שקיפות ושיתוף ציבור

פרוטוקולים

פרוטוקולי ועדות עירוניות

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים
 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים

פרוטוקולי ועדה מקומית

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים

 

 

;פרוטוקול רשות רישוי מספר 1-18-0049https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/;פרוטוקול רשות רישוי מספר 1-18-0049.pdf;פרוטוקול רשות רישוי מספר 1-18-0049רשות הרישוי (רישוי ופיקוח)3/21/2018 10:00:00 PM3/25/2018 7:51:28 AM
פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/1734.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-0001רישוי פיקוח-דיון2/29/2024 10:00:00 PM1/17/2024 8:13:42 AM
פרוטוקול החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/1767.pdfפרוטוקול החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-0002רישוי פיקוח-החלטות1/16/2024 10:00:00 PM1/18/2024 11:02:35 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2020-0014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/2020-0014.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2020-0014רישוי עסקים-דיון9/22/2020 9:00:00 PM9/30/2020 6:45:32 AM
סיכום החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2020-0015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/2020-0015.pdfסיכום החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2020-0015רישוי עסקים-דיון10/13/2020 9:00:00 PM10/20/2020 10:41:05 AM
סיכום החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2020-0017https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/2020-0017.pdfסיכום החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2020-0017רישוי עסקים-דיון11/10/2020 10:00:00 PM11/25/2020 10:49:32 AM
סיכום החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2020-0018https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/2020-0018.pdfסיכום החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2020-0018רישוי עסקים-דיון11/24/2020 10:00:00 PM12/3/2020 7:47:38 AM
סיכום החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2020-0019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/2020-0019.pdfסיכום החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2020-0019רישוי עסקים-דיון12/8/2020 10:00:00 PM12/16/2020 5:35:39 AM
הודעות בענייני תכנון ובניה 15 בנובמבר 2018https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה 15 בנובמבר 2018.pdfהודעות בענייני תכנון ובניה 15 בנובמבר 2018הודעות בענייני תכנון ובנייה11/14/2018 10:00:00 PM3/13/2019 12:56:39 PM
הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.09https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.09.pdfהודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.09הודעות בענייני תכנון ובנייה9/14/2022 9:00:00 PM9/14/2022 12:18:13 PM
הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.102020 (א)https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.102020 (א).pdfהודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.102020 (א)הודעות בענייני תכנון ובנייה10/14/2020 9:00:00 PM1/14/2021 11:09:06 AM
הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.4.2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.4.2021.pdfהודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.4.2021הודעות בענייני תכנון ובנייה4/14/2021 9:00:00 PM6/23/2021 7:35:33 AM
הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.4.21https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.4.21.pdfהודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.4.21הודעות בענייני תכנון ובנייה4/14/2021 9:00:00 PM4/22/2021 7:32:21 AM
הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.7.2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.7.2021.pdf הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.7.2021הודעות בענייני תכנון ובנייה7/14/2021 9:00:00 PM7/20/2021 11:34:48 AM
הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.9.22 (חלק ב)https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.9.22 (חלק ב).pdfהודעות בענייני תכנון ובנייה - 15.9.22 (חלק ב)הודעות בענייני תכנון ובנייה9/14/2022 9:00:00 PM10/11/2022 4:08:54 AM

{{ fli.linksClient.title }}

חזרה לתחילת העמוד