חינוך

בית הספר לאמנויות - תשלומים

בית הספר לאמנויות הוא בית ספר ייחודי, בו קיים שכר לימוד.

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב

שכר הלימוד השנתי הינו כדלקמן:
כיתות א'-ב': 3,793 ₪
כיתות ג'-ד': 3,818 ₪
כיתה ה': 3,944 ₪
כיתה ו': 4,154 ₪
כיתות ז'- ח': 6,284 ₪
כיתה ט': 6,425  ₪


תשלום בגין שירותי הסעות לשנת הלימודים תשפ"ב:

תושבי צפון-מרכז העיר: 5,130  ₪

תושבי דרום העיר: 1,865 ₪

 

הורים שאינם מעוניינים בשירותי ההסעות, צריכים לחתום על טופס "אי השתתפות בשירותי ההסעות", הנמצא במזכירות בית הספר.

אפשרויות תשלום

תשלום שכר הלימוד נגבה ב-10 תשלומים שווים, באמצעות טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שירותי חינוך, ב-10 בכל חודש.

לתשומת לבכם: פרטי הוראת הקבע הינם משפחתיים. כל עדכון בפרטי הוראת הקבע יבוצע לכל בני המשפחה בכלל שירותי החינוך.

אם עדיין לא עדכנתם את אמצעי תשלום, ניתן לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:

 • לתשלום בהוראת קבע בבנק - עליכם להיכנס לחשבון הבנק ולהקים הרשאה לחיוב חשבון - קוד מוסד 1200. יש לחתום על גבי טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שירותי חינוך, להעבירו לאישור הבנק ולשלוח את האישור בפקס מספר 03-5216553.
 • לתשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי - יש לעדכן פרטי כרטיס אשראי באמצעות מרכז השירות הטלפוני (ראו פרטי קשר מטה).
על פיגור בתשלום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).

הנחות

 • הנחות יינתנו רק לתושבי תל אביב-יפו, על בסיס מבחן הכנסות של המשפחה.
 • שיעור ההנחה ייקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העירייה.
 • ההנחה תיקבע על בסיס הכנסה חודשית ממוצעת לנפש.
 • תשלום שכר לימוד חודשי מלא יחול על משפחות שהכנסתם הממוצעת לנפש ברוטו עולה על 4,621 ש"ח לנפש לשנת הלימודים.
 • לצורך קביעת הזכאות להנחה, יש להמציא את המסמכים כמפורט בטבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה בשכר לימוד.
 • עזיבה עד 15 לחודש תחויב במחצית התשלום החודשי, עזיבה לאחר 16 לחודש תחויב בתשלום מלא בגין חודש העזיבה.
 • בקשה להנחה של משפחה החייבת שכר לימוד או אגרות חינוך משנים קודמות, לא תובא כלל לדיון.
 • משפחות שלהן חובות שכר לימוד ואגרות חינוך משנים קודמות - פנייתן לא תידון.
 • משפחה המקבלת הנחה בשיעור העולה על 30% מהאגרה (לא כולל הנחת אחים), תדווח לעירייה על כל שינוי משמעותי בהכנסות שחל במשך השנה ויכול להשפיע על הדירוג.
 • סעיפי ההנחה לעיל יחולו הן על תעריפי האגרה והן על תעריפי ההסעות (כפי שאושרו במסמך נפרד הדן בתעריפי ההסעות בעיר).

הנחת אחים

 • משפחה, ששניים או יותר מילדיה לומדים באחד משני בתי הספר הנ"ל, תהא זכאית להנחה בשיעור של 15% החל מהילד הראשון, על התעריף הגבוה.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מבניהן.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

* הכנסה חודשית ברוטו - הכנסה מכל המקורות.

* בחישוב מספר הנפשות ל"משפחה עצמאית (יחידנית)" תתווסף למספר הנפשות בפועל עוד נפש אחת.

* מספר נפשות למשפחה - כולל ילדים עד גיל 21.

 

אופן הגשת בקשה להנחה

בקשות להנחה יש להגיש ליחידת חיוב ושירות לקוחות, באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, באמצעות פנייה מקוונת, פקס או דואר (על פי פרטי הקשר הרשומים מטה).

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד