רישוי עסקים

דרישות הרשות לאיכות הסביבה

הרשות לאיכות הסביבה מטפלת במניעת זיהום אוויר ורעש, מבצעת בדיקות מיגון, רעש ואקוסטיקה, ומיגון מזגנים ומנועי קירור בעסקים. עיקר העסקים בהם היא מטפלת הם: בתי אוכל, אולמי שמחה וגני אירועים, ברים ודיסקוטקים, מכבסות, מוסכים, חניונים, תחנות דלק ומפעלי ייצור למיניהם.
מפקחי הרשות עורכים ביקורות בעסקים וקובעים, במידת הצורך, דרישות, הנחיות ותנאים לפני מתן הרישיון.

בעסקים שהוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה כקבוצה C (לפי צו רישוי עסקים) תשמש הרשות העירונית כנותנת אישור במקום המשרד להגנת הסביבה, ותפעל למימוש המפרט האחיד של המשרד.

דרישות לאיכות אוויר

עסק של בית אוכל הפולט ריחות ועשן יידרש לבנות ארובה (טעון היתר בניה כחוק) המחוברת למנדף ומערכות סינון הבאות: מסנן פיזי, מסנן אלקטרוסטטי ומסנן פחם פעיל. המערכת תוצג לאישור ליחידה הסביבתית לפני התקנתה.
במכבסה בה יש מכונות ייבוש תידרש ארובה תקנית וחוקית להרחקת הריחות וגזי בעירה, וכן מסנן לסיבים.

בניקוי יבש כנ"ל - ובנוסף נדרש שימוש בפחם פעיל, דיגום PERC באוויר ואנליזה דו שנתית (לפחות).
שימוש במכונה מדור 4-5, שימוש במאצרות, היתרי רעלים - בכפוף לתנאי מסגרת של הרשות לאיכות סביבה וקיימות והמשרד להגנת הסביבה.

 

דרישות בנושא רעש ואקוסטיקה

עסק שהוא בר, מועדון או אולם שמחות המשמיע מוסיקה, יידרש להגיש תסקיר אקוסטי מאת אקוסטיקאי מוסמך שיאשר כי המקום מוגן מדליפת רעש. בנוסף, העסק יידרש למבואה אקוסטית בכניסה אליו.
עסק המפעיל מזגנים, מנועי קירור וכל מתקן רועש אחר, יידרש למגן את המתקנים מרעש ולהציג אישור מאקוסטיקאי מוסמך על כך.

דרישות לטיפול בשמנים

עסק שבו משתמשים בשמנים (כגון מוסכים) יידרש לדברים הבאים:

 1. בניית משטחי תפעול שהיו מופרדים משאר משטחי העסק וינוקזו למפריד שמן/דלק ממים.
 2. בעל העסק יתקין ויתחזק באופן שלא יגרום זיהום לסביבה, מערכות איסוף וטיפול נפרדות:
  א. לשפכים סניטריים.
  ב. לתשטיפים ושפכים המכילים שמן/דלק.
  ג. לנגר עילי נקי.
 3. כל השפכים והתשטיפים ייאספו במיכל אטום המוצב במאצרה.
 4. כל התשטיפים יפונו ליעד מאושר לקליטתם.
 5. בעל העסק נדרש לספק העתקים של תעודות המשלוח החתומות וקליטת השפכים על ידי יעד הפינוי.
 6. תעודות המשלוח יישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות.

לקבלת מידע על דרישה למוסכים מכונאות כללי פריט 8.9 א' - לחצו כאן

שימו לב: במתחם תע"ש מגן שפעל בשכונת נחלת יצחק ונסגר, יש חשד לזיהום קרקע. על כן, כל עסק במתחם יידרש להציג תוצאות בדיקה של חברה מוסמכת שאין במקום זיהום קרקע.

היתרי רעלים

החוק קובע קריטריונים להגדרת רמת הסיכון הכימי של עסקים ולחובת קבלת היתר רעלים.
הרשות לאיכות הסביבה פועלת מול העסקים להסדרת ההיבטים המקצועיים, מתן הנחיות ודרישות לקבלת ההיתר. ההיתר עצמו ניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה.
לשם קבלת היתר ניתן לפנות למשרד להגנת הסביבה.
בעל עסק המבקש לקבל הנחיות יכול לפנות גם לרשות לאיכות הסביבה.

אסבסט

אסבסט מוגדר כאבק מזיק, חומר מסוכן (מסרטן) ומזהם אויר. הסכנה הבריאותית היא משאיפת סיבי אסבסט המרחפים באוויר, מאסבסט פריך ומאסבסט צמנט שלא במצב תקין.

 

דרישות לטיפול באסבסט

 • יש להכיר את חלקי המבנה של העסק ולדעת איזה חלק מהמבנה עשוי מאסבסט. לאחר מיפוי העסק, יש להימנע מפעילות קידוח, ליטוש, הריסה וכדומה ממוצרים העשויים אסבסט - על מנת למנוע שחרור סיבי אסבסט לאוויר.
 • במידה שהאסבסט אינו תקין וצריך לפרקו, יש לפנות לקבלן אסבסט בעל רישיון בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה ולהגיש באמצעותו בקשה להיתר עבודת אסבסט מהמשרד להגנת הסביבה.
 • מבנים במצב שלם ולא מתפורר, המכילים אסבסט צמנט, מומלץ לצבוע בצבע שמכיל דבק עמיד בפני מים למניעת שחרור סיבים לאוויר. (על פי הנחיות הצביעה של המשרד להגנת הסביבה).
 • אדם שבבעלותו יש מפגע אסבסט (שחרור סיבים לאוויר) ינקוט אמצעים לעצירת המפגע, ימנע כניסת אנשים למבנה למעט כוחות הצלה והפיקוח וידווח למשרד להגנת הסביבה.
 • במידה שנתקלים במפגע אסבסט יש לדווח לעירייה או למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה בטלפון 6911*.

מתקנים פוטו וולטאים

מתקן פוטו וולטאי הוא מתקן לייצור חשמל מאנרגיה ירוקה (שמש), הכולל את המרכיבים הבאים: פאנלים סולאריים וממיר הופך זרם ישר לזרם חילופי.

דרישות לעסקים בהקמת מתקנים פוטו וולטאים

להלן התנאים לקבלת היתר:
1. מרחקי בטיחות:

 • הממיר יותקן במרחק של לפחות 4 מטרים מאזור שהייה קבוע.
 • כבלי המתח החלופי יותקנו במרחק של לפחות 0.5 מטר מאזור השהייה הקבוע.

2. רמות החשיפה המרבית לא יעברו את המלצת המשרד להגנת הסביבה.

3. בעלי ההיתר יבצעו במהלך תקופת ההיתר מדידות של רמות שדה מגנטי וחשמלי בהתאם לדרישות שמפורטות בהיתר, באמצעות בעלי היתר תקף למתן שירות למדידות קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי רשת החשמל.

4. יש לדווח על כל שינוי העלול לגרום לעלייה ברמות החשיפה, אחרת יבוטל ההיתר.

5. בעל ההיתר ידווח על הפעלתו של המתקן בהתאם לרשום בהיתר.

זיהום אור

זיהום אור הוא עודף תאורה, בדרך כלל תאורה מלאכותית, הפוגע מבחינה אקולוגית בסביבת המחיה של בעלי החיים ועלול להשפיע על הפרשות הורמונליות בבני אדם.

 

דרישות לטיפול בזיהום אור

 1. חל איסור על הארה וורטיקאלית מחוץ לכותלי העסק (תאורה שמאירה כלפי מעלה).
 2. בעל העסק ידאג שהשלטים המוארים בעסק לא יסנוורו בתי מגורים, נהגים בכביש והולכי רגל, בהתאם להמלצות של CIE150/2003 - (international commission on illumination). 
 3. ככלל, בשעות הלילה עדיף להימנע מתאורה חיצונית חזקה שלא לצורך.

מיחזור צמיגים

הצמיגים הנזרקים לפחים תופסים נפח רב מהאשפה, ודורשים משאבים רבים לפינויים. בנוסף, הם מתכלים רק לאחר מאות שנים. בהטמנתם בקרקע הם משחררים חומרים רעילים שמסכנים בזיהום את מי התהום שמשמשים אותנו כמי שתייה.
לקבלת מידע על דרישה למיחזור צמיגים בתקריות - לחצו כאן.

תו עירוני ירוק לעסקים ומשרדים

עיריית תל אביב-יפו מעודדת את העסקים ברחבי העיר לנקוט פעולות התורמות לצמצום בהוצאות על אנרגיה ומים, לייעול תהליכי רכש וניהול מלאי ולהקטנת כמות הפסולת.
לצורך כך, העירייה מעניקה "תו עירוני ירוק לעסקים", כאות להתנהלות עסקית ידידותית לסביבה. התו העירוני מחבר את האג'נדה הירוקה עם התייעלות עסקית, ובכך מייצר תכנית אטרקטיבית המסייעת לבעלי העסקים לאמץ פתרונות התורמים לרווחיות העסקים ולאיכות החיים והסביבה בעיר. 
 למידע אודות ניהול סביבתי ובר קיימא של בתי עסק ומשרדים והתו העירוני הירוק - לחצו כאן.

תנאים ברישיון מפרט דרישות - איכות הסביבה

בטבלה זו מופיעים כל המפרטים האחידים של הרשות לאיכות הסביבה, לפי קטגוריות. ניתן לבצע חיפוש מתקדם.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

חוות דעת למתן היתר לשימוש חורג או להיתרי לילה

מפקחי הרשות לאיכות הסביבה מקיימים ביקורות, לצורך מתן חוות דעת בהליך הטיפול בבקשות היתרי לילה והיתרים לשימוש החורג מתוכנית בניין העיר.

לצפייה בחוק העזר לשמירת הסדר והניקיון התש"ם-1980 >>

מידע נוסף

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

  פרטים נוספים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד