תמיכה עירונית במלכ"רים

הגשת בקשות לתמיכה לשנת 2024

מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה - מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווח, בתחומה המוניציפלי של העיר תל אביב-יפו, בנושאי תרבות ואמנות, דת , ספורט, בריאות ורווחה, איכות הסביבה, בעלי חיים , בתי הספר של המוכש"ר במסגרת חוק נהרי ,בתי ספר וגנים הפועלים במבנים בבעלות עירונית שניתנו  בהקצאה, מחתרות, מיעוטים דתיים, קהילה הגאה , קידום מעמד האישה , תחבורה בת קיימא ,יוקר המחייה ,קליטת עלייה ותחומים נוספים, שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.


על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות", של משרד הפנים מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר. (להלן - "התבחינים").


*הבקשה תוגש באופן מקוון בלבד.

יש להגיש את הבקשה המקוונת דרך הקישור - https://tel-aviv.tmichot.co.il

 

 

מועד אחרון להגשת בקשות :יום ד' 10.01.2024.

 

  • הבקשות יבחנו  על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר.
  • התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2024.
    לתשומת לבך, עקב הבחירות לרשויות המקומיות אשר עתידות להתקיים בשנת 2024, יכול ויהיה עיכוב בתהליכי בחינה ואישור תמיכות לשנת 2024 .על העמותה להיערך בהתאם.
  • יודגש התבחינים הקיימים עשויים להתעדכן ע"י הגורמים המקצועיים, ולאחר אישורם במוסדות העירייה יפורסמו  לציבור.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד