רישוי עסקים

דרישות ומפרטים לפי גורמי רישוי

בדף זה מרוכזות עבור בעלי העסקים כל הדרישות של גורמי רישוי לעסקים, הנקראות בלשון צו רישוי עסקים "מפרטים אחידים".

גורמי רישוי עירוניים

מחלקת הנדסה לעסקים

מחלקת הנדסה לעסקים מחולקת לשתי יחידות: יחידת תכנון הנדסי ויחידת רישוי הנדסי.
  • היחידה לתכנון הנדסי מטפלת בתכניות לניהול עסק שהוגשו על ידי בעל מקצוע מוסמך, לפי חוק רישוי עסקים. המחלקה בודקת את תכנון העסק, חלוקת מדורים, שטחים הנדרשים לעסק, האם הוסדר תכנון נגישות לאנשים עם מוגבלויות, תכנית לפרגוד לעסק ועוד.
  • היחידה לרישוי הנדסי בודקת את חוקיות המבנה לפי חוק התכנון והבנייה ואת השימוש בנכס לפי היתר בנייה או תב"ע (תכנון בנין עיר), ובוחנת האם השימוש במקום הינו לפי השימושים המותרים על פי היתר/תב"ע. במידה שהשימוש אינו בהתאם לשימושים המותרים במקום, המחלקה תפנה את הבקשה להליך שימוש חורג, אשר יטופל ביחידת רישוי הנדסי ולא באגף רישוי בניה.                          

>> מפרט דרישות מחלקת הנדסה - רישוי הנדסי לעסקים

>> לדרישות של תכנון העסק והכנת תכנית

מחלקת ביקורת עסקים

מחלקת ביקורת עסקים של אגף רישוי עסקים, מבצעת ביקורות בעסקים המגישים בקשה לרישיון, בחידושי רישיונות ובביקורות מוקדמות לפי הצורך. במהלך הביקורת נבדקים התאמת העסק לתכנית המאושרת, תנאי תברואה נאותים על פי חוק רישוי עסקים ותנאים נוספים לפי מהות העסק.
במפרט האחיד ניתן לראות את תהליך הטיפול בבקשה במחלקה, טיפים חשובים וטפסי צ'ק ליסט להכנת העסק לקראת הביקורת.

דרישות מחלקת ביקורת עסקים

הרשות לאיכות הסביבה

הרשות מטפלת במניעת זיהום אוויר ורעש, בדיקת מיגון רעש ואקוסטיקה. עיקר העסקים בהם היא מטפלת: בתי אוכל, אולמי שמחה וגני אירועים, ברים ודיסקוטקים, מכבסות, עסקים שיש בהם שמנים כגון מוסכים, חניונים, תחנות דלק ומפעלי ייצור למיניהם, תחנות דלק ומיגון מזגנים ומנועי קירור בעסקים.

לפירוט הדרישות וההנחיות בתחומי איכות הסביבה

 

מבנים לשימור

עסק שהוגדר כמבנה לשימור במסגרת המידע המוקדם שקיבל מאגף רישוי עסקים, יידרש לעמוד בדרישות מיוחדות למבנים לשימור.

למידע נוסף

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

אגף הנכסים

עסק שהינו נכס עירוני יידרש להציג אחד מהמסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה הכולל אישור וחתימת אגף נכסי העירייה.
  2. מכתב המאשר את הסכמת אגף נכסי העירייה.
  3. חוזה תקף עם אגף הנכסים או חברה עירונית האחראית על הנכס.
    במסמכים שיוגשו יש לכלול בקשות לשינויים, או החלפת בעלות בעסקים.

דרישות אגף הנכסים​

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

אגף החופים

עסק הממוקם בסמוך לחוף יידרש באישור אגף החופים.
בתי אוכל הממוקמים בחוף, נדרשים לקבל אישור להצבת שולחנות וכיסאות מחוץ לעסק מאגף החופים.

דרישות אגף החופים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

מבנים מסוכנים

עסק שהוגדר כמבנה מסוכן, במסגרת המידע המוקדם שקיבל מאגף רישוי עסקים או מאגף רישוי ופיקוח על הבנייה, יידרש לעמוד בדרישות המחלקה למבנים מסוכנים.

דרישות יחידת מבנים מסוכנים

תאגיד מים "מי אביבים 2010"

התאגיד מטפל בכל העסקים שיש להם חיבור למערכת המים והאינסטלציה העירונית ובעסקים עם שומנים, עסקים לרחיצת מכוניות, עסקים עם חומרים מסוכנים, עסקים עם מתקן למניעת זרימה חוזרת (מז"ח), עסקים שמותקנת בהם מערכת כיבוי אוטומטית (ספרינקלרים), ועסקים העוסקים בשפכי תעשייה.
בעסקים שצוינו, התאגיד יבדוק את תקינות חיבור מערכת המים והאינסטלציה, חיבורים לביוב העירוני, מפרידי שומן בעסק, מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח), ושפכי תעשייה.

מפרט אחיד לעסקים של תאגיד מי אביבים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

מחלקת שילוט

תהליך רישוי עסקים והוצאת רישיון לשילוט אינם תלויים זה בזה.
הוצאת רישיון לשילוט ותשלום אגרת השילוט נעשים אך ורק דרך מחלקת השילוט.
להנחיות מחלקת שילוט להוצאת רישיון שילוט
לתשלום אגרות שילוט באינטרנט

אגף התנועה

אגף התנועה מטפל בעיקר בהסדרת חניה ותנועה ומתן אישור לחניה בעסקים כגון: מוסך, חניון, תחנת דלק, תחנת מוניות, מסוף להסעת נוסעים, עסקים עתירים בתנועת כלי רכב וחניה, ועסקים להם נדרשת חניה תפעולית בהיקף גדול.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

אגף התברואה

כל עסק בעיר חייב להיות מצויד בכלי פינוי ואצירת אשפה שונים (אשפה רגילה, פסולת למחזור, מתקנים לדחיסת קרטונים ועוד), אותם יוכל להציב לאחר הצגת היקף וסוג האשפה הצפוי לגורם המאשר באגף התברואה.

דרישות אגף תברואה

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד