תנועה וחניה

דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית

{{ fli.linksClient.title }}

הסדרי חניה ואכיפתם בעיר תל אביב-יפו מוגדרים בחוק עזר לתל אביב יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד-1983.

כמו כן, סעיף 27 א1 לפקודת התעבורה מקנה לרשויות מקומיות סמכות לבצע אכיפה כנגד שימוש שלא כדין בנתיבי תחבורה ציבורית. מתוקף סמכות זאת, עיריית תל אביב-יפו הציבה מצלמות תנועה נייחות ואוטומטיות ברחובות שבהם קיימים נתיבי תחבורה ציבורית בעיר.

שימו לב:
עיריית תל אביב-יפו מבטלת דוחות חניה בתחום מוסדר בכל רחבי העיר ובתחום חניה המותרת לבעלי תו אזורי מתאים בלבד, שנערכו עד 60 הימים שקדמו להנפקת התו, ובהתאם לנהלי העירייה.

אם חניתם בחניה אסורה ושילמתם אגרת הסדר חניה, או ששילמתם אגרת הסדר חניה בתעריף שגוי ונרשם לכם דוח, אתם זכאים לקבל החזר עבור אגרת החניה ששילמתם.

אם שילמתם באמצעות יישומוני סלופארק או פנגו, ביטול תשלום אגרת הסדר החניה מתבצע באופן יזום. אם שילמתם באמצעות איזי פארק או שתשלום אגרת הסדר החניה לא בוטל באופן יזום​, עליכם לשלוח בקשה להחזר לאגף החניה ולצרף את הדוח ואישור על התשלום.​​

עוד בנושא

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

    פרטים נוספים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד