דרישות הרשות לאיכות הסביבה

הרשות לאיכות הסביבה מטפלת במניעת זיהום אוויר ורעש, מבצעת בדיקות מיגון, רעש ואקוסטיקה, מיגון מזגנים ומנועי קירור בעסקים. עיקר העסקים בהם היא מטפלת הם: בתי אוכל, אולמי שמחה וגני אירועים, ברים ודיסקוטקים, מכבסות, מוסכים, חניונים, תחנות דלק ומפעלי ייצור למיניהם.
מפקחי הרשות עורכים ביקורות בעסקים וקובעים, במידת הצורך, דרישות, הנחיות ותנאים לפני מתן הרישיון.

בעסקים שהוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה כקבוצה C (לפי צו רישוי עסקים) תשמש הרשות העירונית כנותנת אישור במקום המשרד להגנת הסביבה, ותפעל למימוש המפרט האחיד של המשרד.

דרישות לאיכות אוויר

עסק של בית אוכל הפולט ריחות ועשן יידרש לבנות ארובה (טעון היתר בניה כחוק) המחוברת למנדף ומערכות סינון הבאות: מסנן פיזי, מסנן אלקטרוסטטי ומסנן פחם פעיל. המערכת תוצג לאישור ליחידה הסביבתית לפני התקנתה.
במכבסה בה יש מכונות יבוש או ניקוי יבש תידרש ארובה תקנית וחוקית להרחקת הריחות והגזים הרעים וכן מסנן לסיבים.

 

דרישות בנושא רעש ואקוסטיקה

עסק שהוא בר, מועדון או אולם שמחות המשמיע מוסיקה, יידרש להגיש תסקיר אקוסטי מאת אקוסטיקאי מוסמך שיאשר כי המקום מוגן מדליפת רעש. בנוסף, העסק יידרש למבואה אקוסטית בכניסה אליו.
עסק המפעיל מזגנים, מנועי קירור וכל מתקן רועש אחר, יידרש למגן את המתקנים מרעש ולהציג אישור מאקוסטיקאי מוסמך על כך.

דרישות לטיפול בשמנים

עסק שיש בו שמנים (כגון מוסכים) יידרש לבנות ריצוף ותעלות ניקוז לבור שומנים למניעת דליפת השמן לקרקע.

שימו לב: במתחם תע"ש מגן שפעל בשכונת נחלת יצחק ונסגר, יש חשד לזיהום קרקע. על כן, כל עסק במתחם יידרש להציג תוצאות בדיקה של חברה מוסמכת שאין במקום זיהום קרקע.

היתרי רעלים

החוק קובע קריטריונים להגדרת רמת הסיכון הכימי של עסקים ולחובת קבלת היתר רעלים.
הרשות לאיכות הסביבה פועלת מול העסקים להסדרת ההיבטים המקצועיים, מתן הנחיות ודרישות לקבלת ההיתר. ההיתר עצמו ניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה.
לשם קבלת היתר ניתן לפנות למשרד להגנת הסביבה
בעל עסק המבקש לקבל הנחיות יכול לפנות גם לרשות לאיכות הסביבה.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

חוות דעת למתן היתר לשימוש חורג או להיתרי לילה

מפקחי הרשות לאיכות הסביבה מקיימים ביקורות, לצורך מתן חוות דעת בהליך הטיפול בבקשות היתרי לילה והיתרים לשימוש החורג מתוכנית בניין העיר.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: