העברה לבית ספר אחר בחינוך העל יסודי

תלמידי החינוך העל יסודי, בכיתות ח'- י"א', המבקשים לעבור לבית ספר אחר בעיר יפנו את בקשתם לממונה על תחום המעברים בחינוך העל יסודי. לא יתאפשרו מעברים במהלך שנת הלימודים. מקרים פרטניים יטופלו על ידי הממונה על תחום הפרט, ראו פרטי הקשר מטה.

הגשת הבקשה

את מכתב הבקשה המנומק יש להגיש בין התאריכים 20.06.2019 -01.07.2019 למייל בפרטי הקשר המפורסמים מטה בצירוף:

  • טופס בקשת העברה חתום בידי מנהל/ת בית הספר ממנו מבקשים לעבור
  • 2 תעודת לימודים אחרונות (מחצית וסוף שנה)
  • צילום 2 תעודות הזהות של ההורים עם כתובת מעודכנת וספחים פתוחים
  • צילום חשבון ארנונה עדכני

במקרה של הורים עצמאיים (רווק.ה / גרוש.ה / פרוד.ה / אלמן.ה) יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות ומסמכים המעידים על אפוטרופסות או על הסכמת ההורה הנוסף.


לתשומת לבכם, תלמידים המבקשים לעבור לעירוני א' (מגמות אמנות) או לעירוני ה' (כיתות מופת), יפנו בנוסף ישירות לבית הספר המבוקש ויתאמו מיונים.

קבלת התשובה

בקשת ההעברה תיענה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים – מערכתיים.
תשובות יימסרו על ידי המחלקה לחינוך יסודי במייל או בטלפון, עד לתאריך ה- 01.08.2019.
מקומם של תלמידים שהגישו בקשות העברה יישמר בבית הספר בו הם לומדים עד שוועדת השיבוצים תאשר את בקשת המעבר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: