איכות האוויר

עיריית תל-אביב-יפו הקימה ומפעילה צוות היגוי לצמצום זיהום האוויר, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה. במסגרת זו הרשות לאיכות הסביבה הכינה ומיישמת תכנית אסטרטגית להפחתת זיהום אוויר בעיר ותכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה כמפורט בהמשך.
למידע נוסף

 

ניטור אוויר:

הרשות לאיכות הסביבה מבצעת בקרה על רמת זיהום האוויר בעיר ועל שינויים במגמות בריכוזי המזהמים הנמדדים, לצורך זיהוי מקורות זיהום אוויר בעייתיים וקביעת מדיניות לגבי האמצעים שיש לנקוט כדי להביא לשיפור באיכות האוויר.
הבקרה נעשית באמצעות תחנות ניטור ממוחשבות של המשרד להגנת הסביבה ושל חברת החשמל, המוצבות ברחבי העיר (באתר המשרד להגנת הסביבה ניתן להגיע אל התחנות דרך "נתוני ניטור בזמן אמת > גוש דן").
על פי תוצאות הניטור, חל בשנים האחרונות שיפור מהותי באיכות האוויר בעיר. הגרף להלן מציג נתוני חריגות מתקני פליטת מזהמים (חריגות חצי שעתיות שנמדדו בשלוש תחנות ניטור המודדות איכות האוויר הכללית בגובה של כ- 15 מטר מעל הקרקע ובשלוש תחנות המודדת זיהום האוויר מתחבורה בגובה של הרחוב במרכז תל אביב-יפו) משנת 1998. הגרף מראה שחלה ירידה של יותר מ- 95% בחריגות למשך התקופה. להלן קישור לדוח השנתי של ניטור איכות האוויר בעיר.

דו''ח ניטור איכות האוויר לשנת 2015 >>
דוחות נוספים ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה דרך "הפקת דוחות מפורטים > שנתי > בחירת השנה המבוקשת > הצג דוח".

צמצום פליטת מזהמים מתחנת הכוח רידינג

 
 

הרשות לאיכות הסביבה מפקחת על פליטת מזהמים מתחנת הכוח רידינג מאז 2005. בשנים האחרונות בוצעו מספר פעילויות בתחנה, לצמצום פליטות של מזהמי אוויר. ביניהם מעבר לשימוש בדלק דל גופרית ולאחריו מעבר לשימוש בגז טבעי, ושיפור וייעול מערכות הבעירה לצמצום פליטת מזהמים.

 

פעולות לצמצום פליטת מזהמים ותוצאותיהן

  • שיפור וייעול מערכות הבעירה, לצמצום פליטת NOX וחלקיקים מרחפים.
  • מ-2006 - מעבר מהסקה במזוט להסקה בגז טבעי תוך התקנת מבערים המפחיתים פליטות תחמוצות חנקן.
במהלך השנים 2000 - 2013 הצטמצמה פליטת תחמוצות החנקן פר מגאוואט שעה ייצור ב-74%, פליטת הגופרית הדו חמצנית הצטמצמה ב-99.9%, פליטת חלקיקים הצטמצמה ב-97% ואילו פליטת הפחמן הדו חמצני פר מגאוואט שעה הצטמצמה ב-39%.

צמצום פליטת מזהמים ממפעלי תעשייה

במטרה לצמצם פליטת מזהמי אוויר, נדרשו מפעלי התעשייה בעיר לעבור לשימוש בדלק דל גופרית (1% גופרית). כתוצאה מצמצום פליטת גופרית דו-חמצנית, חלה ב-10 השנים האחרונות ירידה של 50% - 70% בריכוז הגופרית הדו-חמצנית.

צמצום פליטת מזהמי אוויר מבתי אוכל

עיריית תל-אביב-יפו מובילה בארץ במניעת פליטת עשן וריחות מבתי אוכל. הרשות לאיכות הסביבה מציבה למשל, דרישות מחמירות למסעדות בהן מתבצעת צליית בשר. התקן של העירייה דורש התקנת משקע אלקטרוסטטי ופחם פעיל המאפשר מניעה של כ-90% מהעשן והריחות מצליית בשר.

צמצום פליטת מזהמי אוויר מתחבורה

 
 

כלי רכב ממונעים הינם גורם מרכזי לזיהום האוויר במרכזי הערים. הרשות לאיכות הסביבה פועלת לצמצום זיהום האוויר מכלי תחבורה, כחלק מתכנית אסטרטגית להפחתת זיהום האוויר בעיר, ובהתאם לתכנית העירונית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה, תוך שיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה.
המהלכים לצמצום הפליטה כוללים פעילויות תכנון, חקיקה, תקינה ואכיפתן, יישום פתרונות טכנולוגיים, הסברה ועידוד השימוש בחלופות, בתחומים כגון תחזוקת כלי רכב, שימוש באמצעי הנעה פחות מזהמים כגון מוניות היברידיות- הן בכלי הרכב הנעים בעיר והן בתחנות הדלק, תוכנית למניעת כניסת רכבי דיזל מזהמים למרכז העיר, עידוד השימוש באופניים ועוד כמפורט בסיכום פעילות העירייה להפחתת זיהום אוויר.

 

תכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה הוכנה בהתאם לתיקון 84 לפקודת התעבורה, והיא באה בהמשך וכהשלמה "לתכנית האב האסטרטגית להפחתת זיהום אוויר בתל-אביב-יפו" ו"התכנית להפחתת גזי חממה וזיהום אוויר" המיושמות כאמור מזה מספר שנים.

 

התוכנית הוכנה בהתאם למתודולוגיה הכלולה במדריך לרשות המקומית להכנת תכנית עירונית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה (דצמבר 2011 – מהדורה 1), שפורסמה על ידי המשרד להגנת הסביבה ובוצעה בתיאום מלא עם צוות אגף איכות האוויר במשרד להגנת הסביבה.


התכנית שאושרה על ידי גורמים ממשלתיים והערים השכנות לתל-אביב-יפו, מתייחסת לאיכות האוויר במצב הקיים בשנת 2010, צפי למצב "עסקים כרגיל" בשנת 2020, וצפי למצב יישום התכנית תוך ביצוע פעולות אופרטיביות להפחתת מזהמים עד לשנת 2020.

 

כמפורט בתכנית, ביצוע של כל הפעולות הנוספות על פי התכנית יביא להפחתה משמעותית בריכוזי מזהמי אוויר בשנת 2020. לכן, סה"כ ההפחתה של כל התכניות הקיימות, כולל התכנית הנוספת המוצעת במסמך זה, מוערכת בשיעור של כ- 84% מכמויות הפליטות של תחמוצות החנקן בשנת 2010, ובשיעור של כ- 83% מכמויות הפליטות של חלקיקי PM2.5 בשנת 2010.

 

התכנית אושרה על ידי מועצת העיר בתאריך 28 בדצמבר 2015.

 

נתונים אודות צי הרכב העירוני לשנת 2015 [עפ"י הוראות המשרד להגנת הסביבה] >>

נתונים אודות צי הרכב העירוני לשנת 2016 [עפ"י הוראות המשרד להגנת הסביבה] >>

נתונים אודות צי הרכב העירוני לשנת 2017 [עפ"י הוראות המשרד להגנת הסביבה] >>

נתונים אודות צי הרכב העירוני לשנת 2018 (עפ"י הוראות המשרד להגנת הסביבה) >>

נתונים אודות צי הרכב העירוני לשנת 2019 (עפ"י הוראות המשרד להגנת הסביבה) >>

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
חזרה לתחילת העמוד