מדריך עירוני לרכישת נכס

תהליך קנייה או מכירה של נכס הוא תהליך מורכב, המפגיש אתכם עם גורמים רבים, בהם עיריית תל אביב-יפו. בדף זה תוכלו למצוא מידע ושירותים הניתנים בעירייה ועשויים להקל עליכם בתהליך.
 
לפני שתגיעו לעירייה, דאגו להצטייד בנסח טאבו עדכני (עד חצי שנה מתאריך הפקתו), אותו ניתן להוציא בלשכת רישום המקרקעין.

מידע נוסף אפשר למצוא במדריך לרכישת דירה באתר של משרד הבינוי והשיכון >>

הוצאת נסח טאבו

קונים דירה? אל תשכחו לברר מי בעל הזכויות בנכס.
המידע על בעלי הקרקע מרוכז בדף המכונה נסח טאבו ומתבצע בלשכת רישום המקרקעין של משרד המשפטים.


למדריך מקוון לבדיקת זכויות בפנקסי המקרקעין (טאבו) >>
 
מומלץ לברר בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) את הנושאים הבאים:
 

 • האם הנכס רשום במרשם המקרקעין (טאבו)?
 • מי בעל הזכויות בנכס?
 • מהן זכויותיו?
 • האם ישנה הערת אזהרה?
 • האם רשומה הפקעה על השטח או צו הריסה?
 • האם קיים תקנון בית משותף (מוסכם)?

בדיקת חוקיות הנכס בתיק בנין

 

האם לנכס יש היתר בנייה?
לפני רכישת נכס חשוב שתדעו אם לנכס יש היתר בנייה, ואם קיימת התאמה בין ההיתר לשטח ולשימוש הקיים בפועל. מידע זה תוכלו לברר בגנזך הנדסה. כל שעליכם לעשות הוא לתאם פגישה בטלפון, ובמהלכה יינתן לכם התיק המבוקש לעיון ולבדיקת ההיתרים.

מומלץ לבדוק את המסמכים הבאים:

 • היתר הבנייה (מילולי + תוכנית חתומים)
 • תעודת גמר
 • דוח תביעות משפטיות, אם קיים. 

שימו לב: ייתכן שלא כל המסמכים יימצאו בתיק הבניין.
 

למידע נוסף >>

בירור חובות עירוניים

האם בעל הנכס שילם את כל חובותיו?
אם ברצונכם לברר אם קיימים חובות על הנכס שאותו אתם עומדים לקנות או למכור, עליכם לפנות למרכז השירות העירוני. לצורך בירור זה עליכם להצטייד בנסח טאבו עדכני, ובייפוי כוח של מוכר הדירה (במידה והנכם הקונים).
 
במרכז השירות תתבקשו למלא טופס בקשה לאישור לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס, בו עליכם לציין כי פנייתכם היא לצורכי בירור חובות מחזיקים. הגשת טופס זה כרוכה בתשלום אגרה.
 

למידע נוסף >>

בדיקת זכויות בנייה

 

מהן זכויות הבנייה בנכס? האם ניתן להוסיף עוד חדר על הגג, לסגור מרפסת וכדומה?
זכויות בנייה הן אפשרויות הבנייה והשימושים הניתנים בנכס מסוים.
אם אתם עומדים לפני קניית נכס, ומעוניינים לדעת את זכויות הבנייה בו, אך אינכם מתכננים לבנות/לשפץ/ עשות שימוש אחר בנכס בשנה הקרובה, תוכל לעשות אחד משני הדברים הבאים:

 

 

למידע נוסף >>

מידע על חבות בהיטל השבחה

האם קיים היטל השבחה על הנכס?
היטל השבחה הינו תשלום עבור עליית שווי המקרקעין, המשולם לוועדה המקומית (העירייה).
בעת חתימה על חוזה מכירה/קנייה, חשוב לברר אם הנכס חייב בהיטל השבחה.
ניתן לברר זאת בדרכים הבאות:

 • לקבלת מידע ראשוני - יש לפנות למחלקת שומה והשבחה, המידע הנמסר הינו מידע ראשוני ויינתן בעל פה. מידע זה אינו יכול לשמש כאסמכתא.
 • לקבלת מידע מפורט ורשמי - יש להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון - בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה.
 • להזמנת שומה (בירור גובה ההיטל) - יש להגיש בקשה באמצעות טופס למילוי והדפסה - בקשה להזמנת שומה.

שימו לב: תשלום היטל השבחה הינו תנאי להעברת הנכס בפנקס המקרקעין (טאבו), גם אם הזכויות טרם נוצלו או ינוצלו בעתיד.
 

למידע נוסף >>

הגשת בקשה למידע להיתר בנייה (תיק מידע)

 
 

האם בשנה הקרובה אתם מתכננים לבנות או לעשות שימוש אחר בנכס?
ברוב המקרים הגשת בקשה למידע (תיק מידע) היא שלב ראשון ומחייב לצורך הוצאת היתר בנייה/שימוש חורג. המידע הניתן הוא מידע תכנוני הנוגע לכתובת ולסוג העבודה שאותה אתם מעוניינים לבצע.
  
אם אתם מתכננים לעשות שינוי בנכס בשנה הקרובה, אפשר להגיש בקשה להוצאת תיק מידע בדוא"ל. לשם כך, יש למלא טופס בקשה לקבלת מידע להיתר בניה ולהכין מסמכים רלוונטיים הנדרשים בטופס, בהתאם לסוג העבודה ולמסלול.


שימו לב: לצורך הגשת תיק מידע יש להיעזר בבעלי מקצוע המורשים בטופס.
 
תוכלו לעקוב בכל עת אחר הטיפול בבקשה במערכת מקוונת, ולבדוק את סטטוס הטיפול בתיק מידע.

שימו לב: המידע תקף לשנה אחת בלבד.


למידע נוסף >>
חזרה לתחילת העמוד