מידע עירוני

ידועים וידועות בציבור בעיריית תל אביב-יפו

{{ lwi.linksClient.title }}

עיריית תל אביב-יפו הינה הרשות המקומית הראשונה בארץ שאישרה רישום זוגות ידועים וידועות בציבור במאגר העירוני. הרישום במאגר מבטיח כי אותם זוגות יקבלו את כלל שירותי העירייה בקלות וללא בירוקרטיה, גם לזוגות שאינם נשואים.
מאגרי המידע העירוניים הותאמו לטובת רישום זוגות שבחרו לחיות יחד ולחלוק משק בית משותף באופן שישמש את כלל יחידות העירייה בעת מתן שירות. מדובר במהלך היסטורי ראשון מסוגו בארץ המבטא את צביונה של העיר הדוגלת בשוויוניות וכבוד האדם.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד