רישוי עסקים

היתרים נלווים

חשוב לדעת

כל עסק, בין אם הוא חייב ברישיון לניהול עסק או לא, יכול להגיש בקשה להיתר מיוחד, על פי חוקי העזר העירוניים. 


החל מתאריך ה-1.1.2018 ניתן להגיש בקשות להיתרים באמצעות המייל בכתובת המופיעה מטה, בצירוף המסמכים הנדרשים לכל בקשה (תכנית וכד').

 

לתשלום היתרים באופן מקוון

 

היתרים מיוחדים הרלוונטיים לבתי אוכל בלבד:

 

היתרים מיוחדים הרלוונטיים לעסקים אחרים:

 

חלק מההיתרים חייבים בתשלום אגרה

במקרים חריגים בסמכות העירייה לבטל את ההיתר המיוחד שקיבל בעל העסק.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד