שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת המשנה לתכנון ובנייה (רישוי עסקים)

 

 

סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0016https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0016.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-001618/10/2022 21:00:0003/10/2022 06:18:49
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום 2022-0015.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-001520/09/2022 21:00:0013/09/2022 07:45:59
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0014.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-001406/09/2022 21:00:0031/08/2022 04:52:50
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0012.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-001202/08/2022 21:00:0027/07/2022 06:41:31
סדר יום רישוי עסקים 20.7.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום רישוי עסקים 20.7.22.pdfסדר יום רישוי עסקים 20.7.2219/07/2022 21:00:0013/07/2022 08:13:21
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0010.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-001005/07/2022 21:00:0028/06/2022 10:42:33
סדר יום 2022-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום 2022-0009.pdfסדר יום 2022-000907/06/2022 21:00:0001/06/2022 14:05:33
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0009.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-000924/05/2022 21:00:0018/05/2022 04:36:23
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0008.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-000810/05/2022 21:00:0004/05/2022 05:11:42
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0007.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-000712/04/2022 21:00:0006/04/2022 04:51:00

 

 

פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0015.pdfפרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-001520/09/2022 21:00:0028/09/2022 09:14:02
פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0012.pdfפרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-001202/08/2022 21:00:0009/08/2022 08:59:30
פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0011.pdfפרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-001119/07/2022 21:00:0026/07/2022 08:35:47
פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0010.pdfפרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-001005/07/2022 21:00:0017/07/2022 05:59:42
פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0009.pdfפרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-000907/06/2022 21:00:0019/06/2022 06:48:13
פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0008.pdfפרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-000810/05/2022 21:00:0015/05/2022 10:57:28
פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0007.pdfפרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-000712/04/2022 21:00:0026/04/2022 11:26:01
פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0006.pdfפרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-000605/04/2022 21:00:0010/04/2022 06:54:46
פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0005.pdfפרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-000515/03/2022 22:00:0030/03/2022 08:53:33
פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0004.pdfפרוטוקול וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-000401/03/2022 22:00:0010/03/2022 09:22:03

 

 

פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2015.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-201520/09/2022 21:00:0021/09/2022 09:36:55
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2014.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-201406/09/2022 21:00:0007/09/2022 10:59:18
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2013https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2013.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-201316/08/2022 21:00:0017/08/2022 09:30:46
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2022.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-202202/08/2022 21:00:0004/08/2022 08:14:24
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2010.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-201005/07/2022 21:00:0010/07/2022 07:09:33
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2009.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-200907/06/2022 21:00:0012/06/2022 10:54:35
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות 2022-0008.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-000810/05/2022 21:00:0015/05/2022 05:23:04
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2007.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-200712/04/2022 21:00:0013/04/2022 10:00:42
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-2006.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2022-200605/04/2022 21:00:0010/04/2022 06:44:07
פרוטוקול החלטות 2022-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות 2022-0005.pdfפרוטוקול החלטות 2022-000515/03/2022 22:00:0020/03/2022 12:23:10

*שימו לב: ניתן להאזין להקלטות של הדיונים.
לקביעת מועד להאזנה להקלטות יש לפנות למוקד הטלפוני ההנדסי, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד