שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת המשנה לתכנון ובנייה (רישוי ופיקוח)

 

 

סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0017https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0017.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001714/09/2022 07:32:2920/09/2022 21:00:00
סדר יום ועדת משנה 2-22-0016https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה 2-22-0016.pdfסדר יום ועדת משנה 2-22-001631/08/2022 06:12:0206/09/2022 21:00:00
סדר יום לחוברת ועדת משנה 2-22-0015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום לחוברת ועדת משנה 2-22-0015.pdfסדר יום לחוברת ועדת משנה 2-22-001510/08/2022 08:20:3216/08/2022 21:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0014.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001427/07/2022 08:28:3402/08/2022 21:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0013https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0013.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001313/07/2022 08:12:5419/07/2022 21:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0012.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001229/06/2022 08:13:2405/07/2022 21:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0011.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001115/06/2022 08:02:1021/06/2022 21:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0010.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001001/06/2022 08:01:1007/06/2022 21:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0009.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-000918/05/2022 08:56:3424/05/2022 21:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-22-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-22-0008.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-22-000804/05/2022 07:30:0210/05/2022 21:00:00

לחיפוש החלטות הוועדה לפי כתובת, גוש וחלקה, מספר בקשה להיתר, מספר היתר או לפי מספר בקשה מקוונת אפשר להעזר בעיון בתיקי הבניין. החלטת הוועדה ודרפט מלא של בדיקת הבקשה עולים לתיק הבניין על ידי מערכת אוטומטית בעת אישור הפרוטוקול.

 

 

החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0017https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0017.pdfהחלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001721/09/2022 08:51:3620/09/2022 21:00:00
החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0016https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0016.pdfהחלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001607/09/2022 13:49:0106/09/2022 21:00:00
החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0015https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0015.pdfהחלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001517/08/2022 12:04:3516/08/2022 21:00:00
החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0014.pdfהחלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001408/08/2022 15:07:4402/08/2022 21:00:00
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0013https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0013.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001320/07/2022 11:10:2219/07/2022 21:00:00
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0012.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001210/07/2022 13:20:4905/07/2022 21:00:00
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0011https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0011.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001126/06/2022 12:22:5721/06/2022 21:00:00
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0010https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0010.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001012/06/2022 12:37:1007/06/2022 21:00:00
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0009https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0009.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-000930/05/2022 08:22:1724/05/2022 21:00:00
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0008https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0008.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-000816/05/2022 11:31:1810/05/2022 21:00:00

 

 

פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0016 מיום 7.9.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0016 מיום 7.9.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0016 מיום 7.9.2221/09/2022 08:54:4806/09/2022 21:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0015 מיום 17.8.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0015 מיום 17.8.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0015 מיום 17.8.2229/08/2022 05:49:2316/08/2022 21:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0014 מיום 3.8.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0014 מיום 3.8.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0014 מיום 3.8.2215/08/2022 17:39:2102/08/2022 21:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0013 מיום 20.7.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0013 מיום 20.7.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0013 מיום 20.7.2208/08/2022 15:34:0719/07/2022 21:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0012 מיום 6.7.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0012 מיום 6.7.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0012 מיום 6.7.2220/07/2022 07:59:4605/07/2022 21:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0011 מיום 22.6.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0011 מיום 22.6.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0011 מיום 22.6.2210/07/2022 13:22:1121/06/2022 21:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0010 מיום 8.6.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0010 מיום 8.6.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0010 מיום 8.6.2222/06/2022 08:33:4107/06/2022 21:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0009 מיום 25.5.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0009 מיום 25.5.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0009 מיום 25.5.2212/06/2022 06:22:1224/05/2022 21:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0008 מיום 11.5.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0008 מיום 11.5.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0008 מיום 11.5.2230/05/2022 08:24:0210/05/2022 21:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0007 מיום 13.4.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0007 מיום 13.4.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0007 מיום 13.4.2215/05/2022 06:45:2512/04/2022 21:00:00

*שימו לב: ניתן להאזין להקלטות של הדיונים.

לקביעת מועד להאזנה להקלטות יש לפנות למוקד הטלפוני ההנדסי, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד