תכנון ופיתוח

צפון מערב - 3700

 
 


מינהל ההנדסה בעיריית תל אביב-יפו יזם וקידם את התכנון של רובע עירוני בצפון-מערב העיר, לאורך חופה הצפוני. מאז אישור התכנית המתארית תא/3700, שוקדים חמישה צוותי תכנון, בהנחיית מהנדס העיר וצוותו, בכדי להגיע לתכנון אינטגרטיבי המממש את חזון תא/3700, תוך איזון בין השונה למשותף במתחמים השונים. אתגרים חדשים הוצבו כיעדים ניתנים להשגה: עירוב שימושים אמיתי, מגוון צורות בינוי, הקדמת הקמת דרכים ותשתיות ראשיות, פיתוח פארק חוף אקולוגי תוך שימור המצוק, ניהול אנרגטי מושתת על חיסכון וגיוון מקורות אנרגיה (חשמל של חח"י, תאים פוטו-וולתאיים וייצור אנרגיה מבוזרת על בסיס גז טבעי) ועוד.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

התנגדויות לתכנית

כחלק מהתקדמות התכנית ובהתאם לסעיפים 17,18 לתקנות התכנון והבניה (סדר נהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) תשמ"ט – 1989, מפורסמים בזאת 15 פרוטוקולי הדיונים בהתנגדויות לתכניות המפורטות תא/מק/3700/1 עד 3700/5, לידיעת המתנגדים בפרט והציבור הרחב בכלל.

הדיונים התקיימו בין התאריכים 5.6.19 - 11.9.19 בפני החוקרת גב' לבנה אשד, בהתאם להחלטת הוועדה המקומית מס' 19-0005ב' (החלטה מס' 11) מ-20.3.19. בדיונים אלה הופיעו ונתנו מענים מטעם הוועדה המקומית: עו"ד ענת הדני – עוזרת ראשית ליועץ המשפטי של העירייה, השמאי דני ארצי – מנהל תחום מקרקעין, אגף תכנון העיר, אדר' פרנסין דוידי – מנהלת מחלקת תכנון צפון, אגף תכנון העיר, אדר' מאיר אלואיל – רכז בכיר, מחלקת תכנון צפון, אגף תכנון העיר, אדר' ערן וקסלר - רכז בכיר, מחלקת תכנון צפון, אגף תכנון העיר, וכן היועצים המקצועיים: אינג' השמאי שמואל פן – שמאי התכניות, השמאי אורי שושני -  מטעם השמאי שמואל פן, אינג' ליאור דושניצקי – לינב בע"מ –מנהל הפרויקט.


דיונים אלה מהווים בסיס להמלצות החוקרת בפני הוועדה המקומית לקראת דיוניה למתן תוקף של חמש התכניות המפורטות, המועד לדיון זה טרם נקבע.

* 15 הפרוטוקלים עלו לאתר העירוני בתאריך 12.1.2020

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

פרסום תכניות 3700 - צפון מערב העיר

במסגרת הליך שמיעת התנגדויות לתכניות המפורטות "צפון-מערב העיר - תא/3700/1-3700/5" בפני חוקרת התכניות, ובהתאם להחלטת החוקרת השמאית גב' לבנה אשד מ-1.8.19, אנו מתכבדים לפרסם מטעם הוועדה המקומית את פירוט המקדמים ויישומיהם בכל אחד מהמגרשים, ומסמך ניתוח עסקאות ומקדמים.

על פי החלטת החוקרת, תינתן זכות תגובה של חודש ימים, מיום פרסום מסמכים אלה, לצורך מתן התייחסות עדכנית בכתב, באם יחפצו בכך. את ההתייחסות יש להגיש לחוקרת עם העתק לוועדה המקומית. יש להדגיש שאין מדובר בהרחבת חזית להתנגדות שכבר הוגשה ונשמעה בפני החוקרת. ההשלמות והעדכונים יתייחסו אך ורק למקדמים והשלכותיהם למי שהגיש התנגדות ביחס לכך. כתובת מייל חוקרת - eshedl@bezeqint.net, כתובת מייל וועדה מקומית - artzi_d@mail.tel-aviv.gov.il. במקביל לפרסום זה, נשלחו הודעות במייל לכל המתנגדים אודות הפרסום באתר האינטרנט.

* מסמכי מקדמי מגרשים וקובץ עסקאות עלו לאתר העירוני בתאריך 6.11.2019

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
חזרה לתחילת העמוד