כיכר אתרים

תהליך יידוע והיוועצות

 
 

 

להליך מספר מטרות עיקריות:

 

1. יידוע הציבור הרחב בדבר קידום תהליכי התכנון באזור.

2. הצגת המידע התכנוני בשפה בהירה וברורה לכל.

3. קבלת משוב על התוכנית מהציבור הרחב כגון תושבים הגרים במרחב השפעה של התוכניות, סוחרים במתחם, נציגי המלונות הגובלים ובעלי עניין נוספים.

4. קבלת משוב הציבור ביחס לסוגיות הקשורות להצעה התכנונית.

ההליך כלל:

 • ניהול סביבה אינטרנטית להצגת המידע אודות התכנית והתקדמות תהליכי התכנון, הפצת סיכומים של כלל המפגשים והפעולות שיתקיימו כחלק מהתהליך.
 • הופץ שאלון אינטרנטי לציבור, לשם קבלת משוב לתכנון המוצע ופרסום הניתוח בדף הפרויקט.
 • קובצו קבוצות מיקוד של בעלי עניין שונים (תושבי הסביבה, בעלי עסקים, ארגוני סביבה, משתמשי החוף ועוד).
 • נערכו אירועי "שאלות ותשובות" אינטרנטיים עם אנשי מינהל ההנדסה.

 

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

מטרות התכנית ועיקריה

 

 • שטח התוכנית: כ-27 דונם.
 • מתכנן: משרד פוסטר ושות' אדריכלים לונדון, ישר אדריכלים.
 • יזם: שותפות נכסי עידית.
 • בעלות: עיריית תל אביב, חברת אתרים בע"מ, פרטיים.
 • פיתוח וחידוש כיכר אתרים והפיכתה למוקד פעילות עירונית ההולם את מיקומה, בתפר שבין העיר לרצועת החוף.
 • תוספת שטחי בנייה עד לסך של 80,000 מ"ר עבור שימושי מלונאות, מגורים ומסחר ותוספת של  5,000 מ"ר שטחים בנויים למטרות ציבור ושטחים פתוחים (שפ"פ) המאפשרים מעבר חופשי לציבור .
 • פיתוח והתחדשות האזור על ידי הריסת הכיכר הקיימת על כל מפלסיה, תוך העלאת הכביש (רחוב אליעזר פרי המשוקע כיום) למפלס רחוב הירקון ושדרות בן גוריון.
 • הפיכת רחוב הירקון/אליעזר פרי  החדש לרחוב עירוני המאפשר רצף של תנועת הולכי רגל, רוכבי אופניים וכלי רכב בכיוונים צפון-דרום.
 • קביעת מערכת שטחים פתוחים לרווחת הציבור, לרבות מעבר הולכי רגל רציף בין שדרות בן גוריון לטיילת החוף ויצירת קשרי מבט מכיוון העיר לים על ידי התאמת הבינוי .

זכויות בנייה מוצעות ותמהיל שימושים:

 
 

במסגרת התוכנית מבוקשים שטחי בנייה כוללים (עיקרי ושירות) על קרקעיים בהיקף של עד 80,000 מ"ר לשימושי תיירות, מגורים, מסחר בהתאם לחלוקה הבאה:

 • 1. מלונאות (עד כ 600 חדרי מלון) - לא יפחת מ-36,000 מ"ר סה"כ.
 • 2. מגורים (340 יח"ד בשטח ממוצע של 80 מ"ר ליח"ד) - לא יעלו על 36,000 מ"ר סה"כ.

3. שלושה מגדלים בתחום הכיכר בגובה מירבי של עד 36 קומות (170 מ') ובתכסית של עד 800 מ"ר.

4. מסחר - עד 8,000 מ"ר.

5. מבני ציבור בהיקף של 5,000 מ"ר.

6. מספר מקומות החניה יהיה לפי התקן התקף ובנוסף יוקמו לפחות 355 מקומות חנייה ציבוריים בבעלות עירונית.

סטטוס התכנית

התכנית נדונה בוועדה המקומית באוקטובר 2015. כעת עובדים עורכי התוכנית (אדריכל ויועצים מקצועיים נוספים כגון: תנועה, איכות סביבה, נוף ועוד) על הכנת המסמכים לקראת הפקדה.

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: