חינוך

צהרון בגן עירוני - תשלומים

חברת יובל חינוך תפעיל בשנת הלימודים תשפ"ב צהרונים בגנים העירוניים ברחבי העיר. בנוסף, מופעלים ברחבי העיר צהרונים פרטיים, באמצעות עמותות ומפעילים שונים. 
למידע על רישום לצהרוני גן >> 

תשלום לצהרונים עירוניים - דרום העיר ויפו

התעריף השנתי של צהרונים בדרום העיר וביפו, נכון לשנת הלימודים תשפ"ב הוא 9,350 ש"ח - כולל קייטנת הקיץ.

 • לילדים שלא ניתן לספק להם שירותי הזנה, מסיבות בריאותיות בלבד (אלרגיה למזון או מחלה מוגדרת), התעריף הוא 7,205 ש"ח.
 • עזיבה עד ל-15 בחודש, תחויב בתשלום של מחצית התעריף החודשי.
 • עזיבה לאחר ה-15 בחודש תחויב בתשלום חודשי מלא.
 • עזיבה לאחר חודש יוני תחויב בתשלום חודשי מלא.
 • לנרשמים לחודשי הקיץ בלבד (החל מחודש יולי) - התעריף יהיה 1,018 ש"ח* לכל מחזור של 15 יום.

* התעריף כפוף לשינוים שיחולו בצו הפיקוח על מחירי צהרוני קיץ.

אפשרויות תשלום

 
 

תשלומי הצהרון נגבים ב-10 תשלומים שווים, ב-10 בכל חודש, באמצעות הוראת קבע בנקאית או הוראת קבע בכרטיס אשראי.

קבלת הנחה בצהרונים בגנים עירוניים בדרום העיר ויפו

 • הנחות יינתנו רק לתושבי תל אביב-יפו, על בסיס מבחן הכנסות של המשפחה.
 • שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העירייה.
 • תשלום שכר לימוד חודשי מלא יחול על משפחות שהכנסתם הממוצעת ברוטו לנפש מעל 3,300 ש"ח לנפש, לשנת הלימודים.
 • לצורך קביעת הזכאות להנחה, יש להמציא את המסמכים כמפורט בטבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה בשכר לימוד.

מועד הגשת הבקשה

אפשר להגיש בקשה להנחה במעמד הרישום לשנת הלימודים הקרובה. המועד האחרון להגשת הבקשה הינו 31 לאוגוסט של אותה השנה.

אופן הגשת בקשה להנחה

תוכלו להגיש בקשה להנחה באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, באמצעות פנייה מקוונת, פקס או דואר (על פי פרטי הקשר הרשומים מטה).

הנחות שלא על בסיס מבחן הכנסה

 • ילד שני - 15% לכל ילד שני ומעלה.
 • עולה חדש - 20% (הגיע לארץ בשנתיים האחרונות).
 • משפחה שבראשה הורה עצמאי (יחידני) - 25% הנחה.
 • הנחות על פי הכנסה לנפש - בשיעור שבין 10%-50%
 • ילדים למשפחות אומנה, סידור חוץ ביתי, מעון לנשים מוכות - פטור מתשלום.
 • ההנחות יינתנו לאחר המצאת האישורים המתאימים.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מבניהן.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  


* הכנסה חודשית ברוטו - הכנסה מכל המקורות.
* בחישוב מספר הנפשות "למשפחה עצמאית (יחידני)" תתווסף למספר הנפשות בפועל עוד נפש אחת. מספר נפשות למשפחה - כולל ילדים עד גיל 21.
מבקשי הנחה בשכר הלימוד המרבי יפרטו את כל ההכנסות שלהם ושל בני או בנות זוגם ויצרפו לבקשה אישורים מתאימים כמפורט להלן. כל בקשת הנחה תיבחן. בעלי יתרת חוב בגין שכר לימוד לצהרונים, יצטרכו להסדיר את חובם לפני מתן ההנחה.
מובהר בזה כי בקשה להנחה אשר לא צורפו לה אישורים מתאימים כמפורט לעיל - לא תידון. אם ישתנו ההכנסות בתחילה שנת הלימודים תשפ"ב, יש להמציא אישורי הכנסה חדשים.

המסמכים הדרושים למבקשי הנחה

 
 

שכירים: העתק של שלושה תלושי משכורת אחרונים של האב ושל האם. שכירים, שלהם תלושי משכורת לא ממוחשבים, יצרפו לבקשה העתק של שלושה תלושי משכורת חתומים בידי המעביד ומוחתמים בחותמתו, שבהם יצוינו מספר ימי העבודה בחודש, מספר שעות העבודה ביום ומספר תיק הניכויים של המעביד במס הכנסה. אישורים מתאימים על הכנסות נוספות.


עצמאיים: העתק דוח שומה לשנת המס הקודמת ואישורים מתאימים על הכנסות נוספות.
עולים חדשים:  עולים חדשים שעלו לישראל בשנתיים האחרונות, יצרפו לבקשה תעודת עולה (גובה ההנחה - 20%).
משפחות נתמכות על ידי המוסד לביטוח לאומי ומקבלי דמי אבטלה:
אישור המוסד לביטוח לאומי על סכום התמיכה או דמי האבטלה שהתקבלו מהמוסד בחודשים האחרונים.
הורה עצמאי (יחידני): על פי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב 1992, הצהרה המופיעה בטופס "הבקשה רישום לצהרונים", העתק תעודת זהות מעודכנת, הסכם גירושין או כל מסמך אחר המעיד על היותו הורה עצמאי (גובה ההנחה – 25%).
אחים השוהים בצהרוני גן עירוניים: תינתן הנחה בגובה של 15% לילד השני ומעלה, על התעריף הגבוה. טבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה מפורסמת במלואה באתר האינטרנט העירוני.

תשלום לצהרונים עירוניים - צפון ומרכז העיר

התעריף השנתי של הצהרונים בצפון ומרכז העיר, נכון לשנת הלימודים תשפ"ב הוא 9,100 ש"ח - ל-10 חודשי פעילות, לא כולל קייטנת הקיץ.


ביטול השתתפות

 • בגין ביטול השתתפות בצהרון במהלך שנת הלימודים שיימסר למפעיל עד ליום ה- 15 לחודש - ישולם למפעיל תשלום עד תום אותו חודש, מובהר כי הילד יהא רשאי להשתתף בצהרון עד לתום אותו חודש.
 • בגין ביטול השתתפות בצהרון במהלך שנת הלימודים שיימסר למפעיל לאחר היום ה-15 לחודש - ישולם למפעיל תשלום בגין מחצית החודש שלאחריו. מובהר כי הילד יהא רשאי להשתתף בצהרון עד למחצית החודש שלאחר מכן.
 • בגין ביטול השתתפות בקייטנת הקיץ שתימסר עד שבועיים לפני פתיחת הקייטנה– יתקבל החזר מלא.
 • בגין ביטול השתתפות בקייטנת הקיץ שתימסר עד שבוע לפני תחילת הקייטנה – יתקבל החזר בגובה של 50%.
 • בגין ביטול השתתפות בקייטנת הקיץ שתימסר החל מיום פתיחת הקייטנה- לא יתקבל כל החזר ומי מטעם הילדים ישא בתשלום מלא בגין קייטנת הקיץ (בין אם הילד השתתף בקייטנה ובין אם לאו).
 • הנחות ניתנות על ידי משרד התמ"ת בלבד.

אפשרויות תשלום

שכר הלימוד נגבה ב-9 תשלומים שווים, ב-10 לכל חודש, באמצעות הוראת קבע בנקאית או הוראת קבע בכרטיס אשראי.


לתשומת לבכם: פרטי הוראת הקבע הינם משפחתיים. כל עדכון בפרטי הוראת הקבע יבוצע לכל בני המשפחה בכלל שירותי החינוך.


אם עדיין לא עדכנתם אמצעי תשלום, אפשר לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:

 • הוראת קבע בבנק - עליכם להיכנס לחשבון הבנק ולהקים הרשאה לחיוב חשבון - קוד מוסד 1200. יש לחתום על גבי טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שירותי חינוך, להעבירו לאישור הבנק ולשלוח את האישור בפקס מספר 03-5216553
 • הוראת קבע בכרטיס אשראי - יש לעדכן פרטי כרטיס באמצעות מרכז השירות הטלפוני (ראו פרטי קשר מטה).

על פיגור בתשלום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד