בית הספר לאמנויות

בית הספר לאמנויות הוא בית ספר ייחודי, בו קיים שכר לימוד.

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ז, כולל שירותי הסעות:

 • שכר הלימוד השנתי -  הינו בסך של 10,250 ₪ (מתוכם 4,350 בעבור שירותי הסעות).
 • שכר הלימוד החודשי - הינו בסך של 854.20 ₪.

גובה שכר לימוד לשנת הלימודים תשע"ז, ללא שירותי הסעות:

 • שכר הלימוד השנתי – הינו בסך של 5,900 ₪.
 • שכר הלימוד החודשי - הינו בסך של 491.70 ₪.

אפשרויות תשלום

ניתן לשלם בתשלום אחד מראש או ב- 12 תשלומים כמפורט להלן:

תשלום מראש:
תשלום מראש בחודש אוגוסט לכל השנה מזכה בהנחה בשיעור של 3%. כמו כן, המשלמים מראש יהיו פטורים מתוספות הנובעות מהפרשי הצמדה.

12 תשלומים חודשיים:
12 תשלומים החל מחודש ספטמבר 2016 באמצעות טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שרותי חינוך, שינוכה בשלישי בכל חודש. התשלום החודשי ייעודכן בהתאם לעליית המדד. את הטופס החתום על ידי הבנק יש לשלוח למחלקת הגבייה, באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב.

על פיגור בתשלום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).

 

הנחות

 • הנחות יינתנו רק לתושבי תל-אביב-יפו, על בסיס מבחן הכנסות של המשפחה.
 • שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העירייה.
 • ההנחה נקבעת על בסיס הכנסה חודשית ממוצעת לנפש.
 • תשלום שכר לימוד חודשי מלא יחול על משפחות שהכנסתם הממוצעת לנפש ברוטו עולה על 4,621 ש"ח לנפש לשנת הלימודים תשע"ז.
 • לצורך קביעת הזכאות להנחה, יש להמציא את המסמכים כמפורט בטבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה בשכר לימוד.
 • משפחה, ששניים או יותר מילדיה לומדים באחד משני בתי הספר הנ"ל, תהא זכאית להנחה בשיעור של 20% לכל ילד.
 • עזיבה עד 16 לחודש תחוייב במחצית התשלום החודשי, עזיבה לאחר 16 לחודש תחוייב בתשלום מלא בגין חודש העזיבה.
 • בקשה להנחה של משפחה החייבת שכר לימוד או אגרות חינוך משנים קודמות, לא תובא כלל לדיון.
  תאריך הגשת המסמכים לבקשה להנחה:
  ניתן להגיש בקשה להנחה עד סוף חודש פברואר (28/2) לגבי אותה שנה. בקשות להנחה יש להגיש למחלקת הגבייה, באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, בית קרדן, דרך מנחם בגין 154, קומה 14, חדר 35.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: