רישוי וקידום עסקים

היתר לפתיחת מרכולים וקיוסקים בשבת וחג

עיריית תל אביב-יפו נמצאת בתהליך מתן רישיונות להפעלת מרכולים וקיוסקים בימי שבת וחג, פרט ליום הכיפורים, בהתאם לחוק עזר לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) (תיקון), התשע"ז-2017.
יישום חוק העזר מהווה צעד נוסף במהלך שניהלה העירייה לטובת אישורו ופרסומו, שבבסיסו ההכרח לשמור על צביונה של השבת בעיר, לצד המשך מתן השירותים הנדרשים לתושבים גם בשבת.

תורנות פתיחת מרכולים בשבת

להלן לוח התורנות שנקבע בסדר אקראי, באזורים בהם התקבלה הסכמה של מרבית העסקים שהגישו בקשות לפתיחת מרכול בשבת, המעוניינים בתורנות. באחריות העסקים לפעול רק במועדים , על פי לוח זה בלבד.

לוח היתרים לשבת

להלן לוח היתרים לשבת וחג מעודכן לתאריך 1 בינואר 2020.

הלוח כולל את כל העסקים שקיבלו היתר פתיחה בשבת ובחג באחת משלוש החלופות:
•         חלוקה - עסקים שמתאפשר להם לפתוח את המרכול בכל שבת עד לתאריך 10.01.2022
•         הגרלה - עסקים שהוגרלו באופן אקראי בתאריך 31.12.2019 במשרדי העירייה וזכו בהגרלה.
•         תורנות - עסקים שיתאפשר להם לפתוח את העסק רק בתאריכים המצוינים בלוח התורנות. 

הסבר כללי

סעיף 2 לחוק העזר לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"ם-1980 קובע, כי ככלל לא יפתח בעל חנות את עסקו בימי שבת ובמועדי ישראל. על אף האמור, העירייה רשאית לתת היתרים לפתיחת חנות בשבת ובמועדי ישראל, בכפוף לכללים ותנאים המפורטים בחוק העזר, במקרים אלו:
• חנויות נוחות בתחנות דלק.
 מרכולים וקיוסקים.
• חנויות בנמל תל אביב ומגרשי התערוכה הישנים, בתחנת רכבת מנשיה (מתחם התחנה) ובנמל יפו.
• בתי מרקחת - פתיחתם מותרת לפי תורנות שקובעת ומפרסמת הרוקחת המחוזית במשרד הבריאות.


כמו כן, בסמכות העירייה לתת היתר מיוחד לבעל חנות שאינו יהודי ואשר הוכיח כי הוא סוגר את עסקו ביום המנוחה השבועי של עדתו.

חלוקה לאזורים

על פי חוק העזר, העיר מחולקת ל-9 אזורים, כאשר לכל אזור נקבעה מכסה למספר ההיתרים, סך הכל 273 היתרי שבת וחג לפתיחת מרכולים וקיוסקים ברחבי העיר.

ההיתרים יינתנו לתקופה של שנתיים, יהיו אישיים ובלתי ניתנים להעברה.
להלן החלוקה לאזורים, וכמות ההיתרים בכל אזור: אזור כפי שנקבעו בחוק העזר ועודכנו על ידי מועצת העירייה, בהתאם לסעיף 2(ט) לחוק העזר, בישיבתה מיום 25.10.2021: פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-46.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
אין באמור בנוהל זה כדי לגרוע מהוראות חוק העזר. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנוהל לבין הוראות חוק העזר, יגברו הוראותיו של חוק העזר.

הדף עודכן ביום 10.1.2022.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

חזרה לתחילת העמוד