שקיפות ושיתוף ציבור

פרוטוקולים

פרוטוקולי ועדות עירוניות

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים
 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים

פרוטוקולי ועדה מקומית

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים

 

 

פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 126https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מתכננים מספר 126.pdfפרוטוקול ועדת מתכננים מספר 126ועדת מתכננים5/7/2023 9:00:00 PM5/22/2023 5:42:52 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0012.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0012רישוי עסקים-דיון7/18/2023 9:00:00 PM7/25/2023 4:21:08 AM
הודעות תכנון ובנייה 29.6.23https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות תכנון ובנייה 29.6.23.pdfהודעות תכנון ובנייה 29.6.23הודעות בענייני תכנון ובנייה6/28/2023 9:00:00 PM6/29/2023 5:01:15 AM
הודעות תכנון ובנייה 24.5.23https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות תכנון ובנייה 24.5.23.pdfהודעות תכנון ובנייה 24.5.23הודעות בענייני תכנון ובנייה5/23/2023 9:00:00 PM5/23/2023 1:34:05 PM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0014.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0014רישוי עסקים-דיון8/15/2023 9:00:00 PM8/28/2023 12:09:23 PM
פרוטוקול וועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3 (8,15) מס 9 ליום 10.05.2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3 (8,15) מס 9 ליום 10.05.2023.pdfפרוטוקול וועדת התקשרויות עליונה פטורי מכרז לפי תקנה 3 (8,15) מס 9 ליום 10.05.2023ועדת התקשרויות5/9/2023 9:00:00 PM5/24/2023 8:17:00 AM
פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0007.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0007רישוי פיקוח-דיון5/9/2023 9:00:00 PM5/28/2023 5:43:23 AM
פרוטוקול ועדת המשנה - רישוי ופיקוח - ועדה מס 2-16-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/2-16-0007 פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי ופיקוח - ועדה מס.pdfפרוטוקול ועדת המשנה - רישוי ופיקוח - ועדה מס 2-16-0007רישוי פיקוח-דיון3/15/2016 10:00:00 PM5/11/2016 10:47:32 AM
החלטות - ועדה מקומית לתכנון ובנייה - 2-16-0021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/2-16-0021 - החלטות - ועדה מקומית לתכנון ובנייה.pdfהחלטות - ועדה מקומית לתכנון ובנייה - 2-16-0021רישוי פיקוח-החלטות11/2/2016 10:00:00 PM11/7/2016 1:03:45 PM
25.2 הודעות בענייני תכנון ובנייהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/25.2 הודעות בענייני תכנון ובנייה.pdf25.2 הודעות בענייני תכנון ובנייההודעות בענייני תכנון ובנייה2/24/2021 10:00:00 PM2/25/2021 9:34:24 AM
סיכום החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2016-0022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/28.12.2016.pdfסיכום החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2016-0022רישוי עסקים-דיון12/27/2016 10:00:00 PM1/2/2017 9:47:24 AM
4544-אולם ספורט ביס נופים-פרסום 89https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/4544-אולם ספורט ביס נופים- פרסום 89.pdf4544-אולם ספורט ביס נופים-פרסום 89הודעות בענייני תכנון ובנייה5/3/2016 9:00:00 PM5/4/2016 11:44:19 AM
סיכום החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2021-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/6.1.2021.pdfסיכום החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2021-0001רישוי עסקים-דיון1/5/2021 10:00:00 PM1/11/2021 6:04:31 AM
הודעות בענייני תכנון ובנייה - 2.10.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה - 2.10.22.pdfהודעות בענייני תכנון ובנייה - 2.10.22הודעות בענייני תכנון ובנייה10/1/2022 9:00:00 PM10/11/2022 4:05:59 AM
הודעות בענייני תכנון ובנייה - 2.9.21https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה - 2.9.21.pdfהודעות בענייני תכנון ובנייה - 2.9.21הודעות בענייני תכנון ובנייה9/1/2021 9:00:00 PM9/5/2021 12:05:53 PM

{{ fli.linksClient.title }}

חזרה לתחילת העמוד