תמיכה עירונית במלכ"רים

הגשת בקשה לתמיכה בתחום קידום מעמד האישה לשנת 2020

מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה מעיריית תל אביב-יפו - מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווח בתחומה המוניציפלי של העיר תל אביב-יפו, אשר מקדמים את מעמד האישה. מוסדות שאושרה להם תמיכה בשנת 2020 בתחום אחר, לא יכולים להגיש בקשה לתמיכה בתחום זה.

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות", של משרד הפנים מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר (להלן - "התבחינים").

אופן הגשת הבקשה

לצורך הגשת הבקשה עליכם להדפיס ולמלא את המסמכים המפורטים ולצרפם לבקשה:

את הבקשה יש לשלוח לדוא"ל: NPOsupport@mail.tel-aviv.gov.il

שימו לב: יש להעביר את מסמכי הבקשה הנדרשים בדואר האלקטרוני, בקבצים נפרדים (ולא בקובץ סרוק אחד).


המועד האחרון להגשת הבקשה: 8.9.2020.
בקשה שתוגש לאחר המועד האמור תידחה ללא דיון.

התמיכות יחולקו בהתאם להוראות הדין, נוהל התמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שאושר לשנת 2020.
יודגש כי התבחינים הקיימים עשויים להתעדכן על ידי הגורמים המקצועיים, ולאחר אישורם במוסדות העירייה יפורסמו לציבור.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: