שקיפות ושיתוף ציבור

רשות הרישוי (רישוי ופיקוח)

 

 

רשות רישוי התנגדויות 6-22-0063https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/רשות רישוי התנגדויות 6-22-0063.pdfרשות רישוי התנגדויות 6-22-006301/10/2022 21:00:0004/10/2022 06:58:26
פרוטוקול רשות רישוי 1-22-0318https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-22-0318.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-22-031801/10/2022 21:00:0004/10/2022 06:17:50
פרוטוקול רשות רישוי 1-22-0311https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-22-0311.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-22-031101/10/2022 21:00:0004/10/2022 06:16:18
פרוטוקול רשות רישוי 1-22-0310https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-22-0310.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-22-031001/10/2022 21:00:0004/10/2022 06:13:29
פרוטוקול רשות רישוי 1-22-0308https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-22-0308.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-22-030801/10/2022 21:00:0004/10/2022 06:12:56
פרוטוקול רשות רישוי 1-22-0307https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-22-0307.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-22-030701/10/2022 21:00:0004/10/2022 05:59:08
פרוטוקול רשות רישוי 1-22-0309https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול רשות רישוי 1-22-0309.pdfפרוטוקול רשות רישוי 1-22-030901/10/2022 21:00:0002/10/2022 11:08:07
רשות רישוי התנגדויות 6-22-0061https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/רשות רישוי התנגדויות 6-22-0061.pdfרשות רישוי התנגדויות 6-22-006121/09/2022 21:00:0023/09/2022 14:46:24
רשות רישוי התנגדויות 6-22-0060https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/רשות רישוי התנגדויות 6-22-0060.pdfרשות רישוי התנגדויות 6-22-006014/09/2022 21:00:0023/09/2022 14:45:46
רשות רישוי התנגדויות 6-22-0059https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/רשות רישוי התנגדויות 6-22-0059.pdfרשות רישוי התנגדויות 6-22-005914/09/2022 21:00:0023/09/2022 14:43:30

לחיפוש החלטות הוועדה לפי כתובת, גוש וחלקה, מספר בקשה להיתר, מספר היתר או לפי מספר בקשה מקוונת אפשר להעזר בעיון בתיקי הבניין. החלטת הוועדה ודרפט מלא של בדיקת הבקשה עולים לתיק הבניין על ידי מערכת אוטומטית בעת אישור הפרוטוקול.

 

 

פרוטוקול ועדת המשנה פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0084https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0084.pdfפרוטוקול ועדת המשנה פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008402/08/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0078https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0078.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-007810/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0079https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0079.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-007911/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0080https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0080.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008012/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0081https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0081.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008113/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0082https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0082.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008214/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0083https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0083.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008315/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0085https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0085.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008516/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0086https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0086.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008617/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0087https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0087.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008718/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0089https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0089.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-008919/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0090https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0090.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-009020/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0091https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0091.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-009121/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0092https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0092.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-009222/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0093https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0093.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-009323/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0094https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0094.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-009424/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0095https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-0095.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-11-009525/07/2011 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-0075https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-0075.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-007528/08/2012 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-0076https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-0076.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-007628/08/2012 21:00:00
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-0077https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-0077.pdfפרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 1-12-007728/08/2012 21:00:00

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד