היערכות העירייה לשעת חירום

היערכות העירייה לקראת החורף

בכל שנה נערכת העירייה לקראת החורף. בשנים האחרונות בוצעו שיקום מאסיבי והרחבה של התשתיות בהיקף של מליוני שקלים, הכוללים פרוייקטים רבים של תחזוקה שוטפת לצד פעולות ייחודיות ונקודתיות. הפעולות בוצעו בכל רחבי העיר והן צפויות לגרום לירידה בהצפות; אך יש לזכור כי קיימים אירועי גשם קיצוניים בעוצמתם ובתדירותם, שמערכת הניקוז תתקשה לעמוד בהם.
העירייה נערכת לטיפול במפגעים נוספים, הנובעים ממזג אוויר סוער וקשה, כמו פגיעה במבנים ובגשרים, קריסת עצים וצמחייה, ניתוק מערכות חשמל ותקלות אחרות שמקצתן אף מצריך פינוי משפחות מבתיהן.

פרויקטים מיוחדים

 • רחוב יפת - הקמת קו ניקוז תת קרקעי לשיפור משמעותי בהובלת המים. העבודה בוצעה בטכנולוגיה חדשנית, תוך הפרעה מינימלית לתושבים, לעסקים ולתחבורה. לקריאה בהרחבה.

 • שכונות בדרום העיר - הקמת מובל עזרא, המאסף מים משכונות בדרום העיר ומתנקז לתעלת איילון, לטובת שיפור כושר הולכת מי הגשמים.

 • חפירת בורות חלחול - ניתוב המים אל מאגר מי תהום תת קרקעי, כדי למנוע הצפה ועומס במערכות הניקוז העירוניות.

 • הקמת קולטנים רבי ממדים - מתקנים הנדסיים תת קרקעיים המסוגלים לקלוט כמות גדולה של מי גשמים בזמן קצר.

פעולות תחזוקה:

 • ניקוי אלפי קולטנים ופתיחת סתימות וחסימות לאורך 270 ק"מ של קווי הניקוז.  ברחבי העיר 15 אלף קולטנים בצדי המדרכות, המשמשים לקליטה ולניקוז של מי גשמים לטובת שימוש חוזר.
 • ניקוי תעלות פתוחות.
 • חיזוק מובלי מים (צינורות תת קרקעיים להולכת מי גשמים).
 • חידוש קווי הובלת מי הגשמים.
 • חיתוך שורשי עצים שנכנסו לתוך הצינורות והיוו מחסום למעבר חופשי של מי הגשמים.

היערכות למזג אוויר סוער:

 • גיזום עצים וענפים נוטים ליפול.
 • פירוק חסימות הקיץ של מוצאי קווי התיעול לים.
 • סתימת בורות ומהמורות ותיקון קטעים במדרכות ובכבישים העלולים לשקוע.
 • בדיקת תקינות מערכות הרמזורים והבלטת סימוני הדרך בכבישים.
 • טיפול במצוקי החוף.
 • הכנת ביוביות ומשאבות.
 • רשויות הנחלים מבצעות ניקוי בנחל איילון ובנחל כופר ומכינות את אפיק נחל הירקון לחורף.
 • תגבור המערך לטיפול בדרי הרחוב.
 • היערכות לפינוי תושבים והצבת מכולות של ציוד לינה במרכזי השהייה.
 • היערכות להצבת צוותי עובדים בשטח ולתגבור עמדות מענה במוקד שירות 106  פלוס.
 • עיגון המתקנים בחצרות בתי הספר ובגני הילדים.
 • פרסום הנחיות לכל מוסדות הציבור להתארגנות לקראת החורף.
 • פרסום הנחיות לכל הקבלנים בנוגע להכנה הנדרשת לעבודות בחורף - חיזוק גדרות של אתרי בנייה, טיפול במבנים מסוכנים על פי הנחיות אגף רישוי ופיקוח על הבנייה.

שירותי העירייה בשעת חירום

בשעת חירום תמשיך העירייה לספק את כלל השירותים החיוניים לתושביה, ברציפות ככל שניתן ובהתאם למצב החירום, בשיתוף פעולה עם ארגוני החירום וההצלה ומשרדי הממשלה. העירייה תמשיך לתפקד כסדרה, תטפל בתשתיות, ניקיון העיר ותקינות מערכת הכבישים, תפעיל את מוקד השירות 106, את אתרי החירום השונים, ותפעיל מרכז הפעלה עירוני שיפעל בתיאום עם כל גורמי הביטחון, החירום וההצלה.

מערך השירותים לתושבים, המיועד להבטיח אורח חיים סביר ומענה לתרחישי החירום השונים, כולל:

 • שירותי מידע הקשורים באירועי החירום ובשירותי העירייה החיוניים.
 • פתיחה והפעלה של מערך המקלטים הציבוריים.
 • קליטת תושבים שביתם נהרס ומתן פתרונות דיור זמניים עבורם.
 • טיפול ותמיכה פיזית ונפשית בפרט ובקהילה.
 • הבטחת זמינות המים, בכמות ובאיכות הכרחיים לקיום השוטף.
 • אספקת שירותים בסיסיים חיוניים הכוללים בין השאר: פינוי אשפה, שירותי בריאות, וטרינריה ועוד.
 • הפעלת מערכת החינוך, במתכונת שתיקבע על ידי הממשלה והעירייה.
 • טיפול במבנים ובתשתיות שניזוקו והשבתם לכשירות.
 • זיהוי חללים והבאתם לקבורה.

מתקנים לשעת חירום

העירייה תפעיל בשעת חירום סוגים שונים של מתקני חירום:

 • מרכזי קליטה
  מרכזי הקליטה נועדו לקלוט מפונים ולספק להם מקום מגורים חלופי זמני, סידורי כלכלה ושירותי עזר בסיסיים, שיאפשרו לקיים אורח חיים סביר (לינה, כלכלה) עד למציאת חלופת דיור עבורם או עד לחזרתם לביתם.
 • מקלטים ציבוריים וחניונים תת-קרקעיים
  המקלטים הציבוריים והחניונים התת-קרקעיים, שנבדקו ואושרו על ידי העירייה כמקום מוגן, פרוסים ברחבי העיר, במטרה לאפשר מחסה בשעת חירום בנוסף לממ"דים, לממ"קים ולמקלטים בבתים הפרטיים והמשותפים.
 • תחנות חלוקת ערכות מגן
  בעת חירום תפתחנה ברחבי העיר מספר תחנות ריענון וחלוקה לערכות המגן, שתפעלנה באחריות פיקוד העורף.
 • צופרים
  מערך הצופרים בעיר הוקם על יד פיקוד העורף (צה"ל) ומתוחזק על ידו. פריסת הצופרים ברחבי העיר מאפשרת לציבור לשמוע את ההתרעה מחוץ למבנים בשעת חירום.
 • מרכזים לתרומות דם
  במצבי חירום שונים יזדקק המערך הרפואי למנות דם. מד"א והעירייה יפתחו מרכזי התרמה (בבתי ספר ובמוסדות ציבור) והציבור ייקרא אליהם לתרום דם.
 • מרכזים לחיסון האוכלוסייה
  לפי הנחיות משרד הביטחון ומשרד הבריאות, בעת חירום ובהתאם לצורך, יחוסן הציבור כנגד מגפות. לטובת תושבי העיר תפתחנה תחנות חיסון והציבור יוזמן אליהן לקבלת החיסונים.
 • מרכזי תמיכה נפשית
  מרכזים בהם יינתן טיפול פסיכו-סוציאלי לאנשים הנמצאים במצבי לחץ נפשי. הטיפול יינתן ע"י צוותים מקצועיים משולבים של פקוד העורף, משרד הבריאות והעירייה.

הערכות לחירום

 • שיפוץ מקלטים ציבוריים: מקלטים ציבוריים רבים בעיר שופצו, ולכל מקלט ציבורי קיים אחראי לפתיחתו בעת הצורך. כמו כן בימים אלו העירייה בעיצומו של פרוייקט לפריסת תשתיות תקשורת  wi-fi במקלטים הציבוריים.
 • הכנת מוסדות מערכת החינוך: כל המוסדות על צוותיהם (בתי הספר והמרכזים הקהילתיים),  יעמדו לרשות הציבור בשעת חירום, ויופעלו לפי הצורך כמרכזי קליטה ושירותים בסיסיים לתושבים שיפונו מביתם שיפגע, כאתרים המיועדים לטיפול בנפגעים: נפגעי חרדה, נפגעים הדורשים טיפול רפואי ונפגעים הדורשים טיפול סוציאלי, כמרכזי חיסון / חלוקת תרופות, כמרכזי חלוקת ערכות מגן, כאתרי חלוקת מים, כאתרי התרמת דם, ובאירוע רעידת אדמה - כמתחם לוגיסטי עירוני שיופעל בשטח פתוח לטובת תושבי העיר.   
 • תפעול מערכת החינוך:
  • קיום לימודים: העירייה תודיע לתושבים בכל אמצעי התקשורת והמדיה, על קיום או אי קיומם של לימודים במערכת החינוך, בהתאם להערכת המצב בעיר, המלצות גורמי הביטחון והחלטת ראש העיר. העירייה תודיע גם על היתר להתכנסויות וקיום אירועים
  • סבבי לימוד במקרה הצורך: במצב חירום מתמשך, בבתי הספר בהם מרחבי המקלטים הקיימים אינם מספקים את כל מספר התלמידים הלומד בו, יפעל בית הספר במתכונת לימודים של שני סבבי לימוד (משמרות), עד לרגיעה.
  • מצבי חירום בבית הספר ושליחת התלמידים הביתה: במקרה של אירוע פתע שידרוש מחסה במוסד החינוכי, יפעל הצוות החינוכי המתורגל במקום, בהתאם להנחיות "הכי מוגן שיש" (מקלט/חדר מדרגות/ חדר פנימי וכו').
   במקרה בו יופעל נוהל לשליחת תלמידים הביתה, בהתאם להנחיות משרד החינוך, עליכם מוטלת החובה לפעול על פי ההנחיות לשחרור ילדיכם מבית הספר באופן מבוקר ואחראי.

מטה המרחב

מהו תפקידם של מטה המרחב והמשלמה ליפו, בשעת חירום?

 • לנהל את שגרת החירום במרחב.
 • דיווח על צרכים ותקלות במקלטים הציבוריים לגורמים הרלוונטיים בעירייה.
 • לפעול למתן שירותים עירוניים לקהילה במרחב שלה.
 • לספק מידע לתושבי האזור המוגדר לה.
 • לטפל בפניות תושבים ולתקשר בין התושבים לגורמי העירייה (פיקוח, שפ"ע, תברואה, רווחה, חינוך, הנדסה ועוד).
 • לטפל בתוצאות פגיעה ונזק במרחב ולתאם את כלל הפעולות לשיקומם.
 • לגייס מתנדבים ולרכז את פעולות ההתנדבות במרחב.

כיצד ניתן להתנדב?

רוצה להצטרף למערך המתנדבים בשעת חירום?
ניתן לפנות לנציגות המרחב באזורך לפי הפירוט מטה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: