צהרון גן עירוני

בגנים העירוניים בדרום תל-אביב וביפו פועלים צהרונים עירוניים באמצעות חברת יובל חינוך. בשאר העיר מופעלים צהרונים פרטיים, באמצעות עמותות ומפעילים שונים.

צהרוני הגן נפתחים ל- 20 נרשמים ומעלה ופועלות כל השנה מתחילת שנת הלימודים ועד 10 באוגוסט.

לנרשמים לחודשי הקיץ בלבד (החל מתחילת יולי) - התעריף לתקופה הינו תעריף לחודש X 3.
לנרשמים בחודש יוני - תשלום עבור יוני ועוד תעריף קיץ (תעריף לחודש X 3).
לנרשמים בחודשי אפריל מאי - יתרת תשלומים + 1.

 

למידע על רישום לצהרוני גן

תשלום חודשי לצהרונים עירוניים

התשלום החודשי נכון לשנת הלימודים תשע"ח:

 • 850 ש"ח (X11 תשלומים חודשיים).
 • לילדים אשר מסיבות בריאותיות בלבד (אלרגיה למזון או מחלה מוגדרת) לא ניתן לספק להם שירותי הזנה תעריף הצהרונים הינו 655 ₪.
 • ככלל לא יפתחו צהרוני גן לפחות מ- 20 נרשמים.

הסדר תשלום שכר לימוד

 
 
תשלום שכר הלימוד יבוצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבונכם בבנק (הוראת קבע), ב-11 תשלומים חודשיים, ב-10 בכל חודש. תשלום ראשון ינוכה ב-10 באוקטובר.

קבלת הנחה בצהרוני גן עירוניים

 

הנחות

 • הנחות יינתנו רק לתושבי תל-אביב-יפו, על בסיס מבחן הכנסות של המשפחה.
 • שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העירייה.
 • תשלום שכר לימוד חודשי מלא יחול על משפחות שהכנסתם הממוצעת לנפש ברוטו מעל 3,300 ש"ח לנפש, לשנת הלימודים תשע"ח.
 • לצורך קביעת הזכאות להנחה, יש להמציא את המסמכים כמפורט בטבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה בשכר לימוד.

 

תאריך הגשת המסמכים לבקשה להנחה:

בקשה להנחה יש להגיש במועד הרישום לגני ילדים או באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, בית קרדן, דרך מנחם בגין 154, קומה 14, חדר 35 או באמצעות פקס: 03-5216553 או באמצעות מייל agdashsherut@mail.tel-aviv.gov.il
 

 

הנחות שלא על בסיס מבחן הכנסה:

 • ילד שני - 15% לכל ילד שני ומעלה.
 • עולה חדש - 20% (הגיע לארץ בשנתיים האחרונות).
 • משפחה שבראשה הורה עצמאי - 25% הנחה.
 • הנחות ע"פ הכנסה לנפש –בשיעור שבין 10%-50%
 • ילדים למשפחות אומנה, סידור חוץ ביתי, מעון לנשים מוכות - פטור מתשלום.

לילדים ממוצא אתיופי שעלו לארץ בשבע השנים האחרונות ומעוניינים להשתתף בצהרוני גן עירוניים של יובל חינוך שקיימות בדרום העיר בלבד (תעריף מסובסד) יהיו זכאים לתעריף מיוחד של 125 ש"ח לחודש (תשע"ח), בכפוף לאישור ועדת הנחות.

ההנחות יינתנו לאחר המצאת האישורים המתאימים.
הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מבניהן.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

* הכנסה חודשית ברוטו - הכנסה מכל המקורות.

* בחישוב מספר הנפשות "למשפחה עצמאית" יתווסף למספר הנפשות בפועל עוד נפש אחת.

מבקשי הנחה בשכר הלימוד המרבי יפרטו את כל ההכנסות שלהם ושל בני או בנות זוגם ויצרפו לבקשה אישורים מתאימים כמפורט להלן. כל בקשת הנחה תיבחן. בעלי יתרת חוב בגין שכר לימוד לצהרונים, יצטרכו להסדיר את חובם לפני מתן ההנחה.
מובהר בזה כי בקשה להנחה אשר לא צורפו לה אישורים מתאימים כמפורט לעיל - לא תידון. אם ישתנו ההכנסות בתחילה שנת הלימודים תשע"ח, יש להמציא אישורי הכנסה חדשים.

המסמכים הדרושים למבקשי הנחה

 
 

שכיר: העתק של שלושה תלושי משכורת אחרונים של האב ושל האם. שכירים, שלהם תלושי משכורת לא ממוחשבים, יצרפו לבקשה העתק של שלושה תלושי משכורת חתומים בידי המעביד ומוחתמים בחותמתו, שבהם יצוינו מספר ימי העבודה בחודש, מספר שעות העבודה ביום ומספר תיק הניכויים של המעביד במס הכנסה. אישורים מתאימים על הכנסות נוספות. 


עצמאי: העתק דוח שומה לשנת המס הקודמת (2016) ואישורים מתאימים על הכנסות נוספות. 
עולה חדש: עולים חדשים שעלו לישראל בשנתיים האחרונות, יצרפו לבקשה תעודת עולה (גובה ההנחה - 20%)
משפחות נתמכות ע''י המוסד לביטוח לאומי ומקבלי דמי אבטלה:
אישור המוסד לביטוח לאומי על סכום התמיכה או דמי האבטלה שהתקבלו מהמוסד בחודשים האחרונים.  
הורה עצמאי: על-פי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב 1992, הצהרה המופיעה בטופס "הבקשה רישום לצהרונים"), העתק תעודת זהות מעודכנת, הסכם גירושין או כל מסמך אחר המעיד על היותו הורה עצמאי (גובה ההנחה – 25%)

אחים השוהים בצהרוני גן עירוניים: תינתן הנחה בגובה של 15% לילד השני ומעלה על התעריף הגבוה. טבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה מפורסמים במלואם באתר האינטרנט העירוני.

שכר לימוד ואפשרויות תשלום

שכר הלימוד נגבה ב- 11 תשלומים שווים באמצעות טופס הוראה לחיוב חשבון
לתשומת לבכם - פרטי הוראת הקבע הינם משפחתיים.
כל עדכון בפרטי הוראת הקבע יבוצע לכל בני המשפחה בכלל שירותי החינוך.

את הטופס החתום על ידי הבנק יש לשלוח ליחידת חיוב ושירות לקוחות, אגף לגביית אגרות ודמי שירותים, בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל-אביב-יפו, קומה 14, חדר 35, או באמצעות פקס: 03-5216553.
על פיגור בתשלום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: