנויה חלקית/מפולשת.
7. בבקשות לשימוש חורג בקומת מרתף/קומת קרקע יש להגיש חתך דרך המקום עד מפלס הקרקע שמעבר לגבול המגרש, לרבות סימון קווי גובה ומפלס 0.0+. ביתר הבקשות לשימוש חורג יש לציין את הקומה, מיקום בקומה, ושטח.
8. בבקשות לבניה חדשה יש לציין האם הבניה המבוקשת הינה בקיר משותף ובאיזה צד. 

 

תשלום אגרת מידע להיתר


בעת הגשת בקשה לקבלת המידע להיתר, כתנאי לקליטתה, נדרש לצרף את שובר התשלום (המתקבל בדואר האלקטרוני לאחר מילוי פרטים במערכת) ואת אישור תשלום האגרה.
נכון לתאריך 01/09/2016 סכום האגרה הינו 192 ₪.
הליך התשלום מתחיל מהפקת שובר עבור בקשת מידע להיתר. בו נדרש למלא פרטי עורך הבקשה, פרטי מבקש הבקשה, כתובת הבקשה, ומהות הבקשה. אישור להנפקת השובר ישלח לעורך הבקשה למידע ולמבקש המידע בדוא"ל.  באפשרותך להדפיס את השובר ולהמשיך בהליך תשלום האגרה תוך תקופת התוקף של השובר באתר העירייה > תושבים > תשלומים > בקשת מידע להיתר בנייה
בבחירת האפשרות "תשלום שובר" תועבר לדף בו תדרש להזין פרטי אשראי ובסיומו לאישור תשלום. 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: