העברות ורישום תלמידים כיתות ח'- י"ב

עולים לכיתות ח' - ט'

 
 

תלמידים חדשים בעיר

שיבוץ תלמידים חדשים (עולים חדשים, תושבים חדשים, חוזרים מבית ספר מחוץ לעיר) במהלך כל שנת הלימודים מתבצע באמצעות הממונה על תחום הפרט בחינוך העל יסודי (פרטי הקשר מופיעים מטה).אופן הפנייה:
יש להעביר מכתב בקשה לשיבוץ (בבית הספר המבוקש), פרטי התקשרות ולצרף:

 • צילום תעודות הזהות של שני ההורים (כולל ספח).
 • תלוש ארנונה או חוזה דירה מעודכן על שם ההורים.
 • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.
 • שתי תעודות אחרונות. 

 

מעבר בין בתי ספר בעיר

המעבר מתבצע באמצעות בית הספר בו לומד התלמיד, החל מחודש יוני.

אופן הפנייה:
יש לקיים פגישה עם מנהל בית הספר ולהחתימו על "טופס מעברים" (את הטופס ניתן לקבל במזכירות בית הספר), לצרף תלוש ארנונה ואת המסמכים המפורטים בחלקו האחורי של הטופס. את הטופס עם המסמכים הנדרשים יש להעביר ישירות למזכירות בית הספר או לממונה על תחום הפרט בחינוך העל יסודי עד 1 ביולי.

התשובות ישלחו בדואר בסוף חודש יולי.

 

מעבר לבית ספר מחוץ לעיר (ח' עד י"ב)

אופן הפנייה:
יש להעביר לממונה על תחום הפרט בחינוך העל יסודי (פרטי הקשר מופיעים מטה) מכתב בקשה לאישור לימודי חוץ לבית ספר מחוץ לעיר, ובו ציון שם בית הספר והכיתה בשנה הנוכחית, פרטי ההתקשרות ולצרף את המסמכים הבאים:

 

 • צילום תעודות הזהות של שני ההורים (כולל ספח)
 • מכתב קבלה לבית הספר מחוץ לעיר.

אישור על ביטול רישום עקב מעבר לעיר אחרת:

 אופן הפנייה:
יש להעביר לממונה על תחום הפרט בחינוך העל יסודי (פרטי הקשר מופיעים מטה) בקשה לביטול הרישום, (מופיע מטה) ובה ציון שם בית הספר והכיתה בשנה הנוכחית, פרטי ההתקשרות, ולצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודות הזהות של שני ההורים (כולל ספח)
 • חוזה דירה ו/או טופס ארנונה על שמכם בכתובת החדשה

עולים לכיתות י' - י"ב

 
 

 

רישום וקבלה

מתבצעים ישירות מול בתי הספר. פנו למזכירות בית הספר התיכון המבוקש.

 

 

 

מעבר לבית ספר מחוץ לעיר

אופן הפנייה:
הטיפול בבקשות העברה לבית ספר מחוץ לעיר מבוצע ע"י הממונה על תחום הפרט בחינוך העל יסודי (פרטי הקשר מופיעים מטה). יש להעביר מכתב בקשה לאישור לימודי חוץ לבית ספר מחוץ לעיר, ובו ציון שם בית הספר והכיתה בשנה הנוכחית, פרטי ההתקשרות ולצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודות הזהות של שני ההורים (כולל ספח)
 • מכתב קבלה לבית הספר מחוץ לעיר.

 

אישור על ביטול רישום עקב מעבר לעיר אחרת:

אופן הפנייה:
הטיפול בבקשה לקבלת אישור ביטול רישום מבוצע ע"י הממונה על תחום הפרט בחינוך העל יסודי (פרטי הקשר מופיעים מטה). יש להעביר בקשה לביטול הרישום, ובה ציון שם בית הספר והכיתה בשנה הנוכחית, פרטי ההתקשרות, ולצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודות הזהות של שני ההורים (כולל ספח)
 • חוזה דירה ו/או טופס ארנונה על שמכם בכתובת החדשה.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: