שקיפות ושיתוף ציבור

פרוטוקולים

פרוטוקולי ועדות עירוניות

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים
 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים

פרוטוקולי ועדה מקומית

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים

 

 

בקשות לשימוש חורג – ועדה משנה לתכנון ובניה – רישוי עסקים סדר יום 2016-0010 ליום 25.05.2016https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2016-0010.docבקשות לשימוש חורג – ועדה משנה לתכנון ובניה – רישוי עסקים סדר יום 2016-0010 ליום 25.05.2016רישוי עסקים-סדר יום24/05/2016 21:00:0018/05/2016 09:17:46
בקשות להיתר בניה לשימוש חורג – ועדה המשנה לתכנון ובניה – רישוי עסקיםhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2021-0009.docבקשות להיתר בניה לשימוש חורג – ועדה המשנה לתכנון ובניה – רישוי עסקיםרישוי עסקים-סדר יום18/05/2021 21:00:0012/05/2021 09:19:41
בקשות לשימוש חורג – ועדה המשנה לתכנון ובניה – רישוי עסקים סדר יום מס' 2017-0011 ליום 14.6.2017https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדה המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים -.docבקשות לשימוש חורג – ועדה המשנה לתכנון ובניה – רישוי עסקים סדר יום מס' 2017-0011 ליום 14.6.2017רישוי עסקים-דיון13/06/2017 21:00:0026/06/2017 05:53:59
ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו פרוטוקול מספר 13-0019 ח' בטבת, תשע"ד 11/12/2013 09:00 - 13:00https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - מרחב תכנון מקומי - 13-0019ב.docועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו פרוטוקול מספר 13-0019 ח' בטבת, תשע"ד 11/12/2013 09:00 - 13:00ועדת המשנה לתכנון ובנייה (מרחב תכנון מקומי)10/12/2013 22:00:0006/11/2015 10:05:56
ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו פרוטוקול מספר 12-0023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - מרחב תכנון מקומי - 12-0023.docועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו פרוטוקול מספר 12-0023ועדת המשנה לתכנון ובנייה (מרחב תכנון מקומי)09/10/2012 22:00:0006/11/2015 10:08:44
משתתפים ה"ה: יו"ר הועדה- איתי פנקס ארד, נתן אלנתן, ניר סביליה, חיים גורן, יהודה המאירי.https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 27.docמשתתפים ה"ה: יו"ר הועדה- איתי פנקס ארד, נתן אלנתן, ניר סביליה, חיים גורן, יהודה המאירי.ועדת מכרזים13/01/2015 22:00:0008/11/2015 06:20:29
פרוטוקול ישיבת הנהלה 39https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת הנהלה 39.docפרוטוקול ישיבת הנהלה 39פרוטוקולי ישיבות הנהלה28/07/2013 21:00:0006/11/2015 07:36:47
פרוטוקול ועדת שימורhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת שימור - ישיבה מספר 1703.docפרוטוקול ועדת שימורועדת שימור03/09/2017 21:00:0004/01/2018 13:02:32
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0009 מיום 25.5.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0009 מיום 25.5.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0009 מיום 25.5.22רישוי פיקוח-דיון24/05/2022 21:00:0012/06/2022 06:22:12
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2009.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2009רישוי עסקים-החלטות07/06/2022 21:00:0012/06/2022 10:54:35
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0010.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0010רישוי פיקוח-החלטות07/06/2022 21:00:0012/06/2022 12:37:10
הודעות בענייני תכנון ובניה 30.9.21https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובניה 30.9.21.pdfהודעות בענייני תכנון ובניה 30.9.21הודעות בענייני תכנון ובנייה29/09/2021 21:00:0030/09/2021 05:35:03
הודעות בענייני תכנון ובניה 7.10.21https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובניה 7.10.21.pdfהודעות בענייני תכנון ובניה 7.10.21הודעות בענייני תכנון ובנייה06/10/2021 21:00:0013/10/2021 10:41:08
הודעות בענייני תכנון ובנייה - 12.11.2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה - 12.11.2020.pdfהודעות בענייני תכנון ובנייה - 12.11.2020הודעות בענייני תכנון ובנייה11/11/2020 22:00:0015/11/2020 09:30:33
הודעות בענייני תכנון ובניה 1 בנובמבר 2018https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/הודעות בענייני תכנון ובנייה 01 בנובמבר 2018.pdfהודעות בענייני תכנון ובניה 1 בנובמבר 2018הודעות בענייני תכנון ובנייה31/10/2018 22:00:0013/03/2019 12:56:39

{{ fli.linksClient.title }}

חזרה לתחילת העמוד