תנועה וחניה

אופניים בעיר - הדור הבא

קרדיט: נירי גתמון

עיריית תל אביב-יפו משיקה תכנית פעולה מקיפה במטרה להגדיל את היקף הנסיעות בכלים אישיים עד שנת 2025 מ-13% ל-22%, לעודד תרבות רכיבה ולהחזיר את המדרכות להולכי הרגל. תכנית זו גם תרחיב את רשת שבילי האופניים, מ-180 ק"מ כיום (נכון לנובמבר 2023) עד לכ-250 ק"מ בשנת 2030.​


{{ im.imageGalleryClient.title }}

למה צריך תכנית אסטרטגית?

ייזום התכנית  "עיר אופניים 25-20" הוא פועל יוצא של האסטרטגיה העירונית לתחבורה וניידות, אשר מצביעה על תלות מתמשכת בשימוש ברכב הפרטי כאתגר מרכזי בעיר: מיקוד המאמץ ברכיבה על אופניים זוהה כאמצעי מוביל להפחתת התלות ברכב ולהבטחת תנועה נוחה ובטוחה לרוכבים ולהולכי רגל.
בנוסף, התכנית נועדה להבטיח התייחסות אסטרטגית והוליסטית לקידום הרכיבה בעיר, מתוך ההכרה העירונית בתועלות הרחבות שנהנות מהן ערי אופניים בעולם; שכונות עירוניות, בטיחותיות ונעימות יותר וקהילות שנהנות מנגישות גבוהה לאמצעי תחבורה מהירים וזולים ומהתניידות בריאה ומהנה. כבר בטווח הקצר התכנית תייצר אלטרנטיבה ראויה לנסיעה ברכב, ותשפר מהותית את בטיחות הנסיעה לכלל משתמשי הדרך.

לאילו נושאים מתייחסת התכנית?

1.  רשת תנועה רציפה ובטוחה

 • השלמת רשת השבילים והבטחת רציפות בצמתים הן עקרונות יסוד בתכנית, המפתח להשגת יעדי התכנית ברכיבה ובבטיחות.

2.  כיסוי יעדי רכיבה

 • רשת השבילים המוצעת תבטיח נגישות למוסדות חינוך, מרכזי תעסוקה, מוקדי בילוי ופנאי, ועוד.
 • הרשת מבטיחה קישוריות עם תחבורה ציבורית.
 • השלמת הרשת תבטיח כי ל-90% מהתושבים תהיה נגישות לשביל אופניים במרחק עד 200 מטר.
3.  מזעור הקונפליקטים עם הולכי רגל
    התכנית מבטיחה הפרדה מוחלטת בין תשתיות הרכיבה לבין מרחב הולכי הרגל, לרבות בצמתים - זאת,
    באמצעות ביטול המרחבים המשותפים להולכי רגל ולרוכבים.

4.  חניית אופניים  
    התכנית קושרת בין ביקושי הרכיבה לביקוש לחניית אופניים, ומציעה פתרונות לחניה מאובטחת, כמענה לגניבות. 
    בנוסף, העירייה מתקינה בחצרות של בניינים פרטיים בעיר מתקנים לקשירת אופניים, המעודדים שימוש בכלי וכן
    מסייעים בפינוי אופניים חונות מהמרחב הציבורי.
 
5.  מגוון כלי נסיעה להרחבת קהלי היעד
 • רשת שבילי האופניים בתכנית מתוכננת להכיל גם מגוון כלי תחבורה זעירים (אופניים וקורקינטים חשמליים עד 25 קמ"ש). זאת, במטרה לצמצם את הקונפקליקט בין הרוכבים לכלי רכב ממונעים, ובינם לבין הולכי הרגל במדרכות.
 • התאמת התכנון למגוון כלים זעירים תגדיל את מגוון קהלי הרוכבים על חשבון השימוש ברכב הפרטי, ובכך יושגו שתי מטרות מרכזיות: שיווניות בנגישות לתחבורה רב-אמצעית, והחלפת נסיעות רכב בנסיעות בתחבורה זעירה, נקייה ושקטה.
6.  חינוך והסברה לעידוד הרכיבה בעיר
 • תוכניות חינוכיות וקהילתיות.
 • שיתופי פעולה עם מעסיקים ועסקים ותמריצים עירוניים.
 • מידע ושילוב טכנולוגיות.
 • אירועים עירוניים וקמפיינים.
 • אמצעי המחשה ומידע במרחב הציבורי.

7.  הסדרה ואכיפה
 • הצגת הבסיס החוקי של סמכויות פקחי העירייה.
 • מאבק בגניבות.
 • ביצוע אכיפה באופן שוטף.


{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד