ארנונה לסטודיו ושילוט לגלריות

הצבת שלטי גלריות בתעריפים מוזלים

כל גלריה בעיר תל אביב-יפו, המקיימת תערוכות מתחלפות, רשאית להגיש בקשה להצבת שילוט מתחלף בתעריף מוזל.
 
דגשים להגשת הבקשה: 

 • הגשת בקשה לאישור מיקום השלט המשתנה (חייב להיות מקום קבוע על גבי החלון).
 • גודל השלט לא יעלה על 1 1 x מטר.
 • תוכן השלט יכלול רק שם תערוכה ו/או אמן.
 • מספר הפעמים לשינוי תוכן השלט אינו מוגבל.
 • יש לוודא כי קבלת הרישיון לשלט מסוג "אגרת מודעה" נעשתה מבעוד מועד, בטרם הוחלף השלט.
 • תעריף אגרת המודעה למשלמים לשנה מראש יינתן בהנחה בשיעור של 10% מהסכום השנתי. יש להגיש את הבקשה מראש,  ב-1 בינואר של שנת העבודה.


למידע נוסף בנושא אופן הגשת בקשה לשילוט בעיר, אופן תשלום האגרה ונושאים נוספים שילוט בעיר >>

ארנונה מוזלת לחדר עבודה של אמן בתחום הציור, הפיסול, הצילום והווידאו ארט

חדר עבודה של אמן יחויב לפי טבלת התעריפים בסעיף זה בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

 1. האמן עוסק בתחום הציור, הפיסול, הצילום והוידאו ארט בלבד.
 2. המקום משמש את האמן בלבד בעבודתו.
 3. עבודת האמן הינה עצמאית שוטפת ויום יומית.
 4. יצירותיו אינן מהוות אמנות שימושית.
 5. יצירותיו אינן מוכוונות או מוזמנות על ידי לקוח מסוים.
 6. המקום אינו משמש לתצוגה, הוראת אומנות, מכירה או שימוש מסחרי כלשהו.

 ​​

סיווג זה יינתן לאמן בגין נכס אחד בלבד.

מידע מפורט בנושא התנאים לסיווג ותעריפי הארנונה ניתן למצוא בצו הארנונה.
כדי שהנכס יסווג בתעריף חדר עבודה של אמן, עליכם להגיש בקשה לאגף חיובי ארנונה לשינוי פרטי הנכס (שינוי השימוש בנכס).
אפשר להגיש את הבקשה באמצעות פנייה מקוונת, בפקס או בדואר לפי פרטי קשר המופיעים בדף זה.
שימו לב, במסגרת הטיפול בבקשה, ייתכן ותבוצע ביקורת בנכס לצרכי ארנונה.

חזרה לתחילת העמוד