אפשרויות ואמצעי תשלום

{{ lwi.linksClient.title }}

קיימות שתי אפשרויות לתשלום הארנונה והיטל השמירה: 

 • תשלום אחד מראש: תשלום מראש בעבור כל השנה, לא יאוחר מ-31 בינואר של אותה השנה. מי שיבחר באפשרות זו יימנע מתשלום הפרשי הצמדה, אך יצטרך לשאת בהפרשי החיוב (להבדיל מהפרשי הצמדה, כאמור), במידה שאלה יאושרו במהלך השנה.
 • תשלום תקופתי: שישה תשלומים דו חודשיים צמודי מדד. יש לשלם כל תשלום דו חודשי עד היום האחרון בכל חודש אי זוגי.

מועצת העירייה מטילה את הארנונה מידי שנה במסגרת צו הארנונה.
החיוב השנתי שנשלח בתחילת השנה מבוסס על הוראות הדין, כפי שהן נחקקות מעת לעת.
מועצת העירייה רשאית לחרוג מהוראות מסוימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר.
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מה-1 בינואר של אותה שנה.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

 • באתר האינטרנט העירוני, 24 שעות ביממה.
 • במענה טלפוני ממוחשב, 24 שעות ביממה, או במענה על ידי נציג שירות בהתאם לזמני פעילות של המוקד הטלפוני המפורטים מטה.
 • בסניפי בנק הדואר (לאיתור סניפים).
  (לנוחותכם: סניף הדואר במרכז השירות העירוני שבבניין העירייה פועל בימים א'-ה' בשעות 08:00 -15:00)
 • באמצעות טלפון חכם, על ידי סריקת קוד QR המוצג בשובר הארנונה. סריקת הקוד תציג מסך התשלום האישי לפי השובר. 

תשלום באמצעות הוראת קבע

  

 • בבנק - בשישה תשלומים דו חודשיים שינוכו בכל 3 בחודש זוגי. יש למלא את פרטי הלקוח ואת פרטי חשבון הבנק ולהחתים את הבנק על טופס הצטרפות לתשלום ארנונה כללית והיטל שמירה בהוראת קבע בבנק. יש לשלוח את הטופס החתום לאגף לגביית ארנונה ואגרת מים (ראו פרטי קשר בתחתית הדף) או למסור את הטופס לנציג שירות במרכז השירות העירוני.
 • בכרטיס אשראי - אפשר להצטרף לתשלום ארנונה כללית והיטל שמירה בהוראת קבע באמצעות המוקד הטלפוני וללא צורך במילוי טופס (ראו פרטי קשר בתחתית הדף).

תשלום במזומן/המחאה

 • בסניפי בנק הדואר (לאיתור סניפים)
  (לנוחותכם: סניף הדואר במרכז השירות העירוני שבבניין העירייה פועל בימים א'-ה' בשעות 08:00 -15:00).
 • במרכז השירות העירוני שבבניין העירייה - אפשר לזמן תור לצורך הסדר תשלומים בהמחאות.

תושבים חברי דיגיתל יכולים לצפות בתלושים קודמים וביתרות לתשלום באזור האישי בדיגיתל.

תושבים שאינם חברי דיגיתל, או בעלי עסקים, יכולים לקבל מידע בנוגע ליתרות תשלום באמצעות המוקד הטלפוני, לפי פרטי הקשר המופיעים מטה.

 

  
  

תשלומי פיגורים

אי תשלום במועד גורר תוספת חיוב ב"תשלומי פיגורים" לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם – 1980.
"תשלומי פיגורים" - "ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש, או בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר ממועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו, בהוספה או בהפחתה של הפרשי הצמדה". 

  

פעולות אכיפה לגביית חובות ארנונה ואגרת מים

האגף לגביית ארנונה ואגרת מים פועל בדרך משפטית ומנהלית לגבייה ואכיפת תשלומם של החובות הבאים:  

 • ארנונה
 • אגרת מים וביוב (עד לתאריך 31/12/2009) 
 • היטל שמירה (המחויב מתאריך 15.11.2014. אם נכנסתם לנכס לאחר תאריך זה, החיוב יהיה ממועד הכניסה).

ההליכים כוללים בין היתר: 

 • עיקול חשבונות בנק ומוסדות פיננסיים נוספים 
 • עיקול ותפיסת מיטלטלין
 • עיקול ותפיסת רכב
 • שיעבוד ומכירת נכסי מקרקעין

נקיטת הליכים מנהליים ו/או משפטיים על ידי העירייה גוררת חיוב בהוצאות נוספות. על כן מומלץ להסדיר את החוב במועד ולהימנע מחיוב בהוצאות כספיות מיותרות. 

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: