הכנת הבקשה

 
 

 לאחר קבלת תיק מידע על מבקש ההיתר להתחיל בהכנת הבקשה להיתר עם עורך הבקשה (האדריכל) על בסיס תיק המידע שנמסר לו. תיק המידע כולל פירוט של גורמים מאשרים ומועד אישורם ורשימה של מוצגים נדרשים והשלב הנדרש להגשתם. לפני פתיחת בקשה להיתר נבדקת השלמת כל התנאים הנדרשים להגשה ובמידה והתנאים אינם מושלמים הבקשה לא תיפתח.


שימו לב: רק עורכי בקשה שיש בידם כרטיס חכם רשום בעיריית תל-אביב-יפו יכולים להגיש את הבקשה להיתר.

 

הנחיות לבחירת מסלול להגשת הבקשה להיתר בנייה

  • הבקשה תיערך בידי אדריכל רשוי, מהנדס או הנדסאי בניין/אדריכלות (לפי העניין על פי תקנות ייחוד פעולות), לפי תקנות התכנון והבנייה ועל פי המידע שניתן בתיק המידע, לרבות האישורים הנדרשים לפני הגשת הבקשה.
  • בקשה הכוללת סטייה מתכנית בניין ערים (הקלה) או בקשה לשימוש חורג, חובה להגיש במסלול הקלות ושימושים חורגים, לאישור ועדת המשנה לתכנון ובנייה לאחר פרסום כחוק.
    לשימושך, מדריך הקלות בבקשות להיתר.
  • בקשות להיתר, אשר אינן כוללות הקלות או שימושים חורגים, תוגשנה לאישור רשות הרישוי.
    פרטים נוספים אודות בדיקת הבקשה והדיון בועדה.

בקשה להיתר בעבור שינויים במהלך בנייה לפי היתר בניה בתוקף (אשר תואמת את דרישות תקנות התכנון והבנייה – התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית התשנ''ב 1992) אפשר להגיש במסלול מהיר, בצירוף נימוקים. 

פגישת ייעוץ לפני פתיחת בקשה להיתר בנייה

מומלץ לקבוע במחלקת הרישוי פגישות ייעוץ לפני פתיחת בקשה להיתר, כאשר במהלך התכנון עולות שאלות מהותיות שמחייבות ייעוץ.
להלן פירוט התהליך:
1. הפגישה תתקיים רק לאחר שאצל מבקש הפגישה ישנו תיק מידע בתוקף.
2. מבקש פגישת הייעוץ ימלא באופן מפורט את הנושאים בהם מבוקש תיאום מוקדם, הפגישה תוגבל לנושאים אלו בלבד.
3. בפגישות ייעוץ אלו לא תתקבל המלצה על הקלה, שכן חוות דעת לוועדה בנושא הקלה מתקבלת רק לאחר התייחסות להתנגדויות, יחד עם זאת ניתן להתייעץ בנוגע להתאמה של הקלה לחוק ולהיעזר במדריך להקלות בבקשות להיתר.
4. פגישות הייעוץ מחייבות נוכחות של עורך הבקשה.
5. פגישת ייעוץ הינה שירות מוצע לבחירת מגיש הבקשה להיתר, אנו נעשה את מירב המאמצים לטפל בפניות במהירות אך יש לקחת בחשבון כי הליך זה לוקח זמן.
6. לצורך הגשת בקשה לפגישת ייעוץ על עורך הבקשה להגיש פנייה מקוונת דרך מערכת הרישוי המקוון, יש לצרף את טופס הפנייה המלא.
7. תשובה תבחן ותוחזר לאחר חמישה ימי עבודה, במידה והבקשה תאושר- תקבע פגישה עם בוחן במחלקת רישוי בניה, בכפוף לעומס העבודה במחלקה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: