שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת בעלי חיים וטבע עירוני

 

 

פרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 22 ליום 6.12.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 22 ליום 6.12.22.pdfפרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 22 ליום 6.12.2205/12/2022 22:00:00
פרוטוקול ישיבה משותפת לועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 4.12.22https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבה משותפת לועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 4.12.22.pdfפרוטוקול ישיבה משותפת לועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 4.12.2203/12/2022 22:00:00
פרוטוקול ישיבה משותפת לועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 12.10.21https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבה משותפת לועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 12.10.21.pdfפרוטוקול ישיבה משותפת לועדת איכות סביבה וועדת בעלי חיים וטבע עירוני 12.10.2111/10/2021 21:00:00
פרוטוקול הוועדה המשותפת לאיכות הסביבה וטבע עירוני - 22.12.2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הוועדה המשותפת לאיכות הסביבה וטבע עירוני - 22.12.2020.pdfפרוטוקול הוועדה המשותפת לאיכות הסביבה וטבע עירוני - 22.12.202021/12/2020 22:00:00
פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 11-5-2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 11-5-2020.pdfפרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 11-5-202010/05/2020 21:00:00
פרוטוקול ועדת איכות סביבה משותפת עם טבע עירוניhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות סביבה משותפת עם טבע עירוני.pdfפרוטוקול ועדת איכות סביבה משותפת עם טבע עירוני19/11/2019 22:00:00
פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 28.04.2019https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 28.04.2019.pdfפרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 28.04.201927/04/2019 21:00:00
פרוטוקול הועדה לעניין טבע עירוני ובעלי חייםhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לעניין טבע עירוני ובעלי חיים.pdfפרוטוקול הועדה לעניין טבע עירוני ובעלי חיים03/12/2017 22:00:00
פרוטוקול הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני 21.16.09https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני 21.16.09.pdfפרוטוקול הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני 21.16.0920/09/2016 21:00:00
סיכום ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני + מצגת 31.12.15https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני + מצגת 31.12.15.pdfסיכום ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני + מצגת 31.12.1530/12/2015 22:00:00
פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - 1https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - 1.pdfפרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - 125/02/2014 22:00:00
סיכום סיור של הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני - 20.3.14https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום סיור של הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני - 20.3.14.pdfסיכום סיור של הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני - 20.3.1419/03/2014 22:00:00
פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - פתיחת עונת הרחצה בים - 29.4.14https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - פתיחת עונת הרחצה בים - 29.4.14.pdfפרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - פתיחת עונת הרחצה בים - 29.4.1428/04/2014 21:00:00
פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - טיפול העירייה בבעלי חיים - 28.5.14https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - טיפול העירייה בבעלי חיים - 28.5.14.pdfפרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - טיפול העירייה בבעלי חיים - 28.5.1427/05/2014 21:00:00
פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - עצים בשטחי העיר תל-אביב-יפו 12.11.2014https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - עצים בשטחי העיר תל-אביב-יפו 12.11.2014.pdfפרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - עצים בשטחי העיר תל-אביב-יפו 12.11.201411/11/2014 22:00:00
פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - הצגת תכנית האב לטבע עירוניhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - הצגת תכנית האב לטבע עירוני.pdfפרוטוקול ישיבת ועדת בעלי חיים וטבע עירוני - הצגת תכנית האב לטבע עירוני25/03/2015 22:00:00
סיכום סיור של הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני 28.05.15https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/סיכום סיור של הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני 28.05.15.pdfסיכום סיור של הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני 28.05.1527/05/2015 21:00:00

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד