תשלום דוחות לפי חוקי עזר או תקנות לשעת חירום

דוחות מינהליים (דוחות קורונה)

דוחות בנושאים של פיקוח, רישוי עסקים, חניה בגנים, סדר וניקיון, כלבים, עישון, מודעות שנתלו במקומות אסורים, שילוט ועוד

שימו לב:

  • דוחות חניה שניתנו ברחובות ובכבישי העיר אינם נמצאים במערכת, תוכלו לאתרם במערכת איתור דוחות חניה
  • ייתכן שחלק מהדוחות והחיובים הזקופים לחובתכם אינם נמצאים במערכת נכון למועד הבדיקה. לכן, המידע באתר אינו מהווה אסמכתא לרישומי העירייה המלאים בגין כלל הודעות תשלום הקנס על שמכם.
  • ניתן לשלם אך ורק דוחות שטרם הועברו לאכיפה.
  •  דוחות בהם הוגשה בקשה להישפט ונקבעו לדיון בבית המשפט לעניינים מקומיים לא יופיעו במערכת.
  •  כדאי לשלם את החוב בזמן!
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: