שקיפות ושיתוף ציבור

רשות הרישוי (רישוי ופיקוח)

 

 

פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0018https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0018.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-23-001817/01/2023 22:00:0023/01/2023 07:24:47
פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0017https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0017.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-23-001715/01/2023 22:00:0023/01/2023 07:23:47
פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0016https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0016.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-23-001617/01/2023 22:00:0023/01/2023 07:23:00
פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0015.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-23-001515/01/2023 22:00:0023/01/2023 07:21:18
רשות רישוי התנגדויות 6-23-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/רשות רישוי התנגדויות 6-23-0007.pdfרשות רישוי התנגדויות 6-23-000715/01/2023 22:00:0022/01/2023 14:37:12
רשות רישוי התנגדויות 6-23-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/רשות רישוי התנגדויות 6-23-0004.pdfרשות רישוי התנגדויות 6-23-000418/01/2023 22:00:0022/01/2023 14:35:44
פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0012.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-23-001210/01/2023 22:00:0015/01/2023 12:46:06
פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0011.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-23-001110/01/2023 22:00:0015/01/2023 12:45:43
פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0010.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-23-001010/01/2023 22:00:0015/01/2023 12:44:08
פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-23-0009.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-23-000909/01/2023 22:00:0015/01/2023 12:43:39

לחיפוש החלטות הוועדה לפי כתובת, גוש וחלקה, מספר בקשה להיתר, מספר היתר או לפי מספר בקשה מקוונת אפשר להעזר בעיון בתיקי הבניין. החלטת הוועדה ודרפט מלא של בדיקת הבקשה עולים לתיק הבניין על ידי מערכת אוטומטית בעת אישור הפרוטוקול.

 

 

פרוטוקול ועדת המשנה פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0084https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0084.pdfפרוטוקול ועדת המשנה פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008402/08/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0078https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0078.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-007810/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0079https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0079.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-007911/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0080https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0080.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008012/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0081https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0081.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008113/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0082https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0082.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008214/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0083https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0083.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008315/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0085https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0085.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008516/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0086https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0086.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008617/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0087https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0087.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008718/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0089https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0089.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008919/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0090https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0090.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-009020/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0091https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0091.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-009121/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0092https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0092.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-009222/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0093https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0093.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-009323/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0094https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0094.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-009424/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0095https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0095.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-009525/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-0075https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-0075.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-007528/08/2012 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-0076https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-0076.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-007628/08/2012 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-0077https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-0077.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-007728/08/2012 21:00:00

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד