תכניות ליבה והעשרה

בדף זה:

תגבור לימודי ורגשי

המחלקה מקצה שעות לתגבור כלל בתי הספר בעיר, בדגש על בתי הספר בדרום העיר. במטרה לצמצם פערים ולקדם את אוכלוסיות הילדים בהיבטים הלימודיים החברתיים והרגשיים. שעות התגבור מועברות בחלקן ישירות לבתי הספר ובחלקן מתורגמות לתוכניות ייעודיות  המנוהלות ע"י המחלקה. המקדמת נושאים במיקוד כמו למשל קליטת עלייה, תכניות לפיתוח מצוינות לימודית חברתית וכדומה.

תכניות ליבה

 

מסלול מחוננים

המענים העירוניים לתלמידים שאותרו כמחוננים על ידי משרד החינוך:​

תהליך האיתור- במהלך כיתה ב' כל תלמידי העיר נבחנים במבחן איתור למחוננים ומצטיינים. למבחן שני שלבים: שלב ראשון, מתבצע בתוך בתי הספר ובו מאותרים 15% מהתלמידים המאופיינים כמצטייני בית-ספר. לשלב השני, ניגשים תלמידים שעברו את השלב הראשון ומתוכם מאותרים 3% העליונים כמחוננים ועוד 5% כמצטיינים.

מסגרות לטיפוח מחוננים ומצטיינים בתל-אביב-יפו:

 1. כיתות מחוננים- בבית ספר גרץ ובבית ספר רוקח.
 2. מרכז עמי"ת- מרכז העשרה שבועי למחוננים ומצטיינים - ברחוב אשר ברש 2, תל-אביב יפו, במבנה אורנים.

 

יום לימודים ארוך

החל משנת הלימודים תשע"ז מפעילה העירייה את התכנית העירונית "יום לימודים ארוך" בכיתות א'-ג', בבתי הספר בדרום העיר וביפו.

התכנית מתמקדת בתגבור לימודי במקצועות הליבה ובתחומי העשרה.

המענה מרכזי של התכנית הוא קידום הישגים ותחושת מסוגלות בקרב תלמידים, שתוביל לצמצום פערים. בנוסף, התכנית נותנת מענה ליוקר המחייה ואלטרנטיבה לתופעת שוטטות תלמידים בשעות אחה"צ.

העקרונות המרכזיים בתכנית הם: השתתפות מלאה של כל ילדי א'- ג', שילוב תכני ליבה (אנגלית, חשיבה וגוף נפש) והובלת התכנית ע"י מנהל בית הספר בשילוב הצוות החינוכי, ובשיתוף פעולה עם המרכזים הקהילתיים.

התכנית כוללת ארוחת צהריים חמה (חמישה בתי ספר הצטרפו לתכנית ההזנה הלאומית)          

התכנית פועלת  ב- 24 בתי ספר בדרום העיר ויפו

 

הרשמה לתכנית בשנת תש"פ-

ההרשמה מתבצעת בהוראת קבע באמצעות המערכת.

 

אדם וסביבה - "מגלים, חיים, שומרים"

התכנית בשיתוף מוזיאון ארץ ישראל מציעה לתלמידים המשתתפים בה התנסות של למידה בדרך החקר והפעלת מגוון אינטליגנציות בדרכי הוראה שונות. למידה זו המתקיימת במוזיאון א"י מתאימה לילדים בעלי מאפיינים של מצוינות ומרחיבה את טווח האפשרויות המוצע להם בתוך כתלי בית הספר. התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ה' - ו'.

מטרות התכנית:

 • מפגש תלמידים עם ארכיאולוגיה, סביבה ירוקה, תרבויות ומזואולוגיה.
 • עידוד תלמידים להסתכלות חוקרת וביקורתית על עולמם.
 • כיוון תלמידים ללקיחת אחריות ולמעורבות חברתית.
 • חווית עשייה מוזיאלית עצמאית וקבוצתית לתלמידים.
 • מפגש תלמידים משלושה או ארבעה בתי-ספר שונים ללמידה ולפעילויות משותפות.

 

תכניות לפיתוח מנהיגות תלמידים

תכנית עירונית חברתית ערכית בשיתוף המחלקה לחינוך יסודי ומשרד החינוך. לעידוד תלמידים להובלת יזמות ומנהיגות בנושאים חברתיים. בתכנית משתתפים תלמידי מועצת התלמידים בבתי הספר, אשר פועלים ומתנדבים בתוך בית הספר ובקהילה. חזון התכנית "אנו מאמינים בכוחם וביכולתם של הילדים לעצב את עתידם ואת עתיד החברה והסביבה בה אנו חיים" . מטרת המנהיגות הצעירה, פיתוח מנהיגים מקרב התלמידים הפועלים למען החברה והסביבה.


 להלן פעילות המנהיגות הצעירה:

 • מעורבות בקהילה -העמקת הקשרים והרחבת מעגלי המעורבים בשיתופי הפעולה עם אוכלוסיות שונות בקהילה כגון: גני ילדים, מרכזי אזרחים וותיקים, ילדים בעלי צרכים מיוחדים,  אוכלוסיות נזקקות, אוכלוסיות מוגבלות, פליטים, עולים חדשים, בעלי- חיים וכד'.
 • מנהיגות צעירה בהשראת קולנוע - תכנית המיועדת לכל בתי הספר בשיתוף הסינמטק. באמצעות סרטים מעוררת השראה בנושא מנהיגות ילדים בחברה רב תרבותית תתאפשר חוויה חינוכית המעודדת ילדים לעשייה חברתית.
 • רווחת בעלי חיים - קידום תחום רווחת בעלי חיים ליצירת חברה סובלנית, מוסרית ומעורבת בשיתוף משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה.
 • יוצרים שינוי - בשיתוף התנועה הבינלאומית "יוצרים שינויי". במסגרת התכנית יוצרים צוותי תלמידים העוסקים בתחומים חברתיים,  חברי הצוות מתנסים בעבודת צוות יישומית בעלת יכולת השפעה רחבה.
 • קשר רב דורי- תכנית בשיתוף בית התפוצות והמשרד לאזרחים ותיקים ומשרד החינוך באמצעות מפגש בכיתה ולמידה משותפת, מתאפשרת חווייה חינוכית מפרה והדדית ונוצר גשר רב-דורי ייחודי בין התלמיד למבוגר. המבוגר לומד מיומנויות מחשב ואינטרנט, והתלמיד נחשף לסיפורו, לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק. ביחד הם מתעדים באמצעים טכנולוגיים פרק בסיפורו המרתק של העם היהודי.

 

מובילות ירוקה

תוכנית לפיתוח מנהיגות סביבתית בשיתוף המחלקה לחינוך יסודי,  הרשות לאיכות סביבה ויחידת התקשוב. הפועלת למעלה מ 12 שנים. מיקוד התוכנית לשנת הלימודים תשע"ו "אני מאיר את הטבע בעיר". התכנית בהובלת קבוצות תלמידים דרך עשייה בבית הספר ובקהילה. מדגישה את ערכי איכות הסביבה והקשר ישיר עם הטבע העירוני. התכנית מעודדת את ילדי העיר לעצב מציאות המכבדת, מטפחת ומשמרת את הטבע העירוני, ומזמנת להם למידה חווייתית ומשמעותית בנושא הטבע, המשפיעה עליהם קוגניטיבית ורגשית ומעוררת את סקרנותם הטבעית. התכנית מכשירה מורים מובילים, אשר מלווים ומקדמים עם תלמידיהם יוזמה סביבתית בית ספרית, המוצגת ביום שיא בו משתתפים כל בתי הספר.

 

מסע אל שנת המצווה

התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ו' לקראת בר ובת מצווה. התכנית כוללת 10 יחידות לימוד טקסטואליות, חווייתיות  ויצירתיות (יחידה לכל חודש עברי) מתוך ארון הספרים היהודי-ישראלי, סיורים חוץ בית ספריים, מפגש עם ארגונים, עמותות ומוזיאונים העוסקים בעיצוב החברה, ואת פרויקט תיקון עולם למעורבות חברתית בקהילה, המתקיים באופן ישומי אישי, קבוצתי או כיתתי.

 

חדשנות בחינוך

התכנית פועלת במספר בתי ספר, בשיתוף עם קרן מוריה, המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך ומשרד החינוך.התוכנית הייחודית שפותחה מחזקת את התרבות הפדגוגית וכישורי השפה, תוך מתן דגש למנהיגות קהילתית, גישור בין בית הספר לבין משפחות התלמידים והתמקצעות של הצוות החינוכי. בין היתר, על מנת לפתח אהבה לקריאה וכתיבה, מכניסים לכל כיתה כ-1,000 ספרים ומעודדים את התלמידים לקרוא בכל יום. בכך, תורמת התוכנית להעלאה משמעותית בהישגים בכישורי השפה של כלל התלמידים בכיתה.


לתכנית 4 מטרות עיקריות:

 • העלאת ההישגים של בבתי הספר היסודיים שבהם ריכוז גבוה של ילדים יוצאי אתיופיה.
 • חיזוק מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם והשתתפותם בפעילויות הנעשות בבית הספר.
 • תמיכה וליווי בפיתוח תהליכי מצוינות בניהול ופדגוגיה.
 • קרוב הצוות לתרבות יוצאי אתיופיה ולמאפיינים הייחודיים שלה.
   

שותפות תל-אביב – לוס אנג'לס

התכנית הוקמה במטרה לפתח קשרים בין קהילות יהודיות בלוס אנג'לס לישראל, בין תלמידים ומשפחותיהם. התכנית מופעלת בכיתות ה'-ו', וכוללת תכנית לימודים משותפת של בתי הספר, משלחות תלמידים, חילופי משלחות של מורים ועוד. השותפות מופעלת ע"י הסוכנות היהודית, הקהילה היהודית בלוס אנג'לס ומתנדבים ישראלים מהעיר.


מטרות התכנית:

 • חיזוק הזהות היהודית ותחושת השייכות לעם היהודי ולמדינת ישראל.
 • חיזוק והעצמת הקשר בין יהודי ישראל ויהודי ארה"ב.
 • פיתוח קשרים הדדיים בין הקהילות (אנשי חינוך, תלמידים, הורים), אשר ישפיעו על תרבות בית הספר ועל חיי הקהילה.

 

חידון רחובות תל-אביב-יפו

החידון מתבסס על מדריך הרחובות של תל אביב-יפו שיצא לאור על ידי העירייה. מדריך הרחובות הוא למעשה ספר היסטוריה הכולל מפות וצילומים, ומספר על האנשים שהגדירו שעיצבו את פני העיר והמדינה. בחידון משתתפים כל תלמידי כיתות ו' בעיר. בשלב הגמר של החידון מתמודדים 12 תלמידי כיתות ו' בחידון פומבי במעמד ראש העירייה.

 

תכניות תגבור והעשרה

 
 

 

ינשופים

תכנית לקבוצות תלמידים שוחרי תרבות ואמנות בשיתוף המח' לחינוך יסודי ומח' אומנויות. מפגשים בלתי אמצעים של תלמידים עם אנשי עולם התרבות מתחומי אמנות מגוונים. הצצה של מאחורי הקלעים של האמנויות השונות וצפייה בתוצר הסופי , יוצרים חווית למידה אותנטית תרבותית ואיכותית. במפגשים נחשפים התלמידים לתהליך היצירה ולהדגמות האמן כיצד הסביבה מהווה חומרים והשראה ליצירתו.

 

צ.ל.ש צעירים לומדים שחמט

סטודנטים ובוגרים מלמדים ילדים שחמט במטרה לפתח חשיבה, להטמיע ערכים וליצור סביבה התומכת בהתפתחות אישית, פיתוח חשיבה אנליטית, עצמאית ואסטרטגית.

 

מצוין בטבע

תכנית למצוינות במדעים בשיתוף  פעולה של המחלקה לחינוך יסודי ו"קמפוס טבע" באונ' תל אביב . התוכנית כוללת פעילות וסיורים בגן הזואולוגי ובגן הבוטני  תוך מעקב אחרי בעלי חיים וצמחים ופעילות חקר באוספי הטבע הלאומיים . התלמידים פוגשים חוקרים אשר מסבירים על מחקריהם האישיים .

 

אמנות החשיבה החזותית (VTS)

VISUAL THINKING STRATEGIES) VTS) אמנות החשיבה מפתחת מיומנויות הבחנה, הקשבה וניסוח באמצעות שיטת לימוד חדשנית וביקורים מונחים במוזיאון ת"א לאמנות. באמצעות דיונים מונחים על יצירות אמנות, מתפתחת תרבות של שיח דמוקרטי וסובלני וסביבה מקבלת ומעודדת הקשבה המאפשרת העלאת רעיונות מגוונים ללמידה משמעותית. השיטה פותחה בארה"ב על ידי מומחים בתחומי החינוך המוזיאלי והפסיכולוגיה ההתפתחותית, והיא מבוססת על מחקר של כ-30 שנה.

 

תכנית "סולמות" - מוזיקה לשינוי חברתי

תכנית תזמורתית לילדים, בשיתוף עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית ואוניברסיטת תל אביב. התכנית מוענקת בראש ובראשונה לילדים מקהילות שאין ידן משגת להעניק לימודי העשרה ברמה גבוהה, ולחשוף את הילד ליתרונות הטמונים בנגינה בכלי.

 

ואהבת

הינה תכנית חוויתית להעצמת אמפתיה, הקשבה, תקשורת בינאישית ושתוף פעולה בין ילדים . מחקרים שנעשו בארץ ובחול מלמדים כי התכנית תורמת רבות לפיתוח יכולת ההקשבה לזולת להפחתה של אלימות, אגרסיביות וניכור. התכנית מבוססת על תכנית בינלאומית משלבת בין מדעי המוח ומדעי ההתנהגות ומייצרת "חדר כושר" חוויתי ל"שריר האמפתיה" עבור הילדים.

דו קיום

תכנית מפגשים בין תלמידים בהובלת המרכז הערבי יהודי ביפו והמחלקה לחינוך יסודי. המפגשים מאפשרים הכרה בדומה ובשונה  בין ערבים ויהודים ע"י הפעלות של קבוצות מעורבות בתחומי אמנות שונים בדגש חברתי. המפגש מועבר בשתי שפות ערבית ועברית בהנחיית מדריך יהודי וערבי.

חבורת "זמר התקווה"

שתוף פעולה בין המחלקה לחינוך יסודי, המחלקה לרווחה חינוכית, שפ"ח ובית דני להקמת חבורת זמר מארבעת בתי הספר בשכונת התקווה. 

תכניות בשיתוף פעולה עם רווחה חינוכית

בבתי הספר היסודיים מופעלות תכניות רבות ומגוונות בשיתוף פעולה עם רווחה חינוכית שמטרתן לקדם תלמידים לצורך צמצום פערים.

 • מרכזי העצמה -  תגבור לימודי בקבוצות לימוד קטנות (של 3-4 תלמידים) המתקיים במתנ"סים השכונתיים, הכולל הוראה מתקנת וטיפול חברתי ורגשי.
 • הרשת החברתית - חונכות המקדמת קשר אישי ומשמעותי עם מדריך המלווה את התלמיד בשעות הבוקר וגם בשעות אחה"צ.
 • התכנית הלאומית - פועלת במספר שכונות בעיר ונותנת מענה לצרכים חינוכיים ורגשיים שהועלו בקהילה.
 • מועדוניות א'-ג' - מועדוניות עירוניות הפועלות בבתי הספר כמסגרות להמשך יום הלימודים. המועדוניות המציעות סיוע לימודי מוגבר, בדגש על מקצועות יסוד, תוך מעקב וליווי של תלמידים מתקשים. בנוסף לתגבור הלימודי מתרחשת בפנימיות היום פעילות חברתית במסגרת חוגי העשרה וחשיפה לתכנים תרבותיים התורמים להרחבת עולם הידע של התלמידים.
 • פרח בגני - תכנית במסגרתה ניתנת לילדים ולהורים האפשרות לפנות לגורמים מקצועיים בקהילה ולקבל מהם ייעוץ ומענה במגוון תחומים.
 • פותחים עתיד- תכנית הפועלת בשיתוף עם הסוכנות היהודית. מטרת התכנית היא לטעת בכל ילד וילדה את האמונה, כי טמון בהם אוסף ייחודי של יכולות, עוצמות וכישרונות. על מנת לסייע לילד בפיתוח דימוי עצמי חיובי, להגיע להישגים בלימודים ולנהל חיים עצמאיים כבוגר, מעניקה התכנית לכל ילד ליווי של מבוגר משמעותי - נאמן, המזהה ומעצים את עוצמותיו ומפתח אותן. בנוסף, מעניקה התכנית סיוע בהנגשה של שירותים חברתיים זמינים וליווי למשפחה כולה בתהליך.

תכניות בשיתוף פעולה עם המחלקה למוסיקה ולאמנויות הבמה

 

מוסיקה:

 

 • תכנית "מודל יישובי" -  נגינה בכלי קשת וכלי נשיפה בקבוצות קטנות ומובילה להקמת תזמורת בית ספרית.
 • חלילית - במהלך השנה ילדי כיתות ג' לומדים נגינה בכלי לפי תווים, מנגנים באירועי בית הספר - טקסים, קונצרטים ומופעים להורים ולקהילה.
 • בי"ס שר  - תכנית העשרה חינוכית שנתית לבתי ספר יסודיים להנחלת ערכי אהבת המולדת והארץ דרך שירה מודרכת של מיטב שירי הזמר העברי לאורך התקופות ולימוד התכנים שהם מייצגים.

 

מחול:

 • כיתות רוקדות- תכנית זו רואה את הריקודים הסלוניים כתכנית התפתחותית – חברתית ופועלת בגישה הוליסטית ומשתמשת בשפת הריקוד החברתי על מנת  להשפיע לחיוב על חיי התלמידים. התוכנית מבוססת על ערכים של נימוס, כבוד הדדי, אלגנטיות, אמון, ביטחון עצמי, עבודת צוות ופיתוח כלים יצירתיים.
 • בי"ס רוקד ריקודי עם - פרויקט המקדם ומשמר את המחול הישראלי והשירה העברית בקרב ילדים ובני הנוער ליצירת שורשיות ותרבות ישראלית

 

תאטרון

פעילות שבועית בתחום התאטרון במשך כל השנה .

 

שחמט

השיעורים מכוונים לרמת מתחילים ומתכוונת לקהל יעד שאינו יודע את המשחק. השיעורים מתבצעים ע"י הדגמה (ע"י לוח הדגמה) ותרגול של התלמידים כדי לבדוק שההקניה הובנה.

 

תקשורת דיגיטלית:

קולנוע - מתן כלים בתחום היצירה הקולנועית לתלמידים במסגרות החינוך היסודי . הפרויקט יקנה לתלמידים את יכולת ההבעה בשפה קולנועית תוך יצירת סרטים קצרים, הנושאים לסרטים יתואמו עם צוות בית הספר וישקפו את עולמם  המגוון של התלמידים ,בנוסף יקבלו כלים מקצועיים ליצירת סרט קצר ,צפייה ביקורתית ויחוו עבודת צוות, אחריות ומנהיגות .

 

אמנות פלסטית

לאהוב אמנות - תכנית העשרה שנתית אשר מטרתה לבנות מסד להבנת שפת האמנות, לפעול ליצירת סקרנות חזותית בכלל ולאמנות בפרט, במסגרת הפעילות ישתלבו התלמידים בהליך של יצירה חווייתית במגוון מדיומים וטכניקות מפתח תוך מתן דגש לביטוי עצמי בשילוב חשיפה ליצירות מקור בביקורים במוזיאונים, גלריות ובמרחב הציבורי .

 

התנדבות

מערכת החינוך העירונית משתפת פעולה עם עמותות ויוזמות התנדבותיות שונות ומקדמת מגוון תכניות התנדבותיות הפועלות בבתי הספר בעיר. 

 

פרויקט פר"ח

הוא פרויקט חונכות ארצי המערב סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ומסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג. חונכי וחניכי פר"ח מגיעים מכל זרמי החברה הישראלית, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים.

 

ידיד לחינוך

תכנית ביוזמת גמלאי העיר, התכנית משלבת גמלאים מתנדבים במערכת החינוך, במטרה להקל מהעומס המוטל על המורה ולהעניק סיוע משמעותי לתלמידים הזקוקים לכך. הגמלאים מעניקים לכל תלמיד יחס אישי ותמיכה לימודית ורגשית כאחד.
מעוניינים להתנדב? צרו קשר: 03-6727595 נמרוד אקרמן (מנכ"ל), 054-4715435, מזל שטורפר (רכזת תל-אביב-יפו)

 

CAARI – Canadian American active retirees in Israel

תכנית להעשרת השפה האנגלית בקרב תלמידי החינוך היסודי, הכוללת מתנדבים גמלאים מקנדה ומארצות הברית, המעוניינים לשלב חופשה עם עשייה. התכנית מופעלת בשיתוף הקק"ל ופועלת בבתי הספר היסודיים בעיר.
מעוניינים להתנדב? צרו קשר: 054-4323188 סוזן הורוביץ / נחום אייזנשטט
 

פו"ש -פועלים לשוויון בחינוך

עמותה הפועלת להשגת שוויון בחינוך באמצעות לימוד תלמידים, באופן אישי או בקבוצות קטנות, בתדירות של פעם-פעמיים בשבוע. העמותה פועלת בבתי ספר ומרכזי למידה.
מעוניינים להתנדב? צרו קשר: 03-5354965 (משרדי העמותה), 054-4423673 תמי גאוני.

 

 

עמותת "שיעור אחר"

העמותה מפעילה מתנדבים בעלי רקע במגוון תחומי עיסוק ועניין, המעבירים לתלמידים קורסי העשרה. הפעילות מתקיימת בבתי ספר יסודיים בעיר שאוכלוסייתם חלשה.
מעוניינים להתנדב? פנו לעמותת "שיעור אחר"