שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת המשנה לתכנון ובנייה (רישוי ופיקוח)

 

 

סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0002.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-000218/01/2023 08:07:3524/01/2023 22:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0001.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-000104/01/2023 10:52:3610/01/2023 22:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0023.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-002321/12/2022 18:07:4927/12/2022 22:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0022.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-002214/12/2022 06:19:0420/12/2022 22:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0021.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-002123/11/2022 13:27:2229/11/2022 22:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0020.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-002009/11/2022 07:43:2515/11/2022 22:00:00
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0019.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001926/10/2022 05:22:3101/11/2022 22:00:00
סדר יום ועדת משנה 2-22-0018https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה 2-22-0018.pdfסדר יום ועדת משנה 2-22-001802/10/2022 11:11:4018/10/2022 21:00:00
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0017https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0017.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001714/09/2022 07:32:2920/09/2022 21:00:00
סדר יום ועדת משנה 2-22-0016https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה 2-22-0016.pdfסדר יום ועדת משנה 2-22-001631/08/2022 06:12:0206/09/2022 21:00:00

לחיפוש החלטות הוועדה לפי כתובת, גוש וחלקה, מספר בקשה להיתר, מספר היתר או לפי מספר בקשה מקוונת אפשר להעזר בעיון בתיקי הבניין. החלטת הוועדה ודרפט מלא של בדיקת הבקשה עולים לתיק הבניין על ידי מערכת אוטומטית בעת אישור הפרוטוקול.

 

 

החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0002.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-000225/01/2023 16:34:2724/01/2023 22:00:00
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0001.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-000115/01/2023 09:36:1910/01/2023 22:00:00
החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0023.pdfהחלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-002301/01/2023 12:29:1227/12/2022 22:00:00
החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0022.pdfהחלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-002225/12/2022 10:17:1420/12/2022 22:00:00
החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0021.pdfהחלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-002104/12/2022 07:02:1029/11/2022 22:00:00
החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0020.pdfהחלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-002016/11/2022 13:17:2615/11/2022 22:00:00
החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0019.pdfהחלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001906/11/2022 15:03:0201/11/2022 22:00:00
החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0018https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0018.pdfהחלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001819/10/2022 08:58:2018/10/2022 21:00:00
החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0017https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0017.pdfהחלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001721/09/2022 08:51:3620/09/2022 21:00:00
החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0016https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0016.pdfהחלטות- ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-001607/09/2022 13:49:0106/09/2022 21:00:00

 

 

פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0001.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-000125/01/2023 16:35:2010/01/2023 22:00:00
פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0023.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-002311/01/2023 12:16:1927/12/2022 22:00:00
פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0022.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-002228/12/2022 08:50:5120/12/2022 22:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0021 מיום 30.11.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0021 מיום 30.11.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0021 מיום 30.11.2221/12/2022 18:09:4929/11/2022 22:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0020 מיום 16.11.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0020 מיום 16.11.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0020 מיום 16.11.2230/11/2022 08:59:4115/11/2022 22:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0019 מיום 2.11.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0019 מיום 2.11.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0019 מיום 2.11.2216/11/2022 10:42:0201/11/2022 22:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0018 מיום 19.10.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0018 מיום 19.10.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0018 מיום 19.10.2202/11/2022 08:45:3618/10/2022 21:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0017 מיום 21.9.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0017 מיום 21.9.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0017 מיום 21.9.2202/10/2022 09:23:0520/09/2022 21:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0016 מיום 7.9.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0016 מיום 7.9.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0016 מיום 7.9.2221/09/2022 08:54:4806/09/2022 21:00:00
פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0015 מיום 17.8.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0015 מיום 17.8.22.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה לתכנון ובניה 2-22-0015 מיום 17.8.2229/08/2022 05:49:2316/08/2022 21:00:00

*שימו לב: ניתן להאזין להקלטות של הדיונים.

לקביעת מועד להאזנה להקלטות יש לפנות למוקד הטלפוני ההנדסי, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד