פנייה מקוונת ליחידות העירייה

בטבלה מטה מפורטים שירותי העירייה שניתן לפנות בעניינם באמצעות טופס פנייה מקוון.

שימו לב: ניתן לבחור את השירות המבוקש על פי נושא השירות, או בחיפוש חופשי, בחלונית החיפוש המופיעה בצד שמאל. 

 

 

חילופי מחזיקים בנכס למגוריםhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=1חילופי מחזיקים בנכס למגורים לבירורים בנושא חילופי מחזיקים בנכס למגורים 3013* לצורך הגשת בקשה יש לבדוק בדף המידע​ מהם המסמכים והטפסים הנדרשים.{"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Residents\/Arnona\/Pages\/ArnonaSwitching.aspx"}{"Caption":"הגשת בקשה לחילופי מחזיקים בארנונה","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/TlvFormCollection\/TlvArnona\/ExchangeHolders\/Default.aspx"}
הנחות אישיות מארנונהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=3הנחות אישיות מארנונה הנחות אישיות בנכס למגורים. לבירורים בנושא הנחות אישיות מארנונה 3013*​. לצורך הגשת בקשה יש לבדוק בדף המידע מהם המסמכים והטפסים הנדרשים.{"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Residents\/Arnona\/Pages\/ArnonaDiscounts.aspx"}{"Caption":"טופס הגשת בקשה להנחה אישית מארנונה","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/TlvForms\/TlvArnonaDiscountRequest\/"}
הגשת בקשה להנחה לנכסhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=4הגשת בקשה להנחה לנכס הנחות מארנונה לנכס ריק, לנכס חדש ולנכס שאינו ראוי לשימוש. לצורך הגשת בקשה יש לבדוק בדף המידע מהם המסמכים והטפסים הנדרשים{"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Residents\/Arnona\/Pages\/PropertyDiscounts.aspx"}{"Caption":"טופס פנייה הגשת בקשה להנחה לנכס","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/TlvFormCollection\/TlvArnona\/TlvObjectionOfTaxes\/Default.aspx"}
הנחות אישיות מארנונה (עסק)https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=165הנחות אישיות מארנונה (עסק) ​ הנחות אישיות בנכס שלא למגורים. לבירורים בנושא הנחות אישיות מארנונה 3013*​. ​לצורך הגשת בקשה יש לבדוק בדף המידע מהם המסמכים והטפסים הנדרשים.{"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Residents\/Arnona\/Pages\/BusinessDiscounts.aspx"}{"Caption":"טופס פנייה ל​​הנחות אישיות ​בנכס שלא למגורים (עסקים)","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/tlvforms\/tlvpublicpetition\/?st=112"}
בקשה לפטור מארנונהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=2בקשה לפטור מארנונה פניות בנושא בקשה לפטור מארנונה כללית למוסדות ולגופים הזכאים. {"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Residents\/Arnona\/Pages\/Exemptions.aspx"}{"Caption":"טופס פנייה לבקשה לפטור מארנונה ","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/tlvforms\/tlvpublicpetition\/?st=113"}
בדיקת סטטוס בקשה בנושאי ארנונהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=14בדיקת סטטוס בקשה בנושאי ארנונה בדיקת סטטוס בקשה בנושאים חילופי מחזיקים, הנחות אישיות - מגורים, תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס, תעודה לרשם המקרקעין לרישום משכנתה, הנחות לנכס, שינוי פרטי הנכס והשגה.​ {"Caption":"סטטוס בקשה בנושאי ארנונה​","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/TlvFormCollection\/TlvArnona\/TlvDiscountRequest\/CheckStatus.aspx"}
תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=9תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) לתעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס. {"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Residents\/Assets\/Pages\/TransferringRights.aspx"}{"Caption":"טופס פנייה בנושא תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)​","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/TlvFormCollection\/TlvArnona\/OnlineTaboo\/default.aspx"}
הגשת בקשה לפטור מארנונה בעקבות משבר הקורונהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=12הגשת בקשה לפטור מארנונה בעקבות משבר הקורונה בירורים והגשת בקשה בנושא פטור מארנונה לעסקים​ {"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Pages\/MainItemPage.aspx?WebID=3af57d92-807c-43c5-8d5f-6fd455eb2776&ListID=81e17809-311d-4bba-9bf1-2363bb9debcd&ItemId=929"}{"Caption":"הגשת בקשה לפטור מארנונה בעקבות משבר הקורונה​","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/TlvFormCollection\/TlvArnona\/TlvExemptionArnonaCorona\/"}
החזר כספי בשל משבר הקורונהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=13החזר כספי בשל משבר הקורונה{"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Pages\/MainItemPage.aspx?WebID=3af57d92-807c-43c5-8d5f-6fd455eb2776&ListID=81e17809-311d-4bba-9bf1-2363bb9debcd&ItemId=1212"}{"Caption":"בקשה להחזר כספי בשל משבר הקורונה ","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/TlvFormCollection\/TlvArnona\/RequestForBillingSpread\/"}
הצטרפות לשירות תלוש ארנונה בדואר אלקטרוניhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=8הצטרפות לשירות תלוש ארנונה בדואר אלקטרוני להצטרפות לשירות תלוש ארנונה בדואר אלקטרוני {"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Residents\/Arnona\/Pages\/Arnona.aspx"}{"Caption":"טופס הצטרפות לתלוש ארנונה בדואר אלקטרוני​","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/TlvDigitel\/TlvArnonaInMailPublic\/Default.aspx"}
השגהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=11השגה פנייה למנהל הארנונה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), בנוגע לחיוב בארנונה כללית. ​ {"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Residents\/Arnona\/Pages\/Appeal.aspx"}{"Caption":"הגשת השגה","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/TlvFormCollection\/TlvArnona\/TlvObjectionOfTaxes\/Default.aspx"}
אפשרויות ואמצעי תשלום בארנונהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=6אפשרויות ואמצעי תשלום בארנונה פניות לבירורים בנושא תשלום ארנונה, אכיפה והיטל שמירה; ופניות לעדכון אמצעי תשלום בחשבון הארנונה.{"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Residents\/Arnona\/Pages\/ArnonaPayments.aspx"}{"Caption":"טופס פנייה לאפשרויות ואמצעי תשלום בארנונה​","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/TlvForms\/tlvPublicPetition\/Default.aspx?st=6"}
השבת יתרות זכות בארנונהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=7השבת יתרות זכות בארנונה ברורים בנושא החזר כספי בארנונה בלבד. לחץ לדף המידע לבדיקת זכאות להחזר כספי והגשת הבקשה {"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Residents\/Arnona\/Pages\/Refunds.aspx"}{"Caption":"טופס פנייה להשבת יתרות זכות בארנונה​","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/tlvforms\/tlvpublicpetition\/?st=110"}
חילופי מחזיקים בנכס שלא למגורים (עסקים)https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=5חילופי מחזיקים בנכס שלא למגורים (עסקים) לבירורים בנושא חילופי מחזיקים בנכס שלא למגורים (עסקים) 3013* לצורך הגשת בקשה יש לבדוק בדף המידע בנושא חילופי מחזיקים מהם המסמכים והטפסים הנדרשים.{"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Residents\/Arnona\/Pages\/ArnonaSwitching.aspx"}{"Caption":"הגשת בקשה לחילופי מחזיקים בארנונה","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/TlvFormCollection\/TlvArnona\/ExchangeHolders\/Default.aspx"}
הארכת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכסhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/OnlineForms/DispForm.aspx?ID=167הארכת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס ​בקשה להארכת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס {"Caption":"למידע נוסף","Url":"\/Residents\/Assets\/Pages\/TransferringRights.aspx"}{"Caption":"הארכת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס","Url":"https:\/\/www5.tel-aviv.gov.il\/tlvforms\/tlvpublicpetition\/?st=37"}

חזרה לתחילת העמוד