אכיפת בנייה בלתי חוקית ושימושים חורגים

 
 

עיריית תל-אביב-יפו עושה מאמצים רבים לאתר עבירות בנייה, פיצול דירות או שימוש בלתי חוקי בנכסים ולטפל בהן.
במקרה בו קיים חשד בנושאים אלו, אנא מלאו טופס תלונה ואנו נבדוק את החשדות ובמקרה הצורך ננקוט בדרכי אכיפה שונות.

 

המחלקה יכולה להמליץ על תביעה משפטית המבוססת על הנתונים המצויים בידנו לצורך הוכחת ביצוע עבירה. לשם כך חשוב שתתארו את כל פרטי המקרה ותציינו את פרטיכם המלאים (שם, שם משפחה, מספר טלפון, דוא"ל). ללא פרטים מלאים, לא נוכל לעדכן בסטטוס הטיפול בפנייתכם. הטיפול בפניות למחלקת פיקוח על הבנייה נעשה בכפוף לחוק התכנון והבנייה.

התיישנות עבירה

חשוב להבהיר כי על פי חוק סדר דין פלילי (נוסח משולב, תשמ"ב 1982), לא ניתן להעמיד לדין אדם בגין עבירת בניה אם עברו חמש שנים מיום ביצוע העבירה. לכן יש חשיבות רבה לציון מועד הבניה, או לכל הפחות מועד משוער.

יתכן שלצורך הטיפול בפניה נבקש מכם תצהיר אישי על פרטי הבנייה וכן לזמן אתכם להעיד בבית משפט. 

תהליך הטיפול בפנייה

  1. קליטת טופס הפנייה במחלקת הפיקוח על הבנייה ויצירת קשר טלפוני עם הפונה לצורך השלמת מידע (על פי הצורך): כ-7 ימי עבודה.
  2. בדיקת הפנייה על ידי מרכז פיקוח וביקור בשטח על ידי מהנדס פיקוח לפי הצורך.
  3. עדכון הפונה בממצאי הבדיקה הראשונית:  כ-14 ימי עבודה.
  4. לאחר איסוף חומר ראייתי מספק מועברת המלצה לשירות המשפטי בעירייה להגשת כתב אישום, תהליך שעשוי לקחת מספר חודשים.
  5. בדיקת ההמלצה והחומר הנלווה על ידי נציגי השירות המשפטי וקבלת החלטה האם ניתן להגיש כתב אישום. המשך טיפול בהתאם לחוק. 

לידיעתכם, הפונים עשויים להתבקש למלא תצהיר או זימון למתן עדות בבית משפט. לאחר העברת התיק לשירות המשפטי, ניתן לקבל מידע אודות מצב התיק בטלפון 03-7242332​

הגשת בקשה לביטול או בקשה להישפט בנוגע לקנס מנהלי

אם ברצונך להגיש בקשה לביטול קנס מנהלי בעבירות תכנון ובנייה, עליך לפנות אלינו בכתב תוך 30 ימים מיום קבלת הקנס. יש לפרט את הנימוקים ולצרף את המסמכים המאמתים את טענותיך. באפשרותך להגיש את הבקשה באמצעות פניה מקוונת באתר העירייה, בפקס או בדואר (בהתאם לפרטי הקשר מטה).

אם ברצונך להגיש בקשה להישפט בנוגע לקנס מנהלי בעבירות תכנון ובנייה, עליך לפנות אלינו בכתב תוך 30 ימים מיום קבלת הקנס או תוך 30 ימים ממועד קבלת תשובת תובע לבקשה לביטול הדוח.
באפשרותך להגיש את הבקשה באמצעות פניה מקוונת באתר העירייה, בפקס או בדואר (בהתאם לפרטי הקשר מטה). עליך לצרף לבקשה את ספח הבקשה להישפט, אשר נמצא בהודעה על הטלת הקנס. חשוב לציין בספח פרטים מלאים של מגיש הבקשה ולחתום על הספח.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: