רישוי עסקים

היתר לילה

כל חנות (חנות – לרבות כל בית מסחר, קיוסק, עינוג ציבורי, בית מלאכה, או בית חרושת ולמעט בית קפה ושירותי הארחה והלנה של בית מלון) , בין שהוא טעון רישיון לניהול עסק ובין אם לא, חייב באישור היתר לילה כדי לפעול לאחר השעות המותרות על פי חוק העזר לת"א יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) התשמ"ה – 1980.
במפת מדיניות היתרי לילה מוצגים האזורים בעיר לפי מגבלות של שעות פתיחה. הבדלי הצבעים במפה מציינים את השוני בשעות הפתיחה של העסק. במסמך המדיניות תוכלו למצוא מה משמעות כל צבע.
ההיתר כרוך בתשלום אגרה.
הוראות החוק קבעו כמפורט:

 

 1. כל חנות בתל אביב (לרבות כל בית מסחר, קיוסק, עינוג ציבורי, בית מלאכה, או בית חרושת ולמעט בית קפה ושירותי הארחה והלנה של בית מלון), רשאי להיות פתוח בכל יום חול בין השעות 5:00 בבוקר ועד השעה 21:00 בלילה, ללא היתר לילה. בסופי שבוע וערבי חג מכניסת השבת/החג ביום שישי/ערב החג ועד לצאת השבת/החג אסור לפתוח חנויות ועסקים.
 2. בתי אוכל (מזנון, בית קפה ומסעדה) ומקומות לעינוג ציבורי (הצגות תאטרון, קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, קברט, משחקי ספורט)רשאים להיות פתוחים בכל יום, לרבות שישי ושבת מהשעה 5:00 בבוקר ועד לשעה 24:00, ללא היתר לילה. לאחר שעה 24:00 כל בית אוכל ועינוג ציבורי, נדרש לקבל היתר לילה מאת ראש העיר או מי שהוסמך על ידו, ובתל אביב זה מנהל אגף רישוי עסקים. ההיתר יינתן על פי מפת המדיניות לשעות פעילות באזורי בילוי, חוק עזר לתל אביב יפו פתיחתן וסגירתן של חנויות התשם. בהתאם להחלטת הנהלת העירייה מיום 12.2.18 ניתן לאשר היתר לילה גם לעסק שאינו בית אוכל או עינוג ציבורי והבקשה תיבחן באופן פרטני.
 3. בימי זיכרון: ט' באב, יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יש הגבלה בפעילות בתי אוכל ועינוג ציבורי, על עסקים אלו להסגר משעה 19:00 ועד 5:00 למחרת.
 4. כל חנות שאינו בית אוכל או עינוג ציבורי, בין שהוא טעון רישוי ובין שאינו טעון רישוי, המבקש לפתוח את העסק לאחר השעה 21:00, יגיש בקשה להיתר לילה במרכז קבלת קהל של האגף לרישוי עסקים. הבקשה תועבר לאישור של הרשות לאיכות הסביבה ואגף הפיקוח וכן לאישור רשות הרישוי למתן היתר לילה
 5. לתשומת ליבכם: עסקים שהתקבלו לגביהם תלונות על מטרדים והתלונות יימצאו מוצדקות, לא יינתן ולא יחודש להם היתר לילה ולרשות הרישוי נתונה הסמכות לבטל את היתר לילה הקיים לאחר עריכת שימוע כמתחייב בחוק.
 6. יודגש כי עסק אשר מקבל היתר לילה ומפר את כלליו בחריגה עקבית משעות הפתיחה המותרות על פיו, עלול לאבד את היתר הלילה ועלול אף לאבד את הרישיון אם ימשיך להפר את החוק.
 7. היתרי לילה לבתי אוכל ועינוג ציבורי יינתנו על פי מפת המדיניות בלבד (ראה הסבר לגבי אופן ההתמצאות במפה להלן). במקרה של ספק, ניתן לפנות בדוא"ל לאגף רישוי עסקים.

הגשת הבקשה

את הבקשה להיתר לילה יש להגיש באגף רישוי עסקים על גבי טופס בקשה להיתר לילה. לעסק הטעון רישיון, ניתן להגיש בקשה להיתר לילה רק לאחר הגשת בקשה לרישיון עסק. ניתן להגיש בקשות להיתרים באמצעות המייל בכתובת המופיעה מטה, בצירוף המסמכים הנדרשים לכל בקשה (תכנית וכד').

הבקשה תועבר לחוות דעת של אגף הפיקוח העירוני, הרשות לאיכות הסביבה ורשות הרישוי. עם קבלת אישורם, יינתן היתר לילה – בעסק החייב ברישיון כנספח לרישיון לניהול העסק. ההיתר יחויב בתשלום אגרה על פי חוקי העזר העירוני.

 

הכלל הוא שניתן להנפיק היתר לילה לחצי שנה לעסקים ללא רישיון וזאת בתנאי שהליך הרישוי של העסק תקין. במידה וקיים סירוב לבקשה לניהול עסק של אחד מגורמי הרישוי לא ניתן להוציא היתר.

מפת המדיניות לשעות פעילות באזורי בילוי

מפת המדיניות מגדירה מדיניות עירונית אחידה למתן היתרי לילה מעבר לשעה 24:00 לעסקים של בתי אוכל ועינוג ציבורי. העיר תל אביב יפו מוגדרת כ"עיר ללא הפסקה" וניתן לשלב בה מגורים ובילויים כל הלילה. הנהלת העירייה קבעה בכל אזור בתל אביב עד איזו שעה ניתן לפתוח עסק כדי שהעיר תשגשג, בלי לגרום למטרדים לתושבים.
הנהלת העירייה קבעה מדיניות, תוך הבנה ששעות פתיחה של עסק הן מרכיב כלכלי דומיננטי בשיקולי הפתיחה של עסקי בילוי ובתי אוכל. פתיחת עסק שעיקר פעילותו בלילה, במקום שמוגבל לפתיחת עסקים עד השעה 24:00 בלבד, כיוון שהעסק קרוב לאזור מגורים, עלולה להיות טעות כלכלית. מפת מדיניות הקבועה מראש, באה להסדיר את פעילותם של עסקים המהווים מטרדי רעש כמו בתי אוכל, דיסקוטקים וכד', באזורי בילוי שאין בקרבתם בנייני מגורים, כך שלא יפריעו באזורי מגורים בשל הקהל הרב המגיע למקום.
המפה עוסקת רק במסעדות בתי אוכל ועינוג ציבורי. בקשה של עסק שאינו בית אוכל או עינוג ציבורי הרוצה להיות פתוח כל הלילה לדוגמא, מכלת, תיבחן באופן פרטני.
המפה היא חלק מחוק העזר העירוני.
המדיניות שסוכמה הפכה להיות חלק מחוק העזר העירוני. הנהלת העירייה "ועדת הנהלה" בראשות ראש העיר בעלת הסמכות לקבוע מדיניות לגבי שעות פתיחה ומפת המדיניות תמצא באגף רישוי עסקים לעיון.
גישה למפה - המפה היא חלק ממערכת המפות העירונית G.I.S. לאחר כניסה לאתר המפות, יש לבחור בתפריט בראש המסך מימים ב"שכבות מידע" ובה לבחור ב"התראות ומדיניות". יש לסמן ב-וי את האפשרות "מדיניות לילה אזורי בילוי".

התמצאות במפה

 

הגדרות:

 • "שעות פעילות רגילות" - שעות הפעילות המותרות לעסקים של בתי אוכל ועינוג ציבורי ע"פ חוק העזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) הקובע את השעות כלהלן: בתי אוכל ועינוג ציבורי - יהיו פתוחים ללא צורך בהיתר מיוחד בין השעות 05:00 ועד 24:00
 • "עינוג ציבורי " - הצגות תיאטרון או קולנוע, קונצרטים, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקע, משחק או ספורט וכל עינוג כיוצא באלה.
 • "בית אוכל" - מסעדה, בית קפה, מזנון וכל מקום בו מכינים ו/או מגישים מזון, משקאות או משקאות חריפים לשם צריכה במקום.
 • "היתר לילה" - היתר הניתן ע"י ראש העירייה, או מי שנקבע על ידו, לפעילותו של עסק לאחר השעות הרגילות שנקבעו לו.

 

היתרי לילה

לא יינתן היתר לילה לבית אוכל ועינוג ציבורי אלא על פי המוגדר במפת שעות פתיחה מרביים לבתי אוכל ועינוג ציבורי (ניתן לעיין במפה במשרדי אגף רישוי עסקים ובהמשך מסמך זה).

 

שימושים חורגים

שימושים חורגים יינתנו לעסקים ע"פ מדיניות והחלטות הועדה המקומית אך מינהל הנדסה לא ימליץ לאשר שימוש חורג לעסק שאופי פעילותו מחייב פעילות בניגוד לשעות הקבועות במפה.

 

המפה מחלקת את העיר לשישה אזורים עפ"י צבעים. להלן פירוט הסימונים במפה ומשמעויותיהם:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

הערה: הנוסח בדף זה הינו על פי החלטת הנהלת העירייה מאוגוסט 2021

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד