רישוי עסקים

הליך קבלת היתר לשימוש חורג ברישוי עסקים

כל בקשה לרישיון עסק נבחנת ביחידת רישוי הנדסי בשני היבטים:

 1. חוקיות המבנה - חוקיות נבחנת ביחס להיתרי בנייה קיימים. במידה שלא נמצא היתר בנייה למבנה, נבחנת הבקשה על פי הנחיות היועמ"ש, המאפשרות רישיון עסק במבנה שלא נמצא לגביו היתר בנייה.
 2. מהות הבקשה - השימוש המבוקש נבדק ביחס להיתר בנייה ו/או תב"ע (תכנית בנין עיר). במידה שהשימוש המבוקש אינו נכלל בשימושים המותרים על פי היתר ו/או תב"ע (תכנון בניין עיר), הבקשה לרישיון עסק תידרש בהסדרת השימוש באמצעות הליך שימוש חורג.

היתר לשימוש חורג

היתר לשימוש חורג מתיר שימוש שונה מהשימוש שהוגדר בתכנית החלה במקום ו/או בהיתר הבנייה הקיים למבנה.

אישור בקשה להיתר לשימוש חורג היא בסמכות וועדת המשנה לתכנון ובנייה.
במקרים שמדובר בסטייה ניכרת, לא ניתן לאשר את השימוש המבוקש.

שימו לב כי הליך שימוש חורג כרוך בהוצאות כספיות, כגון:

 1. תיק מידע - הגשת הבקשה במערכת רישוי זמין הארצית.
 2. אגרת שימוש חורג - בסך 36.37 ₪ לכל 1 מ"ר, מחושבת לפי שטח העסק​ ו- 1.35 ש"ח מעל 2000 מ"ר.
 3. פרסומים - עלויות ניתן לקבל בחברות הפרסום.
 4. היטל השבחה - דרישת התשלום נשלחת לבעל הנכס. לא ייצא רישיון עסק עד הסדרת תשלום מס זה.

קיימים שני סוגים של שימוש חורג שעבורם ניתן לקבל היתר:

 • שימוש חורג מהיתר - שימוש שונה מהשימוש שנקבע בהיתר הבנייה של הנכס, אך כזה שמותר על פי התכנית החלה במקום. במקרים אלה, ניתן לבקש שימוש חורג לצמיתות.
 • שימוש חורג מתכנית בניין ערים (תב"ע) - שימוש שונה מהשימושים שנקבעו בתכנית החלה במקום, כגון שימוש לתעשייה באזור המיועד למבני מגורים. ההיתר לשימוש חורג יינתן לפי שיקול דעת הוועדה, ולתקופה מוגבלת בלבד.

תשלום היטל השבחה

עסקים ששטחם עד 70 מ"ר, מקבלים פטור מתשלום היטל השבחה למשך 5 השנים הראשונות של העסק.
ככלל, לא ניתן להפיק היתר לשימוש חורג עד לתשלום היטל ההשבחה, אך על פי חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965-התוספת השלישית, סעיף 10ד' ו-10ה', נקבע כי ניתן להפיק היתר לשימוש חורג למבקש גם במידה ששולם היטל ההשבחה באופן חלקי - לפי החישוב הבא:

 • שימוש חורג מתב"ע = 40% מגובה הסכום
 • שימוש חורג מהיתר בנייה = 25% מגובה הסכום.

שימו לב: אין הדבר אומר שהרשות לא תפעל לגבות את מלוא הסכום מבעלי הנכס.

תהליך שימוש חורג ברישוי עסקים

 1. הגשת בקשה לתיק מידע להיתר במערכת רישוי זמין הארצית - הגשת הבקשה תיעשה על ידי מבקש הבקשה, באמצעות בעל מקצוע (אדריכל/ מהנדס/ הנדסאי). לבקשה יש לצרף מפת מדידה (במקרים הבאים: חניונים, מוסכים וקומות מרתף), למעט מקרים חריגים בהם מבוקש ומתקבל פטור ממפה. ככל שיפורט המידע המבוקש, יינתן מידע מפורט יותר. ניתן לבקש פטור ממפת מדידה. במידה שלא התקבל פטור ממפה, הבקשה לתיק מידע תידחה.
 2. הגשת בקשה להיתר במערכת רישוי זמין הארצית לצורך הפקת נוסח פרסום - בצירוף בקשה מקדמית לכבאות והצלה.
 3. ביצוע פרסומים - באחריות מבקש ההיתר. לאחר ביצוע הפרסום המבקש מזין אישור פרסום במערכת רישוי זמין. תשלום אגרה (20% פיקדון) על ידי בעל העסק ואישור בעל הנכס, אישור פרסום וטופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות המבנה . בעל העסק יפנה ישירות לחברות הפרסום על פי פרטי נקשר המופיעים מטה. במקרים חריגים ניתן להגישה בקשה לפטור מפרסום, על ידי פנייה בכתב למרכזת הוועדה לשימושים חורגים. הפרסום כרוך בתשלום.
 4. המלצת הוועדה - הבקשה נידונה בוועדה מייעצת ואז מתפרסמת המלצת הוועדה. על פי חוק, יש להמתין 14 יום לאחר הפרסום, בהם ניתן להגיש התנגדויות לבקשה.
 5. ועדת התנגדויות - במידה שהוגשו התנגדויות לבקשה, תועבר הבקשה לדיון בוועדת התנגדויות אשר תפרסם המלצתה.
 6. החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה - הוועדה תקיים דיון בבקשה, ורשאית לאשר אותה או לסרב לה. הוועדה תפרסם את החלטתה.
  במקרה של אישור הבקשה - תועבר החלטת הוועדה למחלקת היטל השבחה לצורך הכנת שומה. בנוסף, על בעל העסק לשלם אגרת שימוש חורג.
  • במקרה של סירוב הבקשה - יעודכן הסירוב במערכת רישוי זמין והטיפול בבקשה יופסק.
  בשאלות בנושא היטל השבחה יש לפנות ישירות למחלקת היטל השבחה, באגף הכנסות מפיתוח ובנייה. בדוא"ל:
  hetelhasbacha@mail.tel-aviv.gov.il
 7. הגשת ערר - בעל העסק או המתנגדים (במידה שהיו מתנגדים לבקשה) רשאים להגיש ערר על החלטת הוועדה, תוך 30 יום מקבלת ההחלטה. לאחר דיון בוועדה מיישמים את החלטת ועדת הערר.

שימו לב: לצורך התנהלות מול אתר מערכת רישוי זמין יש להצטייד ב"כרטיס חכם". רק עם קבלת הכרטיס ניתן יהיה להגיש בקשה במערכת רישוי זמין. ניתן למצוא באתר העירוני הנחיות והדרכות להגשת הבקשה, ובמידת הצורך ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון: 02-6293367. המענה פעיל בימים א'-ה' בשעות 16:30-8:00, או בדוא"ל: Bnia@iplan.gov.il

פרסומים

 1.  נענע פרסומי נדל"ן - רחוב אחד העם 9, תל אביב-יפו, טלפון: 03-9451155, פקס: 03-9451144, דוא"ל: info@nana-pirsum.co.il
 2. פרסום טלנכסים - רחוב סירקין 26, תל אביב-יפו, טלפון: 03-5288830, פקס: 03-5288855, דוא"ל: info@telenechasim.co.il
 3. דרור פרסום" - רחוב גולדה מאיר 1, ראשון לציון, טלפון: 03-3721102, דוא"ל: Dror.pirsum@gmail.com

ערעור

דרכי הערעור על החלטת ועדת המשנה לתכנון ולבנייה

 1. פנייה ליו"ר הוועדה בבקשה לקיים דיון חוזר בוועדת המשנה.
 2. הגשת ערר לוועדת ערר של משרד הפנים. הנחיות להגשת בקשת שימוש חורג בוועדת ערר.


הגשת השגה וערעור על שיעור היטל ההשבחה

 • יש לפנות ישירות ליחידת היטל השבחה.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל בדף הנחיות לבעל עסק בנושא חובת תשלום היטל השבחה.
 • פרטי קשר של חברות פרסום או ועדת ערר, ניתן למצוא ברשימת גורמי רישוי - בעלי תפקידים.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד