שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת המשנה לתכנון ובנייה (רישוי ופיקוח)

 

 

סדר יום-רשימת נושאים - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-0011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/2503.pdfסדר יום-רשימת נושאים - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-00117/10/2024 9:58:04 AM7/17/2024 7:00:00 AM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0010.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00106/26/2024 11:19:24 AM7/2/2024 9:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0009.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00096/10/2024 8:20:47 AM6/18/2024 9:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0008.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00085/22/2024 4:55:10 AM5/28/2024 9:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0007.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00075/8/2024 11:20:16 AM5/14/2024 9:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0006.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00064/17/2024 8:21:11 AM4/30/2024 9:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0005.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00053/27/2024 12:18:25 PM4/2/2024 9:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0004.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00042/7/2024 6:01:31 AM2/13/2024 10:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0003.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00031/24/2024 11:03:53 AM1/30/2024 10:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0002.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00021/10/2024 11:00:44 AM1/16/2024 10:00:00 PM

לחיפוש החלטות הוועדה לפי כתובת, גוש וחלקה, מספר בקשה להיתר, מספר היתר או לפי מספר בקשה מקוונת אפשר להעזר בעיון בתיקי הבניין. החלטת הוועדה ודרפט מלא של בדיקת הבקשה עולים לתיק הבניין על ידי מערכת אוטומטית בעת אישור הפרוטוקול.

 

 

החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0009.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00096/24/2024 1:41:36 PM6/18/2024 9:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0008.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00086/2/2024 12:25:30 PM5/28/2024 9:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0007.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00075/20/2024 7:20:13 AM5/14/2024 9:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0006.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00065/5/2024 11:27:35 AM4/30/2024 9:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0005.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00054/10/2024 12:55:47 PM4/2/2024 9:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-0004.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-00042/28/2024 10:37:24 AM2/13/2024 10:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-0003.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-00032/4/2024 10:23:10 AM1/30/2024 10:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-0002.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-00021/18/2024 3:33:49 PM1/16/2024 10:00:00 PM
פרוטוקול החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/1767.pdfפרוטוקול החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-00021/18/2024 11:02:35 AM1/16/2024 10:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-24-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-24-0001.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-24-00011/4/2024 1:03:04 PM1/2/2024 10:00:00 PM

 

 

פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0010.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-00107/18/2024 6:04:39 AM7/2/2024 9:00:00 PM
פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0009.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-00097/3/2024 11:14:32 AM6/18/2024 9:00:00 PM
פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0008.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-00086/19/2024 7:27:46 AM5/28/2024 9:00:00 PM
פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0007https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0007.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-00076/2/2024 9:18:54 AM5/14/2024 9:00:00 PM
פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0006https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0006.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-00065/19/2024 7:05:15 AM4/30/2024 9:00:00 PM
פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0005.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-00055/1/2024 7:48:32 AM4/2/2024 9:00:00 PM
פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0004.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-00043/5/2024 10:19:11 AM2/13/2024 10:00:00 PM
פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0003.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-00032/28/2024 10:38:51 AM1/30/2024 10:00:00 PM
פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0002.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-00022/5/2024 5:31:26 AM1/16/2024 10:00:00 PM
פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/1734.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-00011/17/2024 8:13:42 AM2/29/2024 10:00:00 PM

*שימו לב: ניתן להאזין להקלטות של הדיונים.

לקביעת מועד להאזנה להקלטות יש לפנות למוקד הטלפוני ההנדסי, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד