שבילי אופניים

על הכביש

ברחובות בהם אין שבילים לאופניים, יש לרכוב על הכביש בסמוך למדרכה הימנית ולא על המדרכה.

אתרו שבילי אופניים בעיר באמצעות הסביבה שלי

ברחובות משולבים ובאזורי מיתון תנועה

 
 
ברחובות משולבים ובאזורי מיתון תנועה (בהם מהירות הנסיעה מוגבלת ל-30 קמ"ש) יש לרכוב בצידו הימני של הרחוב.

נתיב אופניים על הכביש

 
 
נתיבי האופניים על הכביש מיועדים לאופניים בלבד, ומופרדים משאר התנועה על ידי פס לבן מרוסק ועליהם מוטבע, במרחק קבוע, סימון לבן של אופניים.

שבילים בלעדיים לאופניים על המדרכה

 
 
שבילים אלה מופרדים מתנועת הולכי הרגל על ידי פס לבן מרוסק. על גבי השבילים מוטבע, במרחק קבוע, סימון לבן של אופניים.
בשבילי אופניים חדשים, מיושם סטנדרט של הפרדה פיזית בין שבילי אופניים למדרכה, באמצעות רצועת עצים, ריהוט רחוב וכדומה.

שבילים משותפים לרוכבי אופניים ולהולכי רגל

 
 
בשבילים אלה יש זכות קדימה להולכי הרגל.

שבילים בלעדיים לאופניים על הכביש

 
 
שבילים אלה מופרדים מתנועת כלי הרכב, על ידי אלמנט פיזי ופס לבן מרוסק.
על גבי השבילים מוטבע, במרחק קבוע, סימון לבן של אופניים.

מעבר חצייה מיוחד

 
 
מעבר חציה מיוחד לאופניים המסומן על הכביש.