הכנת הבקשה

 
 

 לאחר קבלת תיק מידע על מבקש ההיתר להתחיל בהכנת הבקשה להיתר עם עורך הבקשה (האדריכל) על בסיס תיק המידע שנמסר לו. תיק המידע כולל פירוט של גורמים מאשרים ומועד אישורם ורשימה של מוצגים נדרשים והשלב הנדרש להגשתם. לפני פתיחת בקשה להיתר נבדקת השלמת כל התנאים הנדרשים להגשה ובמידה והתנאים אינם מושלמים הבקשה לא תיפתח.


שימו לב: רק עורכי בקשה שיש בידם כרטיס חכם רשום בעיריית תל-אביב-יפו יכולים להגיש את הבקשה להיתר.

 

הנחיות לבחירת מסלול להגשת הבקשה להיתר בנייה

  • הבקשה תיערך בידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי בניין/אדריכלות (לפי העניין), לפי תקנות התכנון והבנייה ועל פי המידע שניתן בתיק המידע, לרבות האישורים הנדרשים לפני הגשת הבקשה.
  • בקשה הכוללת סטייה מתכנית בניין ערים (הקלה) או בקשה לשימוש חורג, חובה להגיש במסלול הקלות ושימושים חורגים, לאישור ועדת המשנה לתכנון ובנייה לאחר פרסום כחוק.
    לשימושך, מדריך הקלות בבקשות להיתר.
  • בקשות להיתר, אשר אינן כוללות הקלות או שימושים חורגים, תוגשנה לאישור רשות הרישוי.
    פרטים נוספים אודות בדיקת הבקשה והדיון בועדה.

בקשה להיתר בעבור שינויים ללא תוספת שטח בזמן הבנייה (אשר תואמת את דרישות תקנות התכנון והבנייה – התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית התשנ''ב 1992) אפשר להגיש במסלול מקוצר לאישור מהנדס העיר בלבד, בצירוף נימוקים. 

פגישת ייעוץ לפני פתיחת בקשה להיתר בנייה

פגישה עם בוחן במחלקת רישוי בנייה ניתן לתאם לגבי המהויות הבאות:


א. בקשות לתעסוקה ומסחר בהיקף מעל 3,000 מ"ר.
ב. בקשות למלונאות.
ג. בקשות עם אינטרס ציבורי מובהק (מעונות סטודנטים, דיור בר השגה, בתי אבות וכדומה).
ד. בקשות לפי תמ"א 38 עבור תוספת קומה וחצי ומעלה.
ה. מקרים מיוחדים שיפורטו בפניה

 

לתשומת לבכם:
1.  הפגישה תתקיים רק לאחר הוצאת תיק מידע בתוקף.
2.  מבקש פגישת הייעוץ ימלא באופן מפורט את הנושאים בהם מבוקש תיאום מוקדם. הפגישה תוגבל לנושאים אלו בלבד. יודגש כי לא יאושרו פגישות ייעוץ ללא פירוט הנושאים בהם מבוקש ייעוץ.
3.  בפגישות ייעוץ אלו לא יידון נושא הקלות ולא ניתן לקבל מראש המלצות על הקלות. באפשרותכם לעיין במדריך להקלות באתר רישוי ופיקוח על הבנייה
4.  פגישות הייעוץ יהיו בנוכחות עורך הבקשה.
5.  פגישת ייעוץ הינה שירות מוצע לבחירת מגיש הבקשה. אנו נעשה את כל המאמצים לטפל בפניות במהירות אך ברור מאליו כי הליך זה מעכב את פתיחת בקשת הרישוי ומבקש בקשת הרישוי מודע לכך.
6.  לצורך הגשת בקשה לפגישת ייעוץ, על עורך הבקשה להגיש פניה מנומקת דרך המערכת המקוונת של עיריית תל אביב יפו.
הבקשה תיבחן תוך 5 ימי עבודה ותוחזר תשובה. במידה והבקשה תאושר, תקבע פגישה עם בוחן במחלקת רישוי בניה, בכפוף לעומס העבודה במחלקה.
7.  במקרים מיוחדים בהם עורך הבקשה מעוניין בפגישת ייעוץ מנימוקים אשר אינם כלולים בנוהל זה, יש למלא את הנושאים המבוקשים לתיאום ואת הנימוקים המיוחדים להם, ולסמן 'אחר' בטופס שלהלן. לצערנו, לא תמיד נוכל להיענות לבקשות אלו מפאת עומס העבודה במחלקה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: