חינוך

תשלומי הסעות

עיריית תל אביב-יפו מפעילה שירות הסעות לתלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד, בהתאם לקריטריונים שקבע משרד החינוך. 

בדף זה תמצאו פירוט של אפשרויות התשלום ושל ההנחות הניתנות לשירות זה. מידע בנושא תעריפי ההסעה אפשר לקבל במזכירות בית הספר. 

{{ fli.linksClient.title }}

תנאים ודרכי תשלום  

 

 

הנחות  

 

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד