חינוך

צהרון בגן עירוני - תשלומים

הצהרונים בגנים העירוניים מופעלים ומפוקחים על ידי החברה העירונית יובל חינוך בע"מ ועל ידי חברות פרטיות, עמותות, מרכזים קהילתיים, ויצ"ו וכיו"ב כמפורט ברשימת הגנים והצהרונים. בדף זה רוכז עבורכם כל המידע על תעריפי הצהרונים, תנאי הרישום והביטול, קריטריונים למתן הנחות ועוד. לפירוט ולמידע על הרישום>>

תנאים ודרכי תשלום  

 

 

 

תעריף מוזל והנחות  

 

 

 

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד