הסעות - תשלומים

 
 

עיריית תל-אביב-יפו מפעילה מערך הסעות תלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד, זאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.
בדף זה פירוט אפשרויות התשלום וההנחות הניתנות, לתלמידים שאינם זכאים לשירות כאמור.

לפרטים נוספים אודות בירור זכאות להסעה

הסדר תשלום

 

 • החיוב עבור ההסעה הינו לשנת הלימודים תשע"ח.
 • למצטרפים החל מנובמבר 2017, ייגבה החלק היחסי של התשלום (בחודשים)
 • למפסיקים את ההסעה עד חודש אוקטובר 2017 (כולל) יגבה התשלום היחסי
 • .למפסיקים החל מחודש נובמבר 2017 ועד חודש מרץ 2018 ( כולל) יוחזר 50% מהסכום להחזר.
 • המפסיקים החל מחודש אפריל 2018 , יחוייבו בתשלום שנתי מלא.

אפשרויות תשלום

התשלום נגבה ב- 6 תשלומים שווים באמצעות טופס הרשאה לחיוב חשבון בגין שרותי חינוך בבנק, ב-10 בכל חודש, החל מנובמבר 2017.

 

לתשומת לבכם - פרטי הוראת הקבע הינם משפחתיים.
כל עדכון בפרטי הוראת הקבע יבוצע לכל בני המשפחה בכלל שירותי החינוך .


את הטופס החתום על ידי הבנק יש לשלוח ליחידת חיוב ושירות לקוחות, באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל-אביב-יפו, קומה 14, חדר 35, או באמצעות פקס מספר 03-5216553


על פיגור בתשלום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).

הנחות

 • הנחות יינתנו רק לתושבי תל-אביב-יפו, על בסיס מבחן הכנסות של המשפחה.
 • שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העירייה.
 • תשלום מלא יחול על משפחות שהכנסתם הממוצעת לנפש ברוטו עולה על 3,300 ש"ח לנפש לשנת הלימודים תשע"ח.
 • משפחה, ששניים או יותר מילדיה לומדים בבית הספר, תהא זכאית להנחה בשיעור של 15% לילד השני ומעלה על התעריף הגבוה.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מבניהן
 • עולים חדשים זכאים להנחה בשיעור של 20%, בשנתיים הראשונות לעלייה ארצה.
 • תלמיד המבקר בצהרוני בית הספר ומשתמש בשירותי ההסעה בכיוון אחד, יחויב ב- 60% מהתעריף המלא עם המצאת אישור מתאים ממזכירות בית הספר.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

* הכנסה חודשית ברוטו - הכנסה מכל המקורות.

* בחישוב מספר הנפשות "למשפחה עצמאית" יתווסף למספר הנפשות בפועל עוד נפש אחת.

* לצורך קביעת הזכאות להנחה, יש להמציא את המסמכים כמפורט בטבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה בשכר לימוד.

 

 

תאריך הגשת המסמכים לבקשה להנחה:

ניתן להגיש בקשה להנחה עד סוף חודש פברואר (28/2) לגבי אותה שנה. בקשות להנחה יש להגיש ליחידת חיוב ושירות לקוחות, באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל-אביב-יפו, קומה 14, חדר 35.

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: