שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת המשנה לתכנון ובנייה (רישוי עסקים)

 

 

סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0016https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0016.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00169/26/2023 9:00:00 PM9/6/2023 9:02:06 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0015.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00158/29/2023 9:00:00 PM8/16/2023 6:04:17 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0014.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00148/15/2023 9:00:00 PM8/9/2023 11:38:47 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0013https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0013.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00138/1/2023 9:00:00 PM7/26/2023 12:09:44 PM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0012.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00127/18/2023 9:00:00 PM7/12/2023 11:30:45 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0011.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00117/5/2023 9:00:00 PM6/29/2023 12:07:15 PM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0010.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00106/27/2023 9:00:00 PM6/28/2023 11:24:20 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0009.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00096/20/2023 9:00:00 PM6/14/2023 5:53:44 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0008.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00085/23/2023 9:00:00 PM5/16/2023 7:25:28 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0007.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00075/9/2023 9:00:00 PM5/3/2023 9:40:31 AM

 

 

פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0015.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00158/29/2023 9:00:00 PM9/5/2023 3:44:16 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0014.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00148/15/2023 9:00:00 PM8/28/2023 12:09:23 PM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0013https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0013.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00138/1/2023 9:00:00 PM8/7/2023 5:19:16 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0012.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00127/18/2023 9:00:00 PM7/25/2023 4:21:08 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0011.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00117/5/2023 9:00:00 PM7/11/2023 11:02:33 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0010.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00106/27/2023 9:00:00 PM6/28/2023 11:36:44 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0009.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00096/20/2023 9:00:00 PM6/25/2023 11:36:32 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0008.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00085/23/2023 9:00:00 PM5/29/2023 3:44:57 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0007.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00075/9/2023 9:00:00 PM5/14/2023 9:30:48 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0006.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00064/18/2023 9:00:00 PM4/23/2023 8:45:12 AM

 

 

פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0015.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00158/29/2023 9:00:00 PM9/4/2023 4:17:28 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0014.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00148/15/2023 9:00:00 PM8/16/2023 11:26:31 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0013https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0013.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00138/1/2023 9:00:00 PM8/6/2023 5:02:53 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0012.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00127/18/2023 9:00:00 PM7/20/2023 10:56:55 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0011.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00117/5/2023 9:00:00 PM7/9/2023 9:16:10 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0010.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00106/27/2023 9:00:00 PM6/28/2023 11:25:01 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0009.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00096/20/2023 9:00:00 PM6/21/2023 10:56:54 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0008.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00085/23/2023 9:00:00 PM5/28/2023 11:30:02 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0007.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00075/9/2023 9:00:00 PM5/11/2023 11:30:24 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0006.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-00064/18/2023 9:00:00 PM4/20/2023 10:15:28 AM

*שימו לב: ניתן להאזין להקלטות של הדיונים.
לקביעת מועד להאזנה להקלטות יש לפנות למוקד הטלפוני ההנדסי, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד