רישוי עסקים

היתר לפתיחת מרכולים וקיוסקים בשבת וחג

עיריית תל אביב-יפו נמצאת בתהליך מתן רישיונות להפעלת מרכולים וקיוסקים בימי שבת וחג, פרט ליום הכיפורים, בהתאם לחוק עזר לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) (תיקון), התשע"ז-2017.
יישום חוק העזר מהווה צעד נוסף במהלך שניהלה העירייה לטובת אישורו ופרסומו, שבבסיסו ההכרח לשמור על צביונה של השבת בעיר, לצד המשך מתן השירותים הנדרשים לתושבים גם בשבת.

הסבר כללי

סעיף 2 לחוק העזר לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"ם-1980 קובע, כי ככלל לא יפתח בעל חנות את עסקו בימי שבת ובמועדי ישראל. על אף האמור, העירייה רשאית לתת היתרים לפתיחת חנות בשבת ובמועדי ישראל, בכפוף לכללים ותנאים המפורטים בחוק העזר, במקרים אלו:
• חנויות נוחות בתחנות דלק.
 מרכולים וקיוסקים.
• חנויות בנמל תל אביב ומגרשי התערוכה הישנים, בתחנת רכבת מנשיה (מתחם התחנה) ובנמל יפו.
• בתי מרקחת - פתיחתם מותרת לפי תורנות שקובעת ומפרסמת הרוקחת המחוזית במשרד הבריאות.


כמו כן, בסמכות העירייה לתת היתר מיוחד לבעל חנות שאינו יהודי ואשר הוכיח כי הוא סוגר את עסקו ביום המנוחה השבועי של עדתו.

לוח היתרים בשבת

להלן לוח היתרים לשבת מעודכן מ- 17.1.2024 ותקף עד ל14.1.2026.
הלוח כולל את כל העסקים שקיבלו היתר פתיחה בשבת ובחג באחת מהחלופות הללו:
  • חלוקה - עסקים  שמתאפשר להם לפתוח את המרכול בכל שבת עד לתאריך 14.01.2026.
  • תורנות - עסקים שיתאפשר להם לפתוח את העסק רק בתאריכים המצוינים בלוח התורנות.
    
היתרים לפתיחת מרכולים בשבת וחג - להלן פירוט רשימת כל ההיתרים לשבת 2026-2024

לוח התורנויות - להלן הלוח מ- 17.1.202​4​

חלוקה לאזורים

על פי חוק העזר, העיר מחולקת ל-9 אזורים, כאשר לכל אזור נקבעה מכסה למספר ההיתרים, סך הכל 268 היתרי שבת וחג לפתיחת מרכולים וקיוסקים ברחבי העיר.

ההיתרים יינתנו לתקופה של שנתיים, יהיו אישיים ובלתי ניתנים להעברה.
להלן החלוקה לאזורים, וכמות ההיתרים בכל אזור: אזור כפי שנקבעו בחוק העזר ועודכנו על ידי מועצת העירייה, בהתאם לסעיף 2(ט) לחוק העזר, בישיבתה מיום 25.10.2021: פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-46, ובישיבתה מיום 21.11.2022 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-62​.חשוב: ביום 25.10.21 עודכנו מכסות ההיתרים. עתירה כנגד הגדלת המכסות - נדחתה בפסק דין (עת"מ 50115-02-22 ברמר נ' ראש עירית תל אביב-יפו). בימים אלו הוגש ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין (עע"מ 3461/22 ברמר נ' עיריית תל-אביב). מתן ההיתרים ותוקפם מותנה וכפוף להחלטות בית המשפט העליון בערעור.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

*תיקון מיום 4.9.2023

אין באמור בנוהל זה כדי לגרוע מהוראות חוק העזר. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנוהל לבין הוראות חוק העזר, יגברו הוראותיו של חוק העזר.

הדף עודכן ביום 4.9.2023.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד