הנחיות לקיום אירוע במרחב הציבורי

עיריית תל-אביב-יפו מאפשרת קיום אירועים הפתוחים לציבור הרחב ואשר אינם למטרת רווח במרחב הציבורי של העיר, זאת בכפוף לאישור עקרוני של המשנה למנכ"ל העירייה ובהתאם להוראות חוק עזר לתל אביב יפו (שמירת הסדר והניקיון, תשמ"ד – 1984).

על רקע עלייה חדשה במספר בקבוצות, הארגונים, והגופים המבקשים לקיים אירועי מחאה ברחבי העיר, התאמנו את כיכר רבין לקיום אירועים, תוך עמידה בהנחיות משרד הבריאות.

הנחנו על פני הרחבה המרכזית כ-250 מדבקות בגודל 60X60 ס"מ עם הכיתוב "שומרים על הדמוקרטיה - שומרים על הבריאות". המדבקות הונחו במרחקים של שני מטרים זו מזו על מנת לסמן את מרחקי העמידה בעת קיום פעילות ציבורית ברחבה.

בנוסף, החל מיום ראשון ה-3.5.2020 אנו מאפשרים לשאות ערכת פעילות, הכוללת מערכת הגברה ניידת, מיקרופון ופודיום נייד. למידע נוסף והגשת בקשה לחצו כאן.

אילו אירועים מצריכים אישור?

אירוע מכל סוג שהוא המתקיים במרחב הציבורי של העיר תל-אביב-פו (רחוב, כיכר, חוף הים, פארק, גינה וכדומה) ואשר כולל הצבת כל דבר במרחב הציבורי, מחייב קבלת אישור מהעירייה.

הגשת בקשה וקבלת תשובה

בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי, יש להגיש לפחות שלושה שבועות לפני קיום האירוע, כדי לאפשר את בחינתה.
הגשת בקשה לקיום עצרת/הפגנה/אירוע מחאה - יש להגיש בהקדם האפשרי.

בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי אשר יכולה לכלול גם מקרה של בקשה להיתר פרטני להקמת אוהל, החורג מההיתר הכללי.  היתר כללי להצבת אוהל מחאה.
• הבקשה תוגש על גבי טופס מקוון
• תשובת העירייה תשלח במייל למגיש הבקשה תוך 12 ימי עבודה.
• במקרה בו תחליט העירייה שלא לאשר את הבקשה, יכלול המענה את סיבות הסירוב.

 

אישורים מגורמים נוספים

באחריות מגיש הבקשה לפנות:
• למשטרת ישראל ולמלא אחר כל דרישותיה.
• למרכז שירות לקוחות לעסקים בדואר אלקטרוני או בטלפון, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה, לוודא את הצורך בדבר הוצאת רישיון עסק.
• לפעול להשגת כלל האישורים/היתרים הנדרשים לטובת קיום האירוע.

 

אירוע ספורטיבי

יש לחתום באמצעות חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים המצורף אישור ביטוחים.

 

מהם השיקולים לבחינת הבקשה?

• התאמה בין אופי האירוע למקום המבוקש.
• זמינות המקום המבוקש במועד המבוקש.
• הבטחת מעבר חופשי ובטוח למשתמשים במרחב הציבורי (אי חסימת כבישים ומדרכות).

 

שימו לב:

  • משטרת ישראל היא הגורם האמון על רישוי אספות ותהלוכות לפי פקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א – 1977.
  • הוצאות האירוע יחולו על מארגניו בלבד.
  • האחריות על הנזקים שיגרמו למרחב הציבורי ו/או לכל צד שלישי שיימצא במרחב הציבורי, בגוף או ברכוש, בשל האירוע יהיו על מבקש קיום האירוע בלבד.
  • באחריות מגיש הבקשה לוודא טרם קיום האירוע, כי המרחב הציבורי מתאים לביצוע הפעילות.

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: