היערכות העירייה לשעת חירום

{{ fli.linksClient.title }}

היערכות העירייה לשעת חירום כוללת את כל הפעולות הנדרשות כדי לאפשר לתושבי העיר, ככל הניתן, להמשיך את שגרת חייהם גם בשעת חירום. לשם כך, נערכת העירייה למצב בו תצטרך להפעיל את מערך השירותים החיוניים להתנהלות העיר, ומכינה את המתקנים העירוניים המשמשים מחסה ומקלט ומתרגלת את המסגרות העירוניות לפעילות מותאמת. בדף זה תוכלו לקרוא בהרחבה על פעולות אלה. 

היערכות לחירום  

 

 

שירותי העירייה בחירום

בשעת חירום תמשיך העירייה לספק את כלל השירותים החיוניים לתושביה, ברציפות ככל שניתן ובהתאם למצב החירום, בשיתוף פעולה עם ארגוני החירום וההצלה ומשרדי הממשלה. העירייה תמשיך לתפקד כסדרה, תטפל בתשתיות, ניקיון העיר ותקינות מערכת הכבישים, תפעיל את מוקד השירות 106, את אתרי החירום השונים, ותפעיל מרכז הפעלה עירוני שיפעל בתיאום עם כל גורמי הביטחון, החירום וההצלה. כמו כן, העירייה מפעילה בחירום מתקנים עירוניים שונים במתכונת המותאמת לצרכי החירום. קראו עוד בהמשך:

 

 

ועדת מל"ח

  
 
כאשר המדינה מכריזה על מצב מל"ח (משק לשעת חירום), הרשות המקומית, המוגדרת כ"מפעל חיוני", מנוהלת ע"י ועדת המל"ח המקומית, אשר מונחית ומתואמת עם ועדת המל"ח המחוזית.

ועדת המל"ח המקומית מתכנסת  בכל רבעון, קובעת מדיניות והנחיות בכל הקשור להבטחת אספקת השירותים החיוניים לתושבי העיר, על מנת להמשיך את הפעלת העיר כבשגרה ככל שניתן. 
על פי חוק יו"ר ועדת המל"ח המקומית הוא ראש הרשות, והרכב הוועדה כולל: מנכ"ל או משנה למנכ"ל, מנהל אגף ביטחון וחירום, מנהלי מכלולים ונציגי ארגוני החירום וההצלה.

מטה המרחב האזורי בשעת חירום

כדי לתת מענה מהיר למגוון מצבי החירום האפשריים ולצרכי העיר והתושבים העולים מהם, מופעל מערך של מרחבים אזוריים, האחראים על הקשר הרציף בין השטח למטה החירום העירוני ולגורמי הביטחון. תושבים המעוניינים להצטרף למערך המתנדבים בשעת חירום, מוזמנים לפנות לנציגות המרחב באזור המגורים לפי הפירוט מטה. לפירוט תפקידי מטה המרחב:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד