שינוי בעלות או שינויים בעסק

שינויים בעסק

כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.

שינוי בעלות

שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק.

שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון.


את סוגי הבקשות להלן יש להגיש במערכת המקוונת לרישוי עסק:
  • הוספה או הקטנה של שטח העסק
  • שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק
  • הוספה או ביטול של פריט (סוגי עיסוקים)
  • הוספת שותף בעסק
  • פרישה של שותף מן העסק
  • החלפת בעלי העסק: הבעלים היוצא צריך להודיע לאגף רישוי עסקים במייל או בכתב על עזיבת העסק.
  • שינוי שם החברה אצל רשם החברות
  • שינוי מנהלים בחברה
  • מכירת הזכויות לחברה אחרת
  • העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויש במקומו יורשים: יש להגיש בקשה להחלפת בעלים, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה. במקרה זה, יש לצרף לבקשה תעודת פטירה וצוואה שבה מצוין מי הם היורשים החוקיים, או מכתב מעו"ד המאשר מי הם היורשים.

שימו לב:

במידה שהוחלט על סגירת העסק - אין צורך להגיש בקשה באופן מקוון, יש לשלוח הודעה על סגירת העסק, בכתב או בדוא"ל, לרשות לרישוי עסקים. בעל העסק יקבל מכתב מטעם הרשות לפיה סגרו את הבקשה לרישיון והבקשה הוקפאה. חשוב לדעת: כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, תחול על בעל העסק אחריות משפטית לניהול המקום.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: