איתור ותשלום דוחות על פי חוקי עזר

מערכת איתור דוחות על פי חוקי עזר

 

המערכת לאיתור דוחות מיועדת לצפייה בדוחות פיקוח עירוני שניתנו בעיר תל-אביב- יפו וטרם שולמו ולתשלום דוחות אלו.

במערכת תוכלו לאתר דוחות שניתנו על פי חוקי העזר העירוניים, בנושאים של פיקוח, רישוי עסקים, חניה בגנים, סדר וניקיון, כלבים, עישון, מודעות שנתלו במקומות אסורים, שילוט ועוד.
לצפייה בדוחות, יש להזין במערכת את פרטי תעודת הזהות או ח.פ של החייבים ואת מספר הדוח.


שימו לב:

  • דוחות חניה שניתנו ברחובות ובכבישי העיר אינם נמצאים במערכת, ותוכלו לאתרם במערכת איתור דוחות חניה 
  • יתכן וחלק מהדוחות והחיובים הזקופים לחובתכם אינם נמצאים במערכת נכון למועד הבדיקה. ולכן, המידע באתר אינו מהווה אסמכתא לרישומי העירייה המלאים בגין כלל הודעות תשלום הקנס על שמכם.
  • במערכת ניתן לשלם אך ורק דוחות שטרם הועברו לאכיפה. לבירורים ותשלומים של דוחות שהועברו לאכיפה, יש ליצור קשר עם משרד עורכי הדין סנדרוביץ - רינקוב בפרטי הקשר המופיעים מטה.
  •  דוחות בהם הוגשה בקשה להישפט ונקבעו לדיון בבית המשפט לעניינים מקומיים לא יופיעו במערכת.

אפשרויות תשלום

תשלום בכרטיס אשראי

  • במוקד הטלפוני/ במשרדי האגף לגביית אגרות ודמי שירותים- בפרטי הקשר המופיעים מטה.

שימו לב! ניתן לשלם בתשלום אחד או בקרדיט החל מ-3 ועד 18 תשלומים.

תשלום בהמחאות (שיקים)

בכל סניפי הבנקים- תשלום מזומן בהמחאה אחת בלבד.


תשלום במזומן

  • בבנקים (בתוספת עמלת גבייה).
  • בבנק הדואר

מועדי תשלום

יש לשלם את הודעת תשלום הקנס בתוך 90 ימים מיום קבלתה ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה או השובר.

שימו לב: כדאי לשלם את החוב בזמן!

קנס שלא ישולם במועד יועבר לאכיפה על ידי משרד עורכי הדין סנדרוביץ-רינקוב ויגרור תוספת פיגורים והוצאות גבייה כחוק.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: