מידע עירוני

תשלום דוחות

בדף זה תוכלו לקבל מידע על כל סוגי הדוחות הניתנים בתחומי עיריית תל אביב-יפו ועל אופן התשלום שלהם. 
הדוחות ניתנים מתוקף חוקי עזר ותקנות ממשלה, וכדאי לשלמם במועד כדי להימנע מפעולות אכיפה. 
לנוחותכם, בתקופת הזמן המוקצב לתשלום הדוח, אפשר לשלמו באופן מקוון, ללא המתנה, מכל מקום ובכל זמן.

לתשומת ליבכם, ניתן לשלם דוחות רק לאחר שחלפו 48 שעות ממועד רישום הדוחות.

{{ fli.linksClient.title }}

 

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד