עצים

 
 

במרחב הציבורי בתל אביב-יפו שתולים כ-150  אלף עצים, ומספר דומה של עצים שתולים בשטחים פרטיים. עצים אלה מהווים את הנוף הגבוה בעיר ומשפיעים רבות על איכות חיי התושבים. 

מחקרים הוכיחו שעצים מורידים את טמפרטורת הסביבה עד כדי 4 מעלות צלזיוס בצל. העץ הוא "מטהר אויר" טבעי - עצים סופחים פיח, עשן, אבק ודו-תחמוצת הפחמן - ופולטים חמצן לסביבה.

פקיד היערות אמון על בקרת תוכניות בנייה ופיתוח, ומכוח "חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"ב-2012" מצמצם את מספר העצים לכריתה והעתקה במרחב הציבורי ופרטי, ומחייב שתילת עצים בערך של העצים שנכרתים.

שתילת עצים

  
 

העירייה שותלת עצים חדשים מדי שנה. האגף לשיפור פני העיר דואג לתחזוקת העצים: השקייתם, דישונם, גיזומם ועיצובם. בדרך כלל נשתלים עצים במדרכות שרוחבן 2.5 מטרים לפחות.
בבחירת סוג העץ לשתילה מספר שיקולים: עמידות העץ בפני מחלות, עצים בעלי נוף רחב ונותני צל, נשירת פרי והתפשטות שורשי העץ. המטרה היא לבחור את העץ הנכון למקום הנכון.
העצים נפוצים במרחב הציבורי: מיני פיקוס, מיני אקליפטוס מיני ברוש, מיני אורן, אזדרכת מצויה, גרוילאה חסונה, מיני כוריזיה, אלביציה צהובה, מיני מללויקה, מיני דקלים, מיני אלמוגן, מיני תות, מיני ברכיכיטון, מיני אלון, מיני מייש, סגלון עלה ממוזה, מגלן אפריקאי, מיני אלה, קינמון קמפור. צאלון נאה, מיכנף נאה, זית אירופי, מיני אשל, שיזף מצוי, בומבקס הודי, סיסם הודי, מיני אולמוס, מיני בוהיניה, מיני דולב, מיני שלטית, טבבויה איפה, מיני קזוארינה, רימון מצוי, מיני הדרים, ינבוט לבן
סביבה עתירת עצים מושכת ציפורים. בשנים האחרונות ניתן לראות בתל אביב-יפו יותר ציפורים מבעבר וציוצן נשמע ברבים.

בין הגנים והפארקים בעיר מחכים לכם כמה מהעצים המוזרים והמיוחדים ביותר בתל אביב-יפו. בואו לקרוא אודות העצים, ייחודם והיכן תוכלו למצוא אותם ולצפות בתמונות של המעניינים שבהם: אילנתה בלוטית, ינבוט לבן, מללויקה איזמלנית, הפיקוסים האהובים. לקריאת הספר "העצים שלי בתל אביב-יפו".

שיקום ואורתופדיה בעצים

  
 

על מנת לשמור על העצים הוותיקים בתל אביב-יפו יש צורך בטיפולי אורתופדיה ייחודים: חיזוק מכני על ידי עמודים, כבלים ו/או מוטות הברגה. הטיפול האורתופדי מאריך את חיי העצים בעוד מספר שנים, וכך ניתן ליהנות מכל יתרונותיהם מבלי לסכן את השוהים בסביבתם בגלל שבר ענפים.

שימור ושילוב עצים בתכניות בנייה ופיתוח

  
 

במסגרת בדיקת תוכניות בנייה ופיתוח, נאלצים לעתים להעתיק/לכרות עצים.
נבדקות אלטרנטיבות ולפעמים ניתן לשנות את התוכנית כך שחלק מהעצים בפרויקט יישמרו. העצים יישמרו לפי מפרט ובליווי אגרונום מטעם הפרויקט.

כריתה/העתקה של עץ

  
 

העצים בתל אביב-יפו הם עצים מוגנים לפי חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"ב-2012, חל איסור מוחלט לכרות ו/או לעקור או להעתיק עצים ללא קבלת היתר מפקיד היערות. החוק חל הן על עצים הצומחים בשטחים עירוניים והן בשטחים פרטיים.
מנהל האגף לשיפור פני העיר הוסמך על ידי שר החקלאות לשמש כפקיד היערות של העיר תל אביב-יפו.
עצים, הגדלים בסביבה עירונית המאופיינת בבנייה רבה ובפיתוח מואץ, חשופים לפגיעה בהתפתחותם, בנופם, בשורשיהם ובענפיהם. כחלק מהשמירה על הנוף ואיכות הסביבה, העירייה נוטעת עצים חדשים במרחב הציבורי ומטפלת בהם כדי למנוע פגיעה אפשרית. העירייה רואה חשיבות רבה במניעת כריתתם של עצים קיימים ובמניעת פגיעה בעצים במהלך עבודות פיתוח ובנייה.

ישנם מספר מקרים בהם מוסמך פקיד היערות העירוני להתיר כריתה או העתקה של עצים:

 • כאשר העץ מסוכן ולאחר שנבדקו הדרכים לתמוך אותו.
 • עץ מנוון וחולה באופן שלא ניתן לשקמו.
 • כשהעצים נמצאים בתוואי עבודות בנייה ופיתוח.

*כל פנייה מסוג זה נבחנת לגופה.

בקשה לכריתה או העתקה של עץ

בתהליך הטיפול בבקשה מספר שלבים:

 1. העברת הבקשה - יש להעביר את הבקשה על גבי טופס ייעודי לאגרונום האגף לשיפור פני העיר, וכן מסמכים נוספים: חוות דעת אגרונום מטעם בעל העץ + הסכמה של דיירים + הסכמה לשתילת עצים חלופיים + מסמכים רלוונטיים בהתאם לבעיה, כגון חוות דעת קונסטרוקטור, מסמך רפואי וכדומה. כמו כן, יש להוסיף לבקשה לפחות שתי תמונות של העץ.
 2. בדיקת הבקשה - לפי הצורך, יקבע אגרונום האגף פגישה בשטח עם הפונה, לצורך בדיקה מקצועית של הבקשה, ויעביר את חוות דעתו להחלטת פקיד היערות העירוני.
 3. החלטת פקיד היערות - אם נדחתה הבקשה, הפונה יקבל על כך הודעה בכתב. הוא רשאי להגיש ערר למנהל אגף יער ואילנות ופקיד היערות הממשלתי ד"ר ארז ברקאי.
 4. הגשת ערר - ניתן להגיש ערר, במקרה של התנגדות לרישיון הכריתה שניתן על ידי פקיד היערות העירוני. הערר יוגש למנהל אגף יער ואילנות ופקיד היערות הממשלתי ד"ר ארז ברקאי, בתוך 14 יום מיום הפרסום הרישיון באתר העירוני.
  טופס ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת/העתקת אילן מוגן ניתן להוריד מאתר משרד החקלאות.
  יש לשלוח את העררים לכתובות המייל: pninae@moag.gov.il  Trees@moag.gov.il ולפקס 03-9485264
 5. בקשה מאושרת - האישור חייב פרסום כמפורט להלן.

 6. פרסום רישיון כריתה/העתקה של עצים - בהתאם לנוהל שפרסם משרד החקלאות לעבודת פקידי היערות, מפורסמים רישיונות כריתת/העתקת עצים באתר האינטרנט של העירייה למשך 14 יום.

 7. במקרה שהעץ מסוכן, בעל העץ יכרות את העץ מיד אחרי הפרסום האינטרנטי.

 8. קבלת רישיון - באין ערר, הרישיון ייכנס לתוקף בתום 14 יום. יש לשלם אגרה בסך 51 ₪ ולקבל את הרישיון ביד לביצוע הכריתה/העתקה.

לתשלום בסך 51 ₪ עבור רישיון כריתה באתר משרד החקלאות >>

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

גיזום עצים

  
 

עצים נגזמים לצורך הורדת משקל, דילול ענפים חולים או צפופים, פתיחת הנוף למעבר רוח, הרחקת ענפים מקירות בתים או חוטי חשמל, מניעת הסתרת תמרורים ושלטים, ועוד. יש לבצע את הגיזום באמצעות גוזם בעל תעודה ממשרד החקלאות ובעל ניסיון.
במקרה של איסוף גזם מעצים פרטיים, אנא פנו למוקד שירות 106.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד