שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת נכסים

ועדת נכסים הינה ועדת נבחרי ציבור בראשות חבר מועצת העיר. הוועדה מתכנסת פעם בחודש לערך, ודנה בסוגיות כגון: הסכמי הקמה, השכרת מתחמים לתקופה של יותר מ- 5 שנים, מכירת שטחים על ידי העירייה, הקצאת מקרקעין לגוף עירוני וכיו"ב. 

 

 

פרוטוקול ועדת נכסים מס 32https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת נכסים מס 32.pdfפרוטוקול ועדת נכסים מס 3228/08/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת נכסים מס 31https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת נכסים מס 31.pdfפרוטוקול ועדת נכסים מס 3107/08/2022 21:00:00
ועדת נכסים מספר 30https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 30.pdfועדת נכסים מספר 3028/06/2022 21:00:00
ועדת נכסים מספר 29https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 29.pdfועדת נכסים מספר 2908/05/2022 21:00:00
ועדת נכסים מספר 28https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 28.pdfועדת נכסים מספר 2812/03/2022 22:00:00
ועדת נכסים מספר 27https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 27.pdfועדת נכסים מספר 2713/02/2022 22:00:00
ועדת נכסים מספר 26https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ועדת נכסים מספר 26.pdfועדת נכסים מספר 2616/01/2022 22:00:00

חזרה לתחילת העמוד