שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת בעלי חיים וטבע עירוני

 

 

פרוטוקול ישיבה משותפת לועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 4.12.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבה משותפת לועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 4.12.22.pdfפרוטוקול ישיבה משותפת לועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 4.12.2212/3/2022 10:00:00 PM
פרוטוקול ישיבה משותפת לועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 12.10.21https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבה משותפת לועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 12.10.21.pdfפרוטוקול ישיבה משותפת לועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 12.10.2110/11/2021 9:00:00 PM
פרוטוקול הוועדה המשותפת לאיכות הסביבה וטבע עירוני - 22.12.2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הוועדה המשותפת לאיכות הסביבה וטבע עירוני - 22.12.2020.pdfפרוטוקול הוועדה המשותפת לאיכות הסביבה וטבע עירוני - 22.12.202012/21/2020 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 11-5-2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 11-5-2020.pdfפרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 11-5-20205/10/2020 9:00:00 PM
פרוטוקול ועדת איכות סביבה משותפת עם טבע עירוניhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות סביבה משותפת עם טבע עירוני.pdfפרוטוקול ועדת איכות סביבה משותפת עם טבע עירוני11/19/2019 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 28.04.2019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 28.04.2019.pdfפרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 28.04.20194/27/2019 9:00:00 PM
פרוטוקול הועדה לעניין טבע עירוני ובעלי חייםhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לעניין טבע עירוני ובעלי חיים.pdfפרוטוקול הועדה לעניין טבע עירוני ובעלי חיים12/3/2017 10:00:00 PM
פרוטוקול הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני 21.16.09https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני 21.16.09.pdfפרוטוקול הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני 21.16.099/20/2016 9:00:00 PM
סיכום ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני + מצגת 31.12.15https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני + מצגת 31.12.15.pdfסיכום ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני + מצגת 31.12.1512/30/2015 10:00:00 PM
פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - 1https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - 1.pdfפרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - 12/25/2014 10:00:00 PM
סיכום סיור של הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני - 20.3.14https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום סיור של הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני - 20.3.14.pdfסיכום סיור של הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני - 20.3.143/19/2014 10:00:00 PM
פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - פתיחת עונת הרחצה בים - 29.4.14https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - פתיחת עונת הרחצה בים - 29.4.14.pdfפרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - פתיחת עונת הרחצה בים - 29.4.144/28/2014 9:00:00 PM
פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - טיפול העירייה בבעלי חיים - 28.5.14https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - טיפול העירייה בבעלי חיים - 28.5.14.pdfפרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - טיפול העירייה בבעלי חיים - 28.5.145/27/2014 9:00:00 PM
פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - עצים בשטחי העיר תל-אביב-יפו 12.11.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - עצים בשטחי העיר תל-אביב-יפו 12.11.2014.pdfפרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - עצים בשטחי העיר תל-אביב-יפו 12.11.201411/11/2014 10:00:00 PM
פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - הצגת תכנית האב לטבע עירוניhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - הצגת תכנית האב לטבע עירוני.pdfפרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - הצגת תכנית האב לטבע עירוני3/25/2015 10:00:00 PM
סיכום סיור של הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני 28.05.15https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום סיור של הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני 28.05.15.pdfסיכום סיור של הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני 28.05.155/27/2015 9:00:00 PM

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד