העיר והעירייה

ביטחון וחירום

מערך הביטחון והחירום העירוני של עיריית תל אביב-יפו פועל בשגרה ובחירום על מנת להבטיח את תפקוד העיר והעירייה באופן תקין ככל הניתן, בכל אחד ממצבי החירום השונים העלולים להתרחש בעיר. 

{{ fli.linksClient.title }}

{{ fli.linksClient.title }}

מצבי החירום להיערכות עירונית

העירייה נערכת לתרחישים שונים של מצבי חירום בהתאם להנחיות גורמי החירום הארציים.
היערכות העירייה מתבצעת בשגרה וכוללת תרגול שוטף של היחידות העירוניות המגיבות למצבי החירום השונים כדי לייעל את מתן הסיוע ולפעול במהירות המירבית.

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

    פרטים נוספים

{{ fli.linksClient.title }}

{{ fli.linksClient.title }}

{{ que.questionsClient.title }}

{{ que.questionsClient.title }}

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד