תהליכי רישום ייחודיים בבתי הספר היסודיים

בדף זה:

בתי ספר ייחודיים ועל אזוריים

מסגרות חינוך ייחודיות הן מסגרות התואמות השקפת עולם מסוימת, העונה על צורכי התלמידים. בעיר יש כמה בתי ספר ייחודיים ועל אזוריים: אמנויות, טבע סביבה וחברה, הפתוח-הדמוקרטי, אג'יאל והמשותף.

 

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות תתאפשר בתקופת הרישום בלבד - בתאריכים 27 בינואר עד ה-17 בפברואר 2020 - ולתלמידים המתגוררים בעיר בלבד.
הורים שילדיהם עולים לכיתה א' יבצעו רישום באתר זה לבית הספר האזורי שלהם, יבחרו באפשרות "בקשת העברה", ויגישו בקשה להעברה לבית הספר הייחודי או העל אזורי. הקבלה לבתי הספר הייחודיים והעל אזוריים היא בהגרלה בלבד, בכפוף לתנאים נוספים המפורטים מטה.
הורים המבקשים במקביל להגיש בקשת העברה לבית ספר אזורי אחר, יוכלו לעשות זאת בתהליך הרישום.
לתשומת לבכם, אפשר להגיש מועמדות לבית ספר ייחודי או על אזורי אחד בלבד. הגשת מועמדות לשני בתי ספר ייחודיים או על אזוריים תביא לביטול המועמדות בשני בתי הספר.

תשובות

תשובות לבקשות ההעברה לבתי הספר הייחודיים יפורסמו באתר זה ב-23 באפריל 2020.

הורים שילדיהם עולים לכיתת ביניים (לכיתות ב' ומעלה) יגישו בקשת העברה בבית הספר שבו לומדים ילדיהם, בתקופת הרישום בלבד, וייכנסו להגרלה בהתאם לדרישות המפורטות מטה בהתאם לבית הספר שבו הם מעוניינים.
תשובות לשיבוץ לכיתות הביניים יפורסמו במערכת הרישום והשיבוץ ב-18 ביוני 2020.

בקשות לוועדת חריגים

הורים לתלמידים שלא התקבלו לבית הספר אליו הגישו מועמדות, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים במערכת הרישום והשיבוץ, בתאריכים 30-23 באפריל 2020.
הקריטריונים לבחינת הבקשות כוללים:

  • נסיבות חריגות - משפחתיות או בריאותיות שיש בהן להשפיע על רווחת התלמיד או התלמידה.
  • שיקולים מערכתיים - השפעת כניסתם או יציאתם של תלמידים מהכיתה הרלוונטית.
  • איזון בין תלמידות לתלמידים.

תשלומים נוספים
מסלולי לימוד ייחודיים ועל אזוריים כרוכים בתשלומים נוספים. מידע נוסף בנושא ניתן למצוא בדף תשלומי חינוך.
לתשומת לבכם: בתעריפי ההסעות חלו שינויים משמעותיים, התעריפים החדשים יעודכנו ב-27 בינואר 2020 באתר זה.

 

בית הספר הפתוח-הדמוקרטי

העולים לגן חובה (חטיבה הצעירה): הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לגן חובה בחטיבה הצעירה של בית הספר, יבחרו את הגן בעדיפות הראשונה בתהליך הרישום במערכת הרישום והשיבוץ וישתתפו ביום חשיפה בבית הספר. הליך הקבלה לגן יתבצע באמצעות הגרלה. יינתן יתרון לאחים ממשיכים. תוצאות ההגרלה יפורסמו במערכת ב-18 ביוני 2020.

הורים שילדיהם לא עלו בהגרלה לחטיבה הצעירה ויהיו מעוניינים להגיש בקשה לוועדת חריגים, יוכלו לעשות זאת בתאריכים 25-18 ביוני 2020, במערכת הרישום והשיבוץ.
העולים לכיתה א': הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לבית הספר הפתוח-הדמוקרטי יבצעו רישום לבית הספר האזורי במערכת באתר זה, ויגישו בקשת העברה לפתוח-הדמוקרטי.

תלמידי החטיבה הצעירה שיירשמו לבית הספר הפתוח-הדמוקרטי ישובצו לכיתה א' בבית הספר באופן אוטומטי.
הליך הקבלה לתלמידים שאינם מגיעים מהחטיבה הצעירה של בית הספר, ייעשה באמצעות הגרלה. יינתן יתרון לאחים ממשיכים.
ימי החשיפה: להורים יתקיימו בתאריכים: 17 בינואר 2020 ו-31 בינואר 2020 בשעות 12:30-8:30.
בשכבת החטיבה הצעירה ובכיתה א' תינתן עדיפות לכ-30% משפחות מבתי ספר שמדד הטיפוח שלהם הוא 4 ומעלה.

הורים שילדיהם לא עלו בהגרלה לחטיבה הצעירה ולכיתה א', ויהיו מעוניינים להגיש בקשה לוועדת חריגים, יוכלו לעשות זאת בתאריכים 30-23 באפריל 2020, במערכת הרישום והשיבוץ.
תלמידים העולים לכיתות ב'- ו': תלמידים המבקשים לעבור לבית הספר יגישו בתקופת הרישום (27 בינואר עד ה-17 בפברואר 2020) בקשת העברה בבית הספר שבו הם לומדים וייכנסו להגרלה. הקבלה הינה על בסיס מקום פנוי.

מועדי יום ההתנסות בבית הספר הפתוח-הדמוקרטי יפורסמו בהמשך בדף זה.  

לאתר בית הספר הפתוח-הדמוקרטי

בית הספר לאמנויות

תלמידים העולים לכיתה א': הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לכיתה א' בבית הספר, יירשמו לבית הספר האזורי במערכת הרישום והשיבוץ ויגישו בקשת העברה במועדים המפורטים מעלה בדף זה. 
ימי החשיפה להורים יתקיימו בתאריכים 31 בינואר ו-7 בפברואר 2020, בשעות 11:30-8:30. 

מפגשי שיח להורים ולילדים יתקיימו בתאריכים: 2 בפברואר 2020 וב-3 במרץ 2020.

על פי הנחיית משרד החינוך, לא ישוריינו מקומות לאחים ממשיכים. תינתן עדיפות לכ-30% משפחות מבתי ספר שמדדי הטיפוח שלהם הם 4 ומעלה.

הורים שילדיהם לא עלו בהגרלה ויהיו מעוניינים להגיש בקשה לוועדת חריגים, יוכלו לעשות זאת בתאריכים 30-23 באפריל 2020 במערכת הרישום והשיבוץ.
תלמידים העולים לכיתות ב' ומעלה: ימלאו בקשת העברה במהלך תקופת הרישום (27 בינואר עד 17 בפברואר 2020) במזכירות בית הספר שבו הם לומדים. התלמידים ייכנסו להגרלה ויתקבלו על בסיס מקום פנוי.

לתשומת לבכם: אין מקום פנוי בשכבת ו' לשנת הלימודים תשפ"א.

בקשות העברה של העולים לכיתה ז' ילוו בבחירת מגמה (אחת בלבד) ובהשתתפות בבחינה במגמה בה בחרו.
תשובות לנרשמים לכיתות הביניים ולבקשות לוועדת חריגים, יפורסמו במערכת הרישום והשיבוץ ב-18 ביוני 2020.

לאתר בית הספר לאמנויות

 

 

בית הספר לטבע סביבה וחברה

תלמידים העולים לכיתה א': הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לכיתה א' בבית הספר, יירשמו לבית הספר האזורי במערכת הרישום והשיבוץ, ויגישו בקשת העברה במועדים כמפורט מעלה.

ימי החשיפה להורים יתקיימו בבית הספר בתאריכים 7 בפברואר ו-14 בפברואר 2020, בשעות 11:30-8:30. 
על פי הנחיית משרד החינוך, לא ישוריינו מקומות לאחים ממשיכים. תינתן עדיפות לכ-30% משפחות מבתי ספר שמדד הטיפוח שלהן הוא 4 ומעלה.
הורים שילדיהם לא עלו בהגרלה ויהיו מעוניינים להגיש בקשה לוועדת חריגים, יוכלו לעשות זאת בתאריכים 30-23 באפריל 2020 במערכת הרישום והשיבוץ..
תלמידים העולים לכיתה ב' ומעלה: ימלאו טופס בקשת העברה בבית הספר האזורי בו הם לומדים במהלך תקופת הרישום (27 בינואר עד 17 בפברואר 2020), וייכנסו להגרלה על בסיס מקום פנוי.
תשובות לכיתות הביניים ובקשות לוועדת חריגים יפורסמו באתר זה ב-18 ביוני 2020.

לתשומת לבכם: אין מקום פנוי בשכבת ו' לשנת הלימודים תשפ"א.

לאתר בית הספר לטבע סביבה וחברה

בית הספר אג'יאל

העולים לגן חובה (חטיבה הצעירה): הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לגן חובה בחטיבה הצעירה של בית הספר, יבחרו את הגן בעדיפות הראשונה בתהליך הרישום, במערכת הרישום והשיבוץ. הליך הקבלה לגן הינו באמצעות הגרלה.

תוצאות ההגרלה יפורסמו במערכת ב-18 ביוני 2020.

הורים שילדיהם לא עלו בהגרלה לחטיבה הצעירה, ויהיו מעוניינים להגיש בקשה לוועדת חריגים, יוכלו לעשות זאת בתאריכים 25-18 ביוני 2020, במערכת הרישום והשיבוץ.
תלמידים העולים לכיתה א': הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לבית הספר, יבצעו רישום  לבית הספר האזורי במערכת באתר זה - ויגישו בקשת העברה לבית הספר אג'יאל.
תלמידי החטיבה הצעירה ישובצו בכיתה א' בבית הספר באופן אוטומטי. 
הליך הקבלה לתלמידים שאינם מהחטיבה הצעירה של בית הספר, הוא בהגרלה ועל בסיס מקום פנוי.
הורים שילדיהם לא עלו בהגרלה לכיתה א' ויהיו מעוניינים להגיש בקשה לוועדת חריגים יוכלו לעשות זאת בתאריכים 30-23 באפריל 2020, במערכת הרישום והשיבוץ.
על פי הנחיית משרד החינוך, לא ישוריינו מקומות לאחים ממשיכים.

תלמידים העולים לכיתה ב' ומעלה: ימלאו טופס בקשת העברה בבית הספר שבו הם לומדים בתקופת הרישום (27 בינואר עד ה-17 בפברואר 2020) וייכנסו להגרלה על בסיס מקום פנוי.

לאתר בית הספר אג'יאל

בית הספר המשותף

הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לכיתה א' בבית הספר, יירשמו לבית הספר האזורי במערכת הרישום והשיבוץ, ויגישו בקשת העברה במועדים כמפורט מעלה.
במהלך הרישום במערכת יש להקפיד לענות על השאלות הנלוות.
הליך הקבלה לבית הספר הינו בהגרלה. יתרון יינתן לאחים ממשיכים.
ילדי הגן המשותף שיירשמו לבית הספר ישובצו אוטומטית.

ימי החשיפה להורים יתקיימו בתאריכים 24 בינואר ו-31 בינואר 2020, בשעות 10:00-8:30.

תלמידים העולים לכיתה ב' ומעלה ימלאו טופס בקשת העברה בבית הספר ש בו הם לומדים בתקופת הרישום (27 בינואר עד ה-17 בפברואר 2020), ויקיימו ראיון אישי עם מנהלת בית הספר. הליך הקבלה הינו באמצעות הגרלה ועל בסיס מקום פנוי.

לאתר בית הספר המשותף

הישארות שנה שנייה בגן-חובה עירוני ומוכר שאינו רשמי

הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה, יפנו לגננת ולפסיכולוג הגן, ובמקביל יבצעו רישום לכיתה א' במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה, כנדרש.
רשימת המועמדים להישארות בגן שנה שנייה תועבר למרכז שירות חינוך עד ה-28 בפברואר. לאחר מועד זה לא יישמר מקומם בגן.
הורים שהוחלט כי ילדם יישאר שנה נוספת בגן, יגיעו למרכז שירות חינוך עד ה-31 במאי, כדי להשלים את הרישום. לאחר מועד זה, אין הרשות מחויבת לשמור מקום באותה כיתת גן.

לתשומת לבכם: הרישום לגן מהווה ביטול  של הרישום והשיבוץ לכיתה א'.

הדלגה לכיתה א'

הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א', עבור ילדים בעלי יכולות גבוהות מהממוצע ברוב תחומי ההתפתחות, אפשרית לילדים שתאריך לידתם לא יאוחר מה-31 במרץ ושאמורים לעלות בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.
הורים המעוניינים להדליג את ילדיהם לכיתה א' יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר, ועד ה-1 בינואר בשנת הלימודים הנוכחית, ובמקביל יבצעו רישום לגן חובה באתר העירייה.

בנוסף, עד ה-1 במאי יש למלא ולחתום על הטפסים הבאים:

הורים המעוניינים להגיש בקשה לרישום לבית ספר ייחודי, יגישו את טופסי הבקשה עד ה-1 במרץ 2020. יש לשלוח את המסמכים דרך מזכירות תחנת השירות הפסיכולוגי-חינוכי בהדר יוסף, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

ההחלטה תתקבל על ידי ועדה מקצועית של השירות הפסיכולוגי החינוכי.
השיבוץ הוא על בסיס מקום פנוי ונתון לשיקול דעתה של הרשות העירונית בלבד.
את ההערכה יש לבצע אצל כל פסיכולוג חינוכי מומחה הרשום בפנקס הפסיכולוגים.

.

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: