חינוך

בית הספר לאמנויות - תשלומים

בית הספר לאמנויות הוא בית ספר ייחודי ועל אזורי לתלמידי העיר, אשר עבור הלימודים בו נגבה שכר לימוד שנתי. 

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד:

  • כיתות א'-ב':  3,773 ₪
  • כיתות ג'-ד': 3,798 ₪
  • כיתה ה':  3,924 ₪
  • כיתה ו':  4,134  ₪
  • כיתות ז'- ח':  6,264 ₪
  • כיתה ט':  6,405  ₪


תשלום בגין שירותי הסעות לשנת הלימודים תשפ"ד:
  • תושבי צפון-מרכז העיר: 5,130  ₪
  • תושבי דרום העיר: 1,865 ₪

 

הורים שאינם מעוניינים בשירותי ההסעות יחתמו על טופס אי השתתפות בשירותי ההסעות, אותו אפשר למצוא במזכירות בית הספר.

תנאים ודרכי תשלום  

 

 

הנחות  

 

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד