צפון מערב - 3700

 
 


מינהל ההנדסה בעיריית תל-אביב-יפו יזם וקידם תכנון של רובע עירוני בצפון-מערב העיר, לאורך חופה הצפוני. במשך שנים היה שטח זה בשוליי העיר ולמרות איכויות הטבע והנוף שבו, לא זכה לתנופת פיתוח התואמת את הפוטנציאל הגלום בו.
לאחר שתל-אביב-יפו התבגרה והשתכללה, היא יכולה להביט לעתיד, כפי שעשו מתכנניה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, ללמוד מהניסיון, ובעיקר להציע עתיד בו מתקיימת סינרגיה בין עירוניות אינטנסיבית ושימור ערכי טבע בפארק מול הים, יצירת פוטנציאל כלכלי וחיי קהילה, חדשנות וקיימות.

מאז אישור התכנית המתארית תא/3700, שוקדים חמישה צוותי תכנון בהנחיית מהנדס העיר וצוותו, על מנת להגיע לתכנון אינטגרטיבי המממש את חזון תא/3700, תוך איזון בין השוני למשותף במתחמים השונים. אתגרים חדשים הוצבו כיעדים ניתנים להשגה: עירוב שימושים אמיתי, מגוון צורות בינוי, הקדמת הקמת דרכים ותשתיות ראשיות, פיתוח פארק חוף אקולוגי תוך שימור המצוק, ניהול אנרגטי מושתת על חסכון וגיוון מקורות אנרגיה (חשמל של חח"י, תאים פוטו-וולתאיים וייצור אנרגיה מבוזרת על בסיס גז טבעי) ועוד.

 

לעיון במסמכי חמש התכניות המפורטות תא/3700/1-3700/5:

3700/1: צפון מערב ת"א מתחם מס' 1

3700/2: צפון מערב ת"א מתחם מס' 2

23700/3: צפון מערב ת"א מתחם מס' 3

3700/4: צפון מערב ת"א מתחם מס' 4

3700/5: צפון מערב ת"א מתחם מס' 5