רישוי עסקים

היתרים נלווים

חשוב לדעת

כל עסק, בין אם הוא חייב ברישיון לניהול עסק או לא, יכול להגיש בקשה להיתר מיוחד, על פי חוקי העזר העירוניים. ניתן להגיש בקשות להיתרים באמצעות המייל בכתובת המופיעה מטה, בצירוף המסמכים הנדרשים לכל בקשה (תכנית וכד').

 

לתשלום היתרים באופן מקוון

 

היתרים מיוחדים הרלוונטיים לבתי אוכל בלבד:

 

היתרים מיוחדים הרלוונטיים לעסקים אחרים:

 

חלק מההיתרים חייבים בתשלום אגרה

במקרים חריגים בסמכות העירייה לבטל את ההיתר המיוחד שקיבל בעל העסק.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד