שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת נכסים

ועדת נכסים הינה ועדת נבחרי ציבור בראשות חבר מועצת העיר. הוועדה מתכנסת פעם בחודש לערך, ודנה בסוגיות כגון: הסכמי הקמה, השכרת מתחמים לתקופה של יותר מ- 5 שנים, מכירת שטחים על ידי העירייה, הקצאת מקרקעין לגוף עירוני וכיו"ב. 

 

 

חזרה לתחילת העמוד