אפשרויות ואמצעי תשלום

{{ fli.linksClient.title }}

עיריית תל אביב-יפו מאפשרת לשלם את חשבון הארנונה והיטל שמירה בתשלום אחד מראש או בתשלום תקופתי, באמצעות מספר אמצעי תשלום לבחירתך. הכי קל וכדאי זה באמצעות הדיגיתל שלך! שם תוכלו להצטרף לתשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי, לצפות בתלושים קודמים וביתרות לתשלום.

אמצעי תשלום  

 

 

 

 

סוגי תשלום

מועצת העירייה מטילה את הארנונה מידי שנה במסגרת צו הארנונה והחיוב השנתי שנשלח בתחילת השנה מבוסס על הוראות הדין, כפי שהן נחקקות מעת לעת. מועצת העירייה רשאית לחרוג מהוראות מסוימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר. תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מה-1 בינואר של אותה שנה.

תלוש ארנונה בדואר אלקטרוני

לקוחות הרשומים כמחזיקים בארנונה של נכס, יכולים לקבל את תלוש הארנונה ישירות אל הדואר האלקטרוני. קבלת תלוש הארנונה בדואר האלקטרוני ידידותית לסביבה. השירות ניתן ללא עלות.
להצטרפות לשירות ארנונה בדואר אלקטרוני.

תשלומי פיגורים ופעולות אכיפה

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד