מדריך עירוני לרכישת נכס

תהליך קנייה/ מכירה של נכס הינו תהליך מורכב, המפגיש אותך עם גורמים רבים, ביניהם עיריית תל-אביב-יפו. בדף זה נפרוש בפניך מידע ושירותים הניתנים לך בעירייה ועשויים להקל עליך בתהליך.
 
לפני שתגיע לעירייה, דאג להצטייד בנסח טאבו עדכני (עד חצי שנה מתאריך הפקתו), אותו ניתן להוציא מלשכת רישום המקרקעין.
כמו כן, תוכל לקבל מידע נוסף במדריך לרכישת דירה באתר הממשלה.

הוצאת נסח טאבו

קונה דירה? אל תשכח לברר מי בעל הזכויות בנכס.
המידע על בעלי הקרקע מרוכז בדף המכונה נסח טאבו ומתבצע בלשכת רישום המקרקעין של משרד המשפטים. ראה מדריך מקוון לבדיקת זכויות בפנקסי המקרקעין (טאבו).
 
מומלץ לברר בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) את הנושאים הבאים:
 

 • האם הנכס רשום במרשם המקרקעין (טאבו)?
 • מי בעל הזכויות בנכס?
 • מהן זכויותיו?
 • האם ישנה הערת אזהרה?
 • האם רשומה הפקעה על השטח או צו הריסה?
 • האם קיים תקנון בית משותף (מוסכם)?

בדיקת חוקיות הנכס בתיק בנין

 

האם לנכס קיים היתר בנייה?
לפני רכישת נכס חשוב שתדע האם לנכס קיים היתר בנייה, והאם קיימת התאמה בין ההיתר לשטח, והשימוש הקיים בפועל. מידע זה תוכל לברר בגנזך הנדסה. כל שעליך לעשות הוא לתאם פגישה בטלפון, ובמהלכה ינתן לך התיק המבוקש לעיון ובדיקת ההיתרים.
 
מומלץ לבדוק את המסמכים הבאים:

 • היתר הבנייה (מילולי +תוכנית חתומים)
 • תעודת גמר
 • דוח תביעות משפטיות, אם קיים. 

שים לב! יתכן ולא כל המסמכים ימצאו בתיק הבניין.
 

לפירוט נוסף

בירור חובות עירוניים

האם בעל הנכס שילם את כל חובותיו?
אם ברצונך לברר האם קיימים חובות על הנכס אותו אתה עומד לקנות / למכור, עליך לפנות למרכז השירות העירוני. לצורך בירור זה עליך להצטייד בנסח טאבו עדכני, וייפוי כוח של מוכר הדירה (במידה והינך הקונה).
 
במרכז השירות תתבקש למלא טופס בקשה לאישור לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס בו עליך לציין כי פנייתך הינה לצורכי בירור חובות מחזיקים. הגשת טופס זה כרוכה בתשלום אגרה.
 

לפירוט נוסף

בדיקת זכויות בנייה

 

מה הן זכויות הבנייה בנכס? האם ניתן להוסיף עוד חדר על הגג, לסגור מרפסת וכד'?
"זכויות בנייה" הן אפשרויות הבנייה והשימושים הניתנים לגבי נכס מסויים.
אם אתה לפני קניית נכס, ומעוניין לדעת את זכויות הבנייה, אך אינך מתכנן לבנות/ לשפץ/ לעשות שימוש אחר בנכס בשנה הקרובה תוכל:

 

 

לפירוט נוסף

מידע על חבות בהיטל השבחה

האם קיים היטל השבחה על הנכס?
היטל השבחה הינו תשלום עבור עליית שווי המקרקעין, המשולם לוועדה המקומית (העירייה).
בעת חתימה על חוזה מכירה / קניה חשוב לברר האם הנכס חייב בהיטל השבחה.
ניתן לברר בדרכים הבאות:

 • לקבלת מידע ראשוני- ניתן לפנות למחלקת שומה והשבחה, המידע הנמסר הינו מידע ראשוני וינתן בע"פ. מידע זה אינו יכול לשמש כאסמכתא.
 • לקבלת מידע מפורט ורשמי – יש להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון - בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה.
 • להזמנת שומה (בירור גובה ההיטל)- יש להגיש בקשה באמצעות טופס למילוי והדפסה - בקשה להזמנת שומה.
   
  שים לב! תשלום היטל השבחה הינו תנאי להעברת הנכס בפנקס המקרקעין (טאבו) גם אם הזכויות טרם נוצלו או ינוצלו בעתיד.
   

לפירוט נוסף

הגשת בקשה למידע להיתר בנייה (תיק מידע)

 
 


האם בשנה הקרובה אתה מתכנן לבנות, או לעשות שימוש אחר בנכס?
ברוב המקרים הגשת בקשה למידע (תיק מידע) הינו שלב ראשון ומחייב לצורך הוצאת היתר בניה/ שימוש חורג. המידע הניתן הינו מידע תכנוני הנוגע לכתובת ולסוג העבודה אותה אתה מעוניין לבצע.
 
 
אם אתה מתכנן לעשות שינוי בנכס בשנה הקרובה, ניתן להגיש בקשה להוצאת תיק מידע בדוא"ל. לשם כך, יש למלא טופס בקשה לקבלת מידע להיתר בניה ולהכין מסמכים רלוונטיים הנדרשים בטופס, בהתאם לסוג העבודה ולמסלול.


שים לב! להגשת תיק מידע יש להיעזר בבעלי מקצוע המורטים בטופס.
 
תוכלו לעקוב בכל עת אחר הטיפול בבקשה במערכת מקוונת לבדיקת סטטוס הטיפול בתיק מידע.
שים לב! המידע תקף לשנה אחת בלבד.


 
לפירוט נוסף