חינוך

העברה לבית ספר אחר בחינוך העל יסודי

תלמידי החינוך העל יסודי, בכיתות ח'-י"א', המבקשים לעבור לבית ספר אחר בעיר, יפנו את בקשתם למרכז שירות חינוך. לא יתאפשרו מעברים במהלך שנת הלימודים.
מקרים פרטניים יטופלו על ידי הממונה על תחום הפרט (ראו פרטי הקשר המופיעים מטה).​

הגשת הבקשה

הגשת בקשות העברה במערכת תתאפשר בתאריכים 20-27.6.2024.

יש לצרף את המסמכים המפורטים מטה:

  • טופס בקשת העברה חתום בידי מנהל/ת בית הספר ממנו מבקשים לעבור. את טופס הבקשה יש לקבל במזכירות בית ספרכם.
  • 2 תעודת לימודים אחרונות (מחצית וסוף שנה)
  • צילום 2 תעודות הזהות של ההורים עם כתובת מעודכנת וספחים פתוחים

במקרה של הורים עצמאיים (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה) יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות ומסמכים המעידים על אפוטרופסות או על הסכמת ההורה הנוסף.


לתשומת לבכם: תלמידים המבקשים לעבור לעירוני א' (מגמות אמנות) או לעירוני ה' (כיתות מופת), יפנו בנוסף ישירות לבית הספר המבוקש ויתאמו מיונים.

בין התאריכים 15-21.8.2024 תיפתח מערכת הרישום והשיבוץ ותאפשר הגשת בקשות חריגות בלבד.

בקשות אלו יידונו על בסיס מקום פנוי בלבד, תשובות יפורסמו במערכת ב-10 בספטמבר.

קבלת התשובה

בקשת ההעברה תיענה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים-מערכתיים.

ניתן לצפות בתשובות השיבוץ של הבקשות שהוגשו במועד במערכת החל בתאריך 31.7.2024.

מקומם של תלמידים שהגישו בקשות העברה יישמר בבית הספר בו הם לומדים, ורק במקרה שוועדת השיבוצים תאשר את בקשת המעבר ישתנה השיבוץ. ​

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד