חינוך

גני ילדים

  
 

בעיר תל אביב-יפו פועלים גנים ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים, חטיבות צעירות וגני חינוך מיוחד. בדף זה תוכלו למצוא מידע על תהליך הרישום לגני הילדים והצהרונים, שעות הפעילות, רשימת הגנים ולוח החופשות וכן מידע על התכנים והעשייה החינוכית העשירה והמגוונת המתקיימת בגנים. 
בשנת תשפ"ד​ פועלים בעיר 591 גני ילדים, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד, ובהם 15,874 ילדים וילדות בגיל 6-3.​​

שאלות נפוצות בנושא גני ילדים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד