תכנון ופיתוח

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

סוג ההסמכה של הוועדה המקומית הינו ועדה מקומית עצמאית מיוחדת, וזאת בהתאם להוראת סעיף 31א(ט) לחוק התכנון והבנייה.

עוד בנושא

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים
חזרה לתחילת העמוד