צהרון גן עירוני

חברת יובל חינוך תפעיל בשנת הלימודים תשע"ט צהרונים בגנים העירוניים ברחבי העיר. בנוסף,  מופעלים ברחבי העיר צהרונים פרטיים, באמצעות עמותות ומפעילים שונים. 

צהרוני הגן נפתחים ל- 15 נרשמים ומעלה ופועלים כל השנה מתחילת שנת הלימודים ועד 10 באוגוסט.

למידע על רישום לצהרוני גן

תשלום חודשי לצהרונים עירוניים- דרום העיר ויפו

תעריפי צהרונים בדרום העיר ויפו, נכון לשנת הלימודים תשע"ט:

 • 850 ש"ח (X11 תשלומים חודשיים).
 • לילדים אשר מסיבות בריאותיות בלבד (אלרגיה למזון או מחלה מוגדרת) לא ניתן לספק להם שירותי הזנה תעריף הצהרונים הינו 655 ₪.
 • עזיבה  עד לתאריך ה- 15 בחודש, תחויב בתשלום של מחצית התעריף החודשי.
 • עזיבה לאחר ה- 15 בחודש תחויב בתשלום חודשי מלא.
 • עזיבה לאחר חודש יוני תחויב בתשלום חודשי מלא.
 • לנרשמים לחודשי הקיץ בלבד (החל מחודש יולי)- התעריף יהיה 1,000* ₪ לכל מחזור של 15 יום.
 • לנרשמים החל מחודש אפריל- התעריף בחודשים אפריל עד יוני (כולל) יהיה 850 ₪ לחודש, והתעריף לחודשי הקיץ (החל מחודש יולי) יהיה 1,000* ₪ לכל מחזור של 15 יום.

* התעריף כפוף לשינוים שיחולו בצו הפיקוח על מחירי צהרוני קיץ.

אפשרויות תשלום

 
 

שכר הלימוד נגבה ב- 11 תשלומים שווים, ב- 10 לכל חודש, באמצעות הוראת קבע בנקאית או הוראת קבע בכרטיס אשראי.

קבלת הנחה בצהרונים בגנים עירוניים בדרום העיר ויפו

 • הנחות יינתנו רק לתושבי תל-אביב-יפו, על בסיס מבחן הכנסות של המשפחה.
 • שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העירייה.
 • תשלום שכר לימוד חודשי מלא יחול על משפחות שהכנסתם הממוצעת ברוטו לנפש מעל 3,300 ש"ח לנפש, לשנת הלימודים תשע"ט.
 • לצורך קביעת הזכאות להנחה, יש להמציא את המסמכים כמפורט בטבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה בשכר לימוד.


 

אופן הגשת בקשה להנחה:

בקשה להנחה יש להגיש במועד הרישום לגני ילדים או באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, באמצעות פנייה מקוונת, פקס או דואר (הרשומים מטה).

הנחות שלא על בסיס מבחן הכנסה:

 • ילד שני - 15% לכל ילד שני ומעלה.
 • עולה חדש - 20% (הגיע לארץ בשנתיים האחרונות).
 • משפחה שבראשה הורה עצמאי (יחידני)- 25% הנחה.
 • הנחות ע"פ הכנסה לנפש – בשיעור שבין 10%-50%
 • ילדים למשפחות אומנה, סידור חוץ ביתי, מעון לנשים מוכות - פטור מתשלום.
 • לילדים ממוצא אתיופי שעלו לארץ בשבע השנים האחרונות ומעוניינים להשתתף בצהרוני גן עירוניים של יובל חינוך שקיימים בדרום העיר בלבד (תעריף מסובסד) יהיו זכאים לתעריף מיוחד של 125 ש"ח לחודש (תשע"ט), בכפוף לאישור ועדת הנחות.
 • ההנחות יינתנו לאחר המצאת האישורים המתאימים.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מבניהן.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  


* הכנסה חודשית ברוטו - הכנסה מכל המקורות.
* בחישוב מספר הנפשות "למשפחה עצמאית (יחידני)" יתווסף למספר הנפשות בפועל עוד נפש אחת.
מבקשי הנחה בשכר הלימוד המרבי יפרטו את כל ההכנסות שלהם ושל בני או בנות זוגם ויצרפו לבקשה אישורים מתאימים כמפורט להלן. כל בקשת הנחה תיבחן. בעלי יתרת חוב בגין שכר לימוד לצהרונים, יצטרכו להסדיר את חובם לפני מתן ההנחה.
מובהר בזה כי בקשה להנחה אשר לא צורפו לה אישורים מתאימים כמפורט לעיל - לא תידון. אם ישתנו ההכנסות בתחילה שנת הלימודים תשע"ט, יש להמציא אישורי הכנסה חדשים.

המסמכים הדרושים למבקשי הנחה

 
 

שכיר: העתק של שלושה תלושי משכורת אחרונים של האב ושל האם. שכירים, שלהם תלושי משכורת לא ממוחשבים, יצרפו לבקשה העתק של שלושה תלושי משכורת חתומים בידי המעביד ומוחתמים בחותמתו, שבהם יצוינו מספר ימי העבודה בחודש, מספר שעות העבודה ביום ומספר תיק הניכויים של המעביד במס הכנסה. אישורים מתאימים על הכנסות נוספות.


עצמאי: העתק דוח שומה לשנת המס הקודמת (2017) ואישורים מתאימים על הכנסות נוספות.
עולה חדש:  עולים חדשים שעלו לישראל בשנתיים האחרונות, יצרפו לבקשה תעודת עולה (גובה ההנחה - 20%).
משפחות נתמכות ע''י המוסד לביטוח לאומי ומקבלי דמי אבטלה:
אישור המוסד לביטוח לאומי על סכום התמיכה או דמי האבטלה שהתקבלו מהמוסד בחודשים האחרונים.
הורה עצמאי (יחידני): על-פי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב 1992, הצהרה המופיעה בטופס "הבקשה רישום לצהרונים", העתק תעודת זהות מעודכנת, הסכם גירושין או כל מסמך אחר המעיד על היותו הורה עצמאי (גובה ההנחה – 25%).
אחים השוהים בצהרוני גן עירוניים: תינתן הנחה בגובה של 15% לילד השני ומעלה, על התעריף הגבוה. טבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה מפורסמת במלואה באתר האינטרנט העירוני.

תשלום חודשי לצהרונים עירוניים- צפון ומרכז העיר

 • התשלום החודשי נכון לשנת הלימודים תשע"ט יהיה 909 ₪ לחודש.
 • בנוסף, התעריף לחודשי הקיץ (החל מחודש יולי)- יהיה 1,218* ₪ לכל מחזור של 15 יום.
  *התעריף כפוף לשינוים שיחולו בצו הפיקוח על מחירי צהרוני קיץ. 
 • עזיבה עד לתאריך ה- 15 בחודש, תחויב בתשלום של מחצית התעריף החודשי.
 • עזיבה לאחר ה- 15 בחודש תחויב בתשלום חודשי מלא. 
 • עזיבה לאחר חודש יוני תחויב בתשלום חודשי מלא.

אפשרויות תשלום

שכר הלימוד נגבה ב- 10 תשלומים שווים, ב- 10 לכל חודש, באמצעות הוראת קבע בנקאית או הוראת קבע בכרטיס אשראי.


לתשומת לבכם - פרטי הוראת הקבע הינם משפחתיים. כל עדכון בפרטי הוראת הקבע יבוצע לכל בני המשפחה בכלל שירותי החינוך.


במידה וטרם עדכנת אמצעי תשלום, ניתן לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:

 • לתשלום בהוראת קבע בבנק- עליך להיכנס לחשבון הבנק ולהקים הרשאה לחיוב חשבון - קוד מוסד 1200. יש לחתום על גבי טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שירותי חינוך, להעבירו לאישור הבנק ולשלוח את האישור בפקס מספר 03-5216553
 • לתשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי- יש לעדכן פרטי כרטיס אשראי בשיחה טלפונית עם נציג המוקד (ראה פרטי קשר מטה).

על פיגור בתשלום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: