שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת נכסים

ועדת נכסים הינה ועדת נבחרי ציבור בראשות חבר מועצת העיר. הוועדה מתכנסת פעם בחודש לערך, ודנה בסוגיות כגון: הסכמי הקמה, השכרת מתחמים לתקופה של יותר מ- 5 שנים, מכירת שטחים על ידי העירייה, הקצאת מקרקעין לגוף עירוני וכיו"ב. 

 

 

ועדת נכסים מספר 41https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 41.pdfועדת נכסים מספר 417/23/2023 9:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 40https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 40.pdfועדת נכסים מספר 407/10/2023 9:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 39https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 39.pdfועדת נכסים מספר 397/10/2023 9:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 38https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 38.pdfועדת נכסים מספר 385/28/2023 9:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 36https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 36.pdfועדת נכסים מספר 362/27/2023 10:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 35https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 35.pdfועדת נכסים מספר 351/29/2023 10:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 34https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 34.pdfועדת נכסים מספר 3412/11/2022 10:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 33https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 33.pdfועדת נכסים מספר 3311/6/2022 10:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 32https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 32.pdfועדת נכסים מספר 328/28/2022 9:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 31https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 31.pdfועדת נכסים מספר 318/7/2022 9:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 30https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 30.pdfועדת נכסים מספר 306/28/2022 9:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 29https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 29.pdfועדת נכסים מספר 295/8/2022 9:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 28https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 28.pdfועדת נכסים מספר 283/12/2022 10:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 27https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 27.pdfועדת נכסים מספר 272/13/2022 10:00:00 PM
ועדת נכסים מספר 26https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 26.pdfועדת נכסים מספר 261/16/2022 10:00:00 PM

חזרה לתחילת העמוד