הנחיות כלליות

הנחיות עיצוביות לשילוט בתל אביב-יפו נועדו לקבוע הוראות ועקרונות להצבת שילוט בעיר לצורך שמירה על חזות נאה ואסטטית של חוצות העיר, איכות החיים של תושביה והבאים בשעריה ונועדו לשמור על איזון מתאים בין המפרסמים לבין רווחת הציבור.

  • ככלל תותר הצבת שלט אחד על כל בית עסק.
    ניתן יהיה לאשר שלטים נוספים על פי שיקול דעת הועדה במקרים מיוחדים בלבד, כגון: עסק פינתי או עסק עם מספר חזיתות בקומת קרקע או עסק הנמצא בקולונדה.
  • הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעוברים ושבים או לעסקים שכנים.
  • גב השלט יהיה כולו צמוד לחזית המבנה, למעט מקרים מיוחדים אשר יאושרו על ידי הועדה כגון  בקולונדה, שלטי דגל וכדומה.

עיצוב השילוט

1. השילוט יעוצב ברמה אומנותית, על ידי בעל מקצוע בתחום הגרפיקה/שילוט, ויבוצע מחומרים עמידים בפגעי מזג אוויר. רכיבים ממתכת, למעט אלומיניום ומתכות אל-חלד, יהיו מגולוונים, או צבועים בצבעים המגינים מפני קורוזיה. 
2. השלט המוצע ישתלב באופי השילוט בבניין עליו הוא ממוקם, בבניינים הגובלים וברחוב. על השילוט להשתלב במיקום, בגובה, בצורה, בגודל, בחומר, בהארה, בצורת האותיות, הכתב ובכל בחינה ויזואלית אחרת. 
3. שלט מואר יהיה מצויד במפסק פחת, ומערכת החשמל המספקת תאורה לשלט תהיה נסתרת. התקנת מערכת התאורה תיעשה על ידי חשמלאי מוסמך והאחריות לביצועה ולתחזוקתה בהתאם לדרישות החוק תהיה באחריותו הבלעדית של המבקש.
4. הצבת גופי תאורה חיצוניים יותרו במתקני שילוט פרסומיים בלבד, וזאת בכפוף לפירוט סוג מתקן התאורה, מיקומו ומידותיו. יש להבטיח שהתאורה לא תסנוור ולא תיצור הפרעה במרחב הציבורי. באזורי מגורים תיקבע הגבלה של שעות הפעילות ועוצמות ההארה.
הצבת גופי התאורה ותחזוקתם השוטפת ייעשו על ידי חשמלאי מוסמך ובהתאם לחוק, ובאחריות מלאה של המבקש לבטיחותם.
5. בכל מקרה יש להעדיף שילוט על גבי מבנים באותיות בודדות, מוארות (לא מהבהבות), על גבי רקע קיר המבנה, או שלט מצדו הפנימי של חלון הראווה.

שפת השילוט

הכיתוב בשלט יכלול גם את השפה העברית.

תחזוקה

בעל רישיון לשלט חייב לתחזק את השלט במצב נקי ותקין. שלט שאינו מתוחזק כראוי - חייב בפרוק מידי או החזרתו למצב תקין.
העירייה רשאית לפרק שלט שאינו מתוחזק כנדרש, במידה ולא יעשה זאת על ידי בעל השלט. הנחיה זו כוללת תחזוקת סוככים.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: