שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת המשנה לתכנון ובנייה (רישוי עסקים)

 

 

סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0009.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00096/18/2024 9:00:00 PM6/10/2024 6:07:36 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0008.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00085/28/2024 9:00:00 PM5/22/2024 4:33:25 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0007.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00075/14/2024 9:00:00 PM5/8/2024 4:58:01 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0006.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00064/30/2024 9:00:00 PM4/3/2024 10:58:38 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0005.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00054/2/2024 9:00:00 PM2/28/2024 12:18:08 PM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0004.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00042/13/2024 10:00:00 PM2/7/2024 5:02:20 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0003.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00031/30/2024 10:00:00 PM1/24/2024 8:10:26 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0002.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00021/16/2024 10:00:00 PM1/10/2024 9:17:24 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0001.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00011/2/2024 10:00:00 PM12/28/2023 7:10:23 AM
סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0018https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0018.pdfסדר יום וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-001812/19/2023 10:00:00 PM12/13/2023 7:58:34 AM

 

 

פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0008.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00085/28/2024 9:00:00 PM6/3/2024 5:44:19 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0007.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00075/14/2024 9:00:00 PM6/3/2024 5:41:41 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0006.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00064/30/2024 9:00:00 PM5/7/2024 4:30:09 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0005.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00054/2/2024 9:00:00 PM4/9/2024 4:45:42 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0003.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00031/30/2024 10:00:00 PM2/4/2024 5:45:16 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0002.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00021/16/2024 10:00:00 PM1/21/2024 11:56:16 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0001.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00011/2/2024 10:00:00 PM1/9/2024 8:11:54 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0018https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0018.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-001812/19/2023 10:00:00 PM12/21/2023 10:06:25 AM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0017https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0017.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-001712/5/2023 10:00:00 PM12/17/2023 1:13:38 PM
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0016https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0016.pdfפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-001610/24/2023 9:00:00 PM10/30/2023 5:44:15 AM

 

 

פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0008.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00085/28/2024 9:00:00 PM5/30/2024 6:05:11 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0007.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00075/14/2024 9:00:00 PM5/19/2024 5:48:21 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0006.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00064/30/2024 9:00:00 PM5/5/2024 6:59:16 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0005.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00054/2/2024 9:00:00 PM4/7/2024 7:27:19 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0004.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00042/13/2024 10:00:00 PM2/15/2024 9:07:43 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0003.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00031/30/2024 10:00:00 PM2/1/2024 9:34:33 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0002.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00021/16/2024 10:00:00 PM1/18/2024 8:31:56 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-0001.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2024-00011/2/2024 10:00:00 PM1/7/2024 5:00:15 AM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0018https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0018.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-001812/19/2023 10:00:00 PM12/20/2023 12:20:22 PM
פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0017https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-0017.pdfפרוטוקול החלטות וועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים - 2023-001712/5/2023 10:00:00 PM12/10/2023 9:15:39 AM

*שימו לב: ניתן להאזין להקלטות של הדיונים.
לקביעת מועד להאזנה להקלטות יש לפנות למוקד הטלפוני ההנדסי, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד