בנייה ירוקה

עיריית תל-אביב-יפו שמה לה למטרה להתמודד עם משבר האקלים העולמי ולצמצם את ההשפעה השלילית של הבנייה בתחום העיר על הסביבה, על התושבים ועל באי העיר.
העיריה התחייבה להפחתה של 20% מייצור גזי החממה עד לשנת 2020 במסגרת אמנת פורום ה-15 להפחתת פליטות גזי חממה.

 • תהליכי הבנייה והשימוש במבנים אחראים לייצור של כ-65% מפליטת גזי החממה בעיר תל-אביב-יפו. על כן, הטמעת עקרונות בנייה ירוקה בהליכי תכנון ובנייה מספקים הזדמנות לשינוי משמעותי באיכות הבנייה ובאיכות החיים בעיר.
 • השפעתה הגדולה של הבנייה על הסביבה הובילה ערים רבות בעולם להטמיע מודלים חדשים לתכנון. חידושים בתכנון ובעיצוב בניינים, שכונות ותשתיות מניבים יתרונות סביבתיים, חברתיים וכלכליים משמעותיים. הדבר בא לידי ביטוי בהטמעת הנושא בחברות העוסקות בבנייה.
  על פי מחקר של המועצה העולמית לבנייה ירוקה, ה-WGBC, ב-2003 רק 24% מחברות הבנייה בעולם היו מעורבות באופן משמעותי בתחום הבנייה הירוקה. לעומת כ- 94% מהחברות הצפויות להיות מעורבות באופן משמעותי בתחום הבנייה הירוקה ב- 2013, כאשר יותר ממחצית החברות יעסקו בבנייה ירוקה באופן מלא.

 

בקרו בדף הפייסבוק של "תל-אביב-יפו הירוקה" והישארו מעודכנים.

מהי בנייה ירוקה?

 
 

בנייה ירוקה הינה בנייה ידידותית לסביבה ובריאה לדייר ולמשתמש. עקרונותיה מוטמעים באמצעות תכנון, בנייה ותפעול השואפים ליעילות אנרגטית וסביבתית, לעמידות ויציבות לטווח ארוך, למוכנות לשינויים מבניים ופרוגרמתיים. התכנון מתחייב לבריאות מרבית בתוך המבנה, לייעול ולצמצום השימוש במשאבים מתכלים, בחומרים ובמוצרים מזיקים ולטיפוח הערכים החברתיים, הסביבתיים והתרבותיים הקיימים, ב-5 תחומים עיקריים:

 • פיתוח בר-קיימא של המגרש/אתר הבנייה.
 • מים - שימור, מחזור ושימוש יעיל.
 • אנרגיה – שימוש במקורות מתחדשים ויעילות אנרגטית.
 • חומרים – שימור ומחזור.
 • סביבה פנים מבנית בריאה - Indoor Environmental Quality

מה נעשה בעיר?

מְרַכֵּז קיימות בנייה ירוקה באגף אדריכל העיר פועל לקידום והטמעת עקרונות בנייה ירוקה בתחומים הבאים:

 • תכנית המתאר העירונית.
 • תכניות בניין עיר.
 • תכניות עיצוב ופיתוח אדריכלי.
 • הנחיות בנייה ירוקה להיתרי בנייה.
 • הטמעת עקרונות בנייה ירוקה בקובץ הפרטים הסטנדרטים לעבודות במרחב הציבורי ומבני ציבור.
 • קידום תכנון ירוק של מבני החינוך החדשים בעיר.
 • קידום תהליך התייעלות אנרגטית במבנים.
 • הטמעת עקרונות הבנייה הירוקה בשכונות קיימות, מתחמים וקמפוסים.
 • קידום פיילוטים המיישמים בנייה ירוקה – גגות מגוננים, ייצור אנרגיה על מבנים, החדרת מי נגר וכיו"ב.
 • קידום הכשרות מקצועיות ביחידות העירוניות הרלבנטיות.
 • ייצוג העירייה בפורומים וועדת בנושא (פורום ה-15, פורום ארצי לבנייה ירוקה, ILGBC, ועדה מחוזית תל-אביב, מכון התקנים).
 • הפצת מידע תכנוני בתחום הבנייה הירוקה.

הנחיות לבנייה ירוקה

עיריית תל-אביב-יפו אישרה הוראות והנחיות מחייבות לתכנון ויישום בנייה ירוקה. הנחיות מחייבות באופן מידי בהליך של היתר בנייה של מבני משרדים ותעסוקה, מבני ציבור, מתחמי מגורים (מעל 300 יח"ד), מגדלי מגורים (מעל 12 קומות).
החלטת הוועדה המקומית מ-05.12.2012
החלטת הוועדה המקומית מ-13.04.2011

 

החלטות הוועדה:
א. אימוץ הדרישות (תנאי להתר בנייה)  על פי ת"י 5281 העדכני.
ב. חלות ההנחיות : סוגי המבנים המפורטים להלן יחוייבו לעמוד בדרישות המינימליות – 55 נקודות - בת"י 5281:
-מבני מגורים רבי קומות (מעל 27 מ', שווה ערך למבנים בני כ-9 קומות ומעלה).

 • מבני ציבור (היתרי בנייה מעל 100 מ"ר).
 • שאר ייעודי הקרקע[1] בכל היתר בנייה מעל 500 מ"ר.
 • המבנים הבאים יחוייבו בסטנדרט בנייה גבוה יותר ועמידה ב-65 נקודות (2 כוכבים ע"פ ת"י 5281).

- בנייני משרדים מעל 20 קומות.
- בנייני מגורים מעל 30 קומות.
- מבני מסחר מעל 10,000 מ"ר.
חיוב כל היתר בנייה מתוקף תכניות בניין עיר ותכניות עיצוב ופיתוח בהם קיימת דרישה לבנייה ירוקה בתקנון.

ג. יועץ בנייה ירוקה מוסמך יידרש לחתום על תכניות היתר הבנייה. באחריות יועץ הבנייה הירוקה של הפרוייקט להגיש דו"ח על מילוי התנאים לצורך מתן תעודת גמר.