הגשת הבקשה

טעינת הגשה מקוונת

עורך הבקשה להיתר בנייה ייכנס למערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב-יפו באמצעות "כרטיס חכם", יקליד את פרטי הבקשה הכוללים פרטי התקשרות מלאים של כל בעלי העניין, ויטען למערכת המקוונת את מסמכי ההגשה להיתר בהתאם לתיק המידע ומהות הבקשה, הכוללים (בין השאר):
• מפרט תוכנית ראשית (מוצג 100) בקובץ DWF.
• קובץ חישוב שטחים (מוצג 150) בקובץ DWG.
• חתימות של מבקש ההיתר ועורכי הבקשה.
• חתימות סרוקות של בעלי הנכס.*
• מסמכי בעלות (נסח טאבו, חוזה חכירה וכו').
• מפת מדידה עדכנית.
• כל הנספחים הדרושים בהתאם למהות הבקשה (כמופיע בתיק המידע).

(*) חתימת בעל הנכס:
על פי חוק התכנון והבנייה, בעל הזכות בנכס צריך לחתום על בקשה להיתר המוגשת לרשות. אם יש לנכס מספר בעלים (כגון בית משותף), יחתים את שאר בעלי הנכס על הבקשה ויצרף את החתימות הסרוקות למסמכי הבקשה. במידה וחסרות חתימות של בעלי זכות בנכס יש לפעול בהתאם לתקנה 36 (בעבר 2ב') בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) ולשלוח הודעות לבעלי הזכויות (ראו בהמשך).
בשלב זה מתקבלת הגשה מקוונת במערכת ומתחילה בדיקה של תקינות הבקשה הנמשכת 10 ימי עבודה.
לתשומת לבכם: הגשה מקוונת איננה בקשת רישוי. רק לאחר השלמת בדיקת תנאי סף, אישור מרכז/ת הרישוי לתקינות ההגשה, פרסום והפקדה להתנגדויות (במידת הצורך) ותשלום שובר - תיפתח בקשה להיתר. הערות מרכזי הרישוי בעת בדיקות התקינות נשלחות באופן מקוון לעורך הבקשה דרך המערכת המקוונת.

בכל שאלה בנושא ההגשה המקוונת ניתן ליצור קשר עם מרכזות הרישוי דרך המערכת המקוונת או לתאם עימן פגישה דרך המוקד הטלפוני ההנדסי. ראה פרטי קשר בסוף הדף.


 

בדיקת שלמות מסמכים

 
 

הבדיקה נערכת על ידי מרכז/ת הרישוי, וכוללת בין השאר בדיקה של קובצי ההגשה המקוונת. הגשת כל המסמכים הדרושים - כולל מסמכי בעלות, תצהירים, הנספחים הנדרשים על פי מהות הבקשה ופרטי ההתקשרות של בעלי העניין.
שימו לב: הצגת פרטי התקשרות עדכניים הכרחית, שכן הודעות עדכון על מצב הבקשה נשלחות לפי פרטים אלו.
אם יש לנכס מספר בעלים ולא כולם חתמו על הבקשה, יימסרו הנחיות למשלוח הודעות לשאר בעלי החלקה או הבניין.
בקשה הכוללת "הקלה" או "שימוש חורג" וכן בקשה מכוח תמ"א 38 מחייבת פרסום. לנוחותכם, ריכזנו עבורכם מדריך להקלות, שבו מרוכזים נסחי הפרסום המומלצים. הנחיות לפרסום לפי סעיף 149 לחוק או פרסום לתמ"א 38 יישלחו בהמשך לבדיקה.
בדיקת תקינות המסמכים תימשך עד 10 ימי עבודה. במסגרת ימים אלו נבדקים מסמכי ההגשה גם על ידי תחנות נוספות, כגון פיקוח על הבנייה, מכון הרישוי ועוד. בסוף הבדיקה  הבקשה תיקלט ותקבל מספר בקשת רישוי. 

  • במידה שנמצאו הערות, הן יימסרו לעורך הבקשה דרך המערכת המקוונת. על עורך הבקשה לתקן את ההערות ולהגיש שוב את המסמכים לבדיקה חוזרת.
  • במידה שנדרש פרסום או משלוח הודעות לזכאים, יימסר לעורך הבקשה אישור לפנות אל חברת הפרסום, ועליו לפנות אל אחת מחברות הפרסום הזכייניות של העירייה.

שימו לב: בשלב זה, מסמכי ההגשה ננעלים בתיק הבניין המקוון ולא ניתן לשנותם.

פרסום והודעות, השלמת דרישות ותשלום שובר לפתיחת בקשה

מבקש ההיתר יבצע את מסירת ההודעות והפרסומים על חשבונו, באמצעות אחת מהחברות הזכייניות של העירייה, וישלם את שובר התשלום שקיבל.
זמן הפרסום נמשך כשלושה שבועות (מיום שבוצעה הזמנה), אך לאחריו נדרש להמתין עוד 14 יום לקבלת התייחסות מהציבור.
דו"ח על מסירת ההודעות ועל קטעי הפרסום בעיתון יימסרו על ידי החברה המפרסמת למרכזת הרישוי.

כל מי שקיבל הודעה, יכול לעיין בפרטיה באתר של עיריית תל אביב-יפו ולהגיש התנגדות מקוונת.

לסרטון הסבר אודות אופן הצפייה בקבצים הסרוקים >>

לאחר השלמת הפרסום על ידי מבקש ההיתר ותשלום השובר (ראו הפניה לממשק תשלום בהמשך הדף), על עורך הבקשה להשלים את ההגשה המקוונת ולטעון את השובר המשולם ואת דוח הפרסום שנמסר לו מחברת הפרסום. מרכז/ת הרישוי יבדקו שהפרסומים ומשלוח ההודעות בוצעו ושהשובר שולם - ותפתח בקשה להיתר. הודעה על פתיחת הבקשה תישלח בדואר האלקטרוני לעורך הבקשה ולמבקש הבקשה, על פי הפרטים המעודכנים במערכת.

מבקש ההיתר ועורך הבקשה יכולים בכל שלב להיכנס למערכת מעקב רישוי באתר - בדיקת סטטוס בקשה להיתר בנייה, להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה על פי מספרה (בתנאי שהפרטים האישיים של מבקש ההיתר ועורך הבקשה מעודכנים במערכת)

שימו לב: במקרה של דחיית הבקשה להיתר על ידי הוועדה המקומית ו/או סגירת הבקשה לאור פניית עורך הבקשה ו/או מבקש ההיתר, יש לפנות להשבת הפיקדון ששולם למחלקת גביית הכנסות מבנייה ומפיתוח (לפי פרטי הקשר המופיעים מטה).

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: