ציורי קיר בעיר

האמנות בעיר אינה מתקיימת במוזיאונים ובגלריות בלבד, היא חיה את העיר ומוצגת גם במרחב הציבורי - בפסלי חוצות ובציורי קיר יזומים שהעירייה מקדמת ברחבי העיר.
ציורי הקיר מעניקים לקהל הרחב אמנות איכותית ובלתי אמצעית, שקל להיחשף אליה וליהנות ממנה בכל יציאה לרחוב. מיזמים אלה מהווים גם דרך לתמיכה באמנים ובאמניות הפועלים בעיר ואמצעי לשיפור חזות העיר באופנים אסתטיים. מוזמנים ומוזמנות לקרוא על הציור שראיתם בדרך לעבודה או ליד הבית, או לשוטט בעיר בעקבות הציורים שמושכים את עיניכם מהרשימה כאן.

 

 

אריאלהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=12אריאלה
פינת אורhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=13פינת אור
חלונות https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=14חלונות
דוביםhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=15דובים
ספרים, ספרים, ספרים https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=16ספרים, ספרים, ספרים
ציור קיר https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=17ציור קיר
ציור קירhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=20ציור קיר
ציור קיר https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=21ציור קיר
ציור קירhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=22ציור קיר
ציור קירhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=23ציור קיר
ציור קיר https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=19ציור קיר
ציור קירhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=24ציור קיר
ציור קירhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=25ציור קיר
כאוס מאורגן https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=26כאוס מאורגן
ציור קיר https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=18ציור קיר
סוכת מציל מצוירתhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=9סוכת מציל מצוירת
סוכת מציל מצוירתhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=10סוכת מציל מצוירת
ציור קירhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=11ציור קיר
ציור קירhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=27ציור קיר
ציור קירhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=28ציור קיר
WE ARE A BEACONhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=29WE ARE A BEACON
ציור קיר https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=30ציור קיר
ציור קירhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=31ציור קיר
ציור קירhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=32ציור קיר
היהודי הנודדhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=33היהודי הנודד
מבט ליםhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=1מבט לים
שכונת נחלת יצחק https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=2שכונת נחלת יצחק
מפסק חירוםhttps://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=3מפסק חירום
ציור קיר https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=4ציור קיר
ציור קיר https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=5ציור קיר
ציור קיר https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=6ציור קיר
ציור קיר https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=7ציור קיר
ציור קיר https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Lists/Murals/DispForm.aspx?ID=8ציור קיר

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד