תמיכה עירונית במלכרים

הגשת בקשות לתמיכה לשנת 2017

מי יכול להגיש בקשות לקבלת תמיכה?

מוסדות ציבור, הפועלים שלא למטרת עשיית רווח, בתחומה המוניציפלי של העיר תל אביב-יפו, בנושאי תרבות ואמנות, דת , ספורט, בריאות ורווחה, הקהילה הגאה, מחתרות, מיעוטים דתיים, איכות הסביבה, בעלי חיים ותחומים נוספים, שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.

כל בקשה תבחן על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר.


התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2017 .


על הבקשות לעמוד בתנאי  "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות", של משרד הפנים מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר. (להלן - "התבחינים").


בתאריך 3 בנובמבר 2016,  תם מועד הגשת בקשות לתמיכה לשנת 2017.

בקשות שיוגשו  לאחר המועד האמור תדחינה על הסף ויוחזרו למגישיהן ללא דיון לגופה של הבקשה, אלא אם כן, ישוכנעו חברי הועדה המקצועית שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הגשת הבקשה באיחור.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלה {{ tab.tablesClient.title }}
  • מסנן עבור {{ filter.Name }}. לפתיחה לחץ enter, עבור בין האפשרויות בעזרת tab ולחץ enter לבחירה. לחץ escape לסגירה

    {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלה {{ tab.tablesClient.title }}
  • מסנן עבור {{ filter.Name }}. לפתיחה לחץ enter, עבור בין האפשרויות בעזרת tab ולחץ enter לבחירה. לחץ escape לסגירה

    {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: