שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת המשנה לתכנון ובנייה (רישוי ופיקוח)

 

 

סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0005.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00053/27/2024 12:18:25 PM4/2/2024 9:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0004.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00042/7/2024 6:01:31 AM2/13/2024 10:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0003.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00031/24/2024 11:03:53 AM1/30/2024 10:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0002.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00021/10/2024 11:00:44 AM1/16/2024 10:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0001.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-000112/27/2023 11:44:43 AM1/2/2024 10:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה 2-23-0022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה 2-23-0022.pdfסדר יום ועדת משנה 2-23-002212/13/2023 9:57:06 AM12/19/2023 10:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה לתכנון ובנייה ישיבה 2-23-0021 תאריך 06.12.23https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה לתכנון ובנייה ישיבה 2-23-0021 תאריך 06.12.23.pdfסדר יום ועדת משנה לתכנון ובנייה ישיבה 2-23-0021 תאריך 06.12.2311/29/2023 7:22:32 PM12/5/2023 10:00:00 PM
סדר יום ועדת משנה 2-23-0021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום ועדת משנה 2-23-0021.pdfסדר יום ועדת משנה 2-23-002111/30/2023 5:13:34 AM11/28/2023 10:00:00 PM
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0020.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-002011/15/2023 10:11:41 AM11/21/2023 10:00:00 PM
סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0019.pdfסדר יום - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-001911/1/2023 7:13:46 AM11/7/2023 10:00:00 PM

לחיפוש החלטות הוועדה לפי כתובת, גוש וחלקה, מספר בקשה להיתר, מספר היתר או לפי מספר בקשה מקוונת אפשר להעזר בעיון בתיקי הבניין. החלטת הוועדה ודרפט מלא של בדיקת הבקשה עולים לתיק הבניין על ידי מערכת אוטומטית בעת אישור הפרוטוקול.

 

 

החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0005https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-0005.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-24-00054/10/2024 12:55:47 PM4/2/2024 9:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-0004.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-00042/28/2024 10:37:24 AM2/13/2024 10:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-0003.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-00032/4/2024 10:23:10 AM1/30/2024 10:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-0002.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-24-00021/18/2024 3:33:49 PM1/16/2024 10:00:00 PM
פרוטוקול החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/1767.pdfפרוטוקול החלטות - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-00021/18/2024 11:02:35 AM1/16/2024 10:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-24-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-24-0001.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-24-00011/4/2024 1:03:04 PM1/2/2024 10:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-23-0022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-23-0022.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-23-002212/21/2023 1:15:04 PM12/19/2023 10:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-23-0021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-23-0021.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-23-002112/7/2023 5:48:56 PM12/5/2023 10:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-23-0020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-23-0020.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-23-002011/26/2023 8:51:50 AM11/21/2023 10:00:00 PM
החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-23-0019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/החלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-23-0019.pdfהחלטות - ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-23-001911/8/2023 11:46:18 AM11/7/2023 10:00:00 PM

 

 

פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0004https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0004.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-00043/5/2024 10:19:11 AM2/13/2024 10:00:00 PM
פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0003https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0003.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-00032/28/2024 10:38:51 AM1/30/2024 10:00:00 PM
פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0002https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-0002.pdfפרוטוקול דיון ועדת משנה 2-24-00022/5/2024 5:31:26 AM1/16/2024 10:00:00 PM
פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-0001https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/1734.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה - 2-24-00011/17/2024 8:13:42 AM2/29/2024 10:00:00 PM
פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0022.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-00221/4/2024 10:14:23 AM12/19/2023 10:00:00 PM
פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0021.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-002112/20/2023 8:33:13 AM12/5/2023 10:00:00 PM
פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0019.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-001911/23/2023 10:15:16 AM11/7/2023 10:00:00 PM
פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0018https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0018.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-001811/8/2023 8:43:38 AM10/24/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0017https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0017.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-001710/25/2023 9:42:41 AM10/24/2023 9:00:00 PM
פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0016https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-0016.pdfפרוטוקול דיון - ועדת משנה לתכנון ובניה 2-23-00169/27/2023 7:07:30 AM9/26/2023 9:00:00 PM

*שימו לב: ניתן להאזין להקלטות של הדיונים.

לקביעת מועד להאזנה להקלטות יש לפנות למוקד הטלפוני ההנדסי, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד