שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת ערר לענייני ארנונה

 

 

החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - פברואר 2024https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - פברואר 2024.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - פברואר 2024
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - ינואר 2024 3https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - ינואר 2024 3.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - ינואר 2024 3
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - ינואר 2024 2https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - ינואר 2024 2.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - ינואר 2024 2
החלטות ועדת ערר בענייני ארנונה - ינואר 2024 1https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר בענייני ארנונה - ינואר 2024 1.pdfהחלטות ועדת ערר בענייני ארנונה - ינואר 2024 1
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - דצמבר 2023 - 2https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - דצמבר 2023 - 2.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - דצמבר 2023 - 2
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - דצמבר 2023 - 1https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - דצמבר 2023 - 1.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - דצמבר 2023 - 1
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - נובמבר 2023 - 1https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - נובמבר 2023 - 1.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - נובמבר 2023 - 1
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - נובמבר 2023 - 2https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - נובמבר 2023 - 2.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - נובמבר 2023 - 2
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - ספטמבר 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - ספטמבר 2023.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - ספטמבר 2023
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - אוגוסט 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - אוגוסט 2023.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - אוגוסט 2023
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - יולי 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - יולי 2023.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - יולי 2023
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - יוני 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - יוני 2023.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - יוני 2023
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - מאי 2023 - 2https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - מאי 2023 - 2.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - מאי 2023 - 2
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - מאי 2023 - 1https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - מאי 2023 - 1.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - מאי 2023 - 1
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - אפריל 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - אפריל 2023.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - אפריל 2023
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - מרץ 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - מרץ 2023.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - מרץ 2023
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - פברואר 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - פברואר 2023.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - פברואר 2023
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - ינואר 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - ינואר 2023.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - ינואר 2023
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - דצמבר 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - דצמבר 2022.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - דצמבר 2022
החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - נובמבר 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - נובמבר 2022.pdfהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה - נובמבר 2022

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד