תכנון ופיתוח

עיר כיכר ים

מסמך מדיניות חוף הים באזור כיכר אתרים, מרינה תל אביב ובריכת גורדון

עיריית תל אביב-יפו מקדמת מסמך מדיניות באזור כיכר אתרים, מרינה תל אביב ובריכת גורדון, לצורך ראייה רוחבית של האזור, תוך התייחסות לסוגיות כגון: מרחב כיכר אתרים, תנועה, בינוי, שטחי ציבור, מסחר ומלונאות ועוד.

במסגרת גיבוש מסמך המדיניות, הצוות התכנוני מעוניין לקיים מפגשים עם הציבור הרחב ועם בעלי עניין בקרקע על מנת לגבש תוכנית, תוך הכללת המגוון הרחב של העמדות והאינטרסים בהתייחס לאזור מרחב התכנון הנדון. זאת, לשם יצירת מסמך מדיניות איכותי ובר-ביצוע.

רקע למסמך המדיניות ולשיתוף הציבור

שלב מקדים להכנת המסמך היה תהליך היוועצות אשר התייחס בלעדית לכיכר אתרים. התהליך כלל מפגשי תושבים להצגת תוכנית בניין עיר אשר הוכנה על ידי קבוצת JTLV המחזיקה ברוב הנכסים בכיכר אתרים (הנכסים מאוגדים כבית משותף), ושאלון אינטרנטי שהועבר לציבור הרחב ושעליו השיבו כ-400 תושבים.
לנוכח אי שביעות הרצון מהתוכנית של היזמים שבאה לידי ביטוי במפגשים ובשאלון האינטרנטי, הוחלט לקיים שולחן עגול שבו השתתפו: חברי עמותת "לא למגדלים בכיכר אתרים", נציגי עמותת האדריכלים, צוות התכנון ואדריכל התוכנית נציג היזם. בשולחן העגול גובשו עקרונות תכנון וחודדו הסכמות ואי-הסכמות המתייחסות לתפיסות התכנוניות למרחב התכנון. בסוף התהליך הוחלט לקדם מסמך מדיניות אשר יגבש ראייה רחבה.


מתווה תהליך שיתוף הציבור:

התהליך מלווה את אבני הדרך התכנוניות של המסמך לכל שלביו:

  • גיבוש סכמות תכנוניות במסגרת כנס שולחנות עגולים.
  • גיבוש חלופות תכנון בארבעה מפגשים ממוקדים עם קבוצות בעלי עניין.
  • גיבוש חלופת תכנון נבחרת לקראת דיון בוועדה מקומית והפצתה לעיון הציבור.
  • פרסום מסמך המדיניות כפי שיאושר בדף הפרויקט באתר העירוני.

בתאריך 12.12022 אישרה הועדה המקומית הפקדת תכנית בניין עיר בהתאם למסמך המדיניות.

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד