הסעות - תשלומים

 
 

עיריית תל-אביב-יפו מפעילה מערך הסעות תלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד, זאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.
בדף זה פירוט אפשרויות התשלום וההנחות הניתנות.

לפרטים נוספים אודות בירור זכאות להסעה

אפשרויות תשלום

 • חיוב עבור ההסעה הינו שנתי ולא ניתן לתשלום חלקי. במקרה של הפסקת ההסעה ביוזמת ההורים, ייגבה התשלום השנתי במלואו.
 • למצטרפים החל מחודש ינואר 2017, ייגבה החלק היחסי של התשלום (בחודשים).

הנחות

 • הנחות יינתנו רק לתושבי תל-אביב-יפו, על בסיס מבחן הכנסות של המשפחה.
 • שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העירייה.
 • תשלום מלא יחול על משפחות שהכנסתם הממוצעת לנפש ברוטו עולה על 1,770 ש"ח לנפש לשנת הלימודים תשע"ז.
 • משפחה, ששניים או יותר מילדיה משתמשים בשירותי ההסעה, תהא זכאית להנחה בשיעור של 20% לכל ילד.
 • עולים חדשים זכאים להנחה בשיעור של 50%, בשנתיים הראשונות לעלייה ארצה.
 • תלמיד המבקר במועדונית בית הספר ומשתמש בשירותי ההסעה בכיוון אחד, יחויב ב- 60% מהתעריף המלא.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

תאריך הגשת המסמכים לבקשה להנחה:
ניתן להגיש בקשה להנחה עד סוף חודש פברואר (28/2) לגבי אותה שנה. בקשות להנחה יש להגיש למחלקת הגבייה, באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, בית קרדן, דרך מנחם בגין 154, קומה 14, חדר 35.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: