מידע להיתר

על פי התקנות, תהליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.
תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי העבודה המבוקשת,  מבחינה מרחבית: התוכניות אשר חלות על המקום, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבנייה, מידע על התשתיות. כן, יוצגו בו כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי עד שלב תעודת הגמר.

 

 

הגשת בקשה למידע להיתר

מינהל ההנדסה מטפל בבקשות למידע להיתר המוגשות דרך אתר מנהל התכנון של המדינה. באתר זה תוכלו לקבל מידע על הזמן המותר לפי חוק לטיפול בתיק (החל מה- 02/09/2018 זמן הטיפול בבקשה למידע הינו 30 ימי עבודה).


 

ע"פ תקנות הרישוי, לבקשה למידע חובה לצרף מפת מדידה, ע"פ תקנות המדידות (2016) המעודכנות לשנה האחרונה, קובץ תצלומי המקרקעין מכל החזיתות בציון מועד הצילום, ושובר תשלום אגרה. עם זאת, כדי להימנע מהחזרת הבקשה להבהרות נוספות, הנכם מתבקשים לצרף את המסמכים הבאים כדי להבהיר את בקשתכם:

 1. בבניה חדשה על מגרש בו מתוכנן יותר מבניין אחד, סימון מיקום הבניין על המפה.
 2. מקום בו נדרשת בתכנית הכנת ואישור תכנית עיצוב/ תכנית בינוי כתנאי להיתר, אישור תכנית בינוי יהיה תנאי להגשת תיק מידע.
 3. בבקשות לבניה חדשה יש לציין האם הבניה המבוקשת הינה בקיר משותף ובאיזה צד.
 4. כאשר העבודה נדרשת לחניה, על פי תקנות החניה, הצגת סוג הפתרון המוצע. בבקשה לחניה פיזית לבחור בשדה המתאים בפניה  "בקשה לשינוי הסדר תנועה".
 5. בבקשות לבנייה בשכונת התקווה, נסח טאבו מעודכן. 
 6. הבקשות לתוספת בניה/בניה חדשה בשכונת פלורנטין, יש לציין ע"ג מפת המדידה לפחות שתי מידות רוחב הגבולות במגרש המבוקש לבניה.
 7. בתוספת בנייה, סכמה המתארת את מיקום התוספת המבוקשת.
 8. בבקשות לתוספת בניה / שינויים, יש לצרף סכמה המראה את מיקום התוספת המבוקשת ביחס לבניין והמגרש. בנוסף, יש לתאר את קומת הקרקע: מלאה/בנויה חלקית/מפולשת.
 9. בבקשות לשימוש חורג בקומת מרתף/קומת קרקע: חתך דרך המקום עד מפלס הקרקע שמעבר לגבול המגרש, לרבות סימון קווי גובה ומפלס 0.0+. ביתר הבקשות לשימוש חורג יש לציין את הקומה, מיקום בקומה, ושטח.
 10. אין לבחור את מסלול "אחר", הואיל ואין שאלות מנחות במסלול זה. במקרים חריגים, אם בחרתם במסלול זה, יש לצרף סכמת המתארת את הבקשה בנוסף לתיאור מילולי ככל שניתן. 
 11. בקשות למידע יוגשו על בסיס כתובת וגוש/חלקה גם יחד. החל מ 2/9/2018 לא יתקבלו תיקי מידע ללא כתובת.
  שימת דגש לכך שהתמונות יהיו עדכניות סמוך להגשת הבקשה למידע, ומיקומה בנכס לעומת הרחוב או רוחות השמיים.

 

תשלום אגרת מידע להיתר


בעת הגשת בקשה לקבלת המידע להיתר, כתנאי לקליטתה, נדרש לצרף את שובר התשלום (המתקבל בדואר האלקטרוני לאחר מילוי פרטים במערכת) ואת אישור תשלום האגרה.
נכון לתאריך 15/08/2018 סכום האגרה הינו 193 ₪.
הליך התשלום מתחיל מהפקת שובר עבור בקשת מידע להיתר. בו נדרש למלא פרטי עורך הבקשה, פרטי מבקש הבקשה, כתובת הבקשה, ומהות הבקשה. אישור להנפקת השובר ישלח לעורך הבקשה למידע ולמבקש המידע בדוא"ל.  באפשרותך להדפיס את השובר ולהמשיך בהליך תשלום האגרה תוך תקופת התוקף של השובר באתר העירייה > תושבים > תשלומים > בקשת מידע להיתר בנייה
בבחירת האפשרות "תשלום שובר" תועבר לדף בו תדרש להזין פרטי אשראי ובסיומו לאישור תשלום. 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: