תמיכה עירונית במלכ"רים

הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2021

מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה מאת עיריית תל אביב-יפו, מוסדות ציבור שלא למטרת עשיית רווח, הפועלים בתחומה המוניציפלי של  העיר תל אביב-יפו, בתחומי תרבות ואמנות, דת, ספורט, בריאות ורווחה, איכות הסביבה, בעלי חיים, בתי הספר של המוכש"ר במסגרת חוק נהרי, בתי ספר וגנים הפועלים במבנים בבעלות עירונית שניתנו בהקצאה, מחתרות, מיעוטים דתיים, קהילה הגאה, קידום מעמד האישה, ותחומים נוספים שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" של משרד הפנים, מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר (להלן - "התבחינים").


אופן הגשת הבקשה

לצורך הגשת הבקשה, עליכם להוריד מהאתר את טופסי החובה המופיעים מטה וטפסים רלוונטיים נוספים בהתאם לתחום הבקשה.


מועד אחרון להגשת בקשות

בשל התפשטות נגיף הקורונה ולאור העובדה כי חל איסור להיכנס למשרדי העירייה, חולקו מועדי הגשת הבקשות לפי קטגוריות התמיכה לתאריכים שונים, לצורך מניעת התקהלות.

 • גופי תרבות ואמנות -  יום ראשון, 1.11.2020.
 • גופי ספורט - יום רביעי, 4.11.2020.
 • גופי בריאות ורווחה - יום ראשון, 8.11.2020.
 • גופי דת - יום ראשון, 15.11.2020.
 • גופים בתחומים הבאים: איכות הסביבה, בעלי חיים, בתי הספר של המוכש"ר במסגרת חוק נהרי, בתי ספר וגנים שפועלים במבנים בבעלות עירונית שניתנו בהקצאה, מחתרות, מיעוטים דתיים, קהילה הגאה, קידום מעמד האישה - יום רביעי, 18.11.2020.

שימו לב: בשונה מהתאריכים שנקבעו לכל אחד מהתחומים, ניתן להגיש את הבקשות לכל אחד מהתחומים בתאריכים 18.11.2020-26.10.2020.

 

את הבקשות יש להגיש בעיריית תל אביב-יפו, רחוב אבן גבירול 69, בימים ראשון-חמישי, בשעות 14:30-07:30.

הגשת ההצעות תתבצע בדואר העירוני, בכניסה המערבית לבניין העירייה, לאחר הזדהות, מדידת חום ועטיית מסכה.

שימו לב: לצורך טיפול יעיל בהגשת הבקשה, חשוב לציין בדואר העירוני את סוג הבקשה לתמיכה שהנכם מגישים.


בקשה שתוגש לאחר המועד האמור תידחה ללא דיון, אלא אם כן ישוכנעו חברי הוועדה המקצועית שיש נסיבות שמצדיקות הגשה באיחור. רק במקרים חריגים הבקשה תועלה לדיון, ובכל מקרה לא יאוחר מיום רביעי, 2.12.2020  בשעה 14:30.


הבקשות ייבחנו על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם יובאו לאישור מועצת העיר.
התמיכות יחולקו בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב תמיכות שיאושר לשנת 2021.

לתשומת לבכם: התבחינים הקיימים עשויים להתעדכן על ידי הגורמים המקצועיים, ולאחר אישורם במוסדות העירייה יפורסמו לציבור.


טופסי חובה להורדה:


{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

 • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: