הגשת הבקשה

טעינת פניה מקוונת

עורך הבקשה יכנס למערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב-יפו באמצעות "כרטיס חכם", יקליד את פרטי הבקשה הכוללים פרטי התקשרות מלאים של כל בעלי העניין ויטען למערכת המקוונת את מסמכי הבקשה להיתר, הכוללים (בין השאר):
• מפרט תכנית ראשית (מוצג 100) בקובץ DWF
• קובץ חישוב שטחים (מוצג 150) בקובץ DWG
• חתימות של מבקש ההיתר ועורכי הבקשה.
• חתימות סרוקות של בעלי הנכס *
• מסמכי בעלות (נסח טאבו, חוזה חכירה וכו')
• מפת מדידה עדכנית
• כל הנספחים הדרושים בהתאם למהות הבקשה (כמופיע בתיק המידע)

(*) חתימת בעל הנכס:
על פי חוק התכנון והבניה, בעל הזכות בנכס צריך לחתום על בקשה להיתר המוגשת לרשות. אם יש לנכס מספר בעלים (כגון בית משותף), יחתים את שאר בעלי הנכס על הבקשה בהתאם לתקנה 36 (בעבר 2ב') בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) ויצרף את החתימות הסרוקות למסמכי הבקשה.
בשלב זה מתקבלת פניה מקוונת במערכת.
לתשומת לבכם: פנייה מקוונת איננה בקשת רישוי. רק לאחר השלמת בדיקת תנאי סף, אישור מרכז/ת הרישוי לתקינות ההגשה ותשלום שובר - תפתח בקשה להיתר. הערות מרכזי הרישוי בעת בדיקות התקינות נשלחות באופן מקוון לעורך הבקשה דרך המערכת המקוונת. ניתן ליצור קשר עם מרכזי הרישוי דרך המערכת המקוונת או לתאם עימם פגישה דרך המוקד הטלפוני ההנדסי.

בדיקת שלמות מסמכים

 
 

מרכז הרישוי יבדוק את קבצי הפניה המקוונת. יבדוק שהוגשו כל המסמכים הדרושים, כולל מסמכי בעלות, תצהירים, כל הנספחים הדרושים על פי מהות הבקשה וכן יבדוק את פרטי ההתקשרות של בעלי העניין.
שימו לב: הצגת פרטי התקשרות עדכניים הכרחית, שכן הודעות עדכון על מצב הבקשה נשלחות לפי פרטים אלו.
אם יש לנכס מספר בעלים ולא כולם חתמו על הבקשה, ימסור מרכז הרישוי הנחיות למשלוח הודעות לשאר בעלי החלקה או הבניין.
בקשה הכוללת "הקלה" או "שימוש חורג" וכן בקשה מכח תמ"א 38 חייבת בפרסום. לנוחותך, ריכזנו עבורך מדריך להקלות שבו מרוכזים נסחי הפרסום המומלצים. הנחיות לפרסום לפי סעיף 149 לחוק או פרסום לתמ"א 38 ישלחו באותו מעמד.

בשלב זה יקבל עורך הבקשה שובר לתשלום מקדמות על חשבון אגרות בנייה בסכום של כ- 20% מהאגרות הסופיות.
כל המסמכים הללו ימסרו לעורך הבקשה, באמצעות המערכת המקוונת.
בדיקת שלמות המסמכים תימשך כ-10 ימים.

פרסום והודעות, השלמת דרישות ותשלום שובר לפתיחת בקשה

מבקש ההיתר יבצע את מסירת ההודעות והפרסומים על חשבונו, באמצעות אחת מחברות הזכייניות של העירייה וישלם את שובר התשלום שקיבל.
זמן הפרסום יכול להימשך כשלושה שבועות (מיום שבוצעה הזמנה), אך יש להמתין עוד 14 יום לקבלת התייחסות מהציבור.
דו"ח על מסירת ההודעות ועל קטעי הפרסום בעיתון יימסרו ע"י החברה המפרסמת למרכז הרישוי.
לאחר השלמת המסמכים ע"י מבקש ההיתר ותשלום השובר, יבדוק מרכז הרישוי שהפרסומים ומשלוח ההודעות בוצעו בהתאם להנחיות וכן יבצע בדיקת תנאי סף בסופה תקלט הפנייה ויינתן לה מספר בקשה להיתר לצורך מעקב ובקרה. הודעה על פתיחת הבקשה תישלח בדואר האלקטרוני לעורך הבקשה ולמבקש הבקש, על פי הפרטים המעודכנים במערכת.. 

קליטת הבקשה

לאחר אישור מרכזי הרישוי לתקינות מסמכי הבקשה וקבלת מספר הרישוי, המערכת תעביר אוטומטית את הבקשה להיתר לארכיב תיקי הבניין הסרוקים. כל מי שקיבל הודעה, יכול לעיין בפרטיה באתר של עיריית תל אביב יפו ולהגיש התנגדות מקוונת.  

לסרטון הסבר אודות אופן הצפייה בקבצים הסרוקים >>


מבקש ההיתר ועורך הבקשה יכולים בכל שלב להיכנס למערכת מעקב רישוי באתר - בדיקת סטטוס בקשה להיתר בנייה, להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות ולהתעדכן בסטאטוס הבקשה על פי מספרה (בתנאי שהפרטים האישיים של מבקש ההיתר ועורך הבקשה מעודכנים במערכת)


 

שימו לב: במקרה של דחיית הבקשה להיתר על ידי הועדה המקומית ו/או סגירת הבקשה לאור פניית עורך הבקשה ו/או מבקש ההיתר, יש לפנות להשבת הפיקדון ששולם למחלקת גביית הכנסות מבניה ומפיתוח (בפרטי הקשר המופיעים מטה).

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: