רישום לבתי הספר העל יסודיים - כיתות ז'

איך נרשמים לחטיבות ולבתי הספר העל-יסודיים?

 >>מערכת רישום ושיבוץ לבתי הספר העל-יסודיים

 

 תלמידי בתי הספר העירוניים העולים לכיתה ז':

הרישום נערך באופן אוטומטי: הודעת השיבוץ לבתי הספר העל-יסודיים נשלחת לבתי התלמידים העולים לכיתה ז' מבתי הספר היסודיים בעיר, המתגוררים בעיר. התלמידים משובצים על פי מרחב החינוך אליו הם משתייכים: כל מרחב כולל בתי ספר יסודיים ובית ספר על-יסודי אחד, כך שהילד משובץ לבית הספר העל-יסודי במרחב אליו הוא משתייך.

לבדיקת שיבוצכם לפי מרחב החינוך או להגשת בקשה לשינוי השיבוץ, בין התאריכים 12 - 17 בפברואר 2017, היכנסו למערכת הרישום והשיבוץ באמצעות קוד הזיהוי שנשלח אליכם. במידה ואין ברשותכם קוד זיהוי או נתקלתם בבעיה בהקלדת הקוד, גשו למנהל/ת בית הספר שלכם.

 

רשימת בתי ספר על יסודיים


בדקו את מיקום בתי הספר באזור מגוריכם באתר "הסביבה שלי"

פרטים נוספים על הליכי קבלה ייחודיים לכיתות ספורט, מחוננים, מופת, ישיבות, אולפנא ועוד-יפורסמו בעלוני הרישום שיחולקו לתלמידים ויעלו באתר זה.   

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

 

• בבתי-ספר על אזוריים רשאים לבחור כל תלמידי העיר מכל מרחבי החינוך.
• במידה ותרצו לבחור בבית-ספר על אזורי להמשך לימודים תוכלו לעשות זאת במסגרת תהליך שינוי השיבוץ.

שיבוץ במרחב החינוך שלכם- השלמת הרישום במזכירות בית הספר העל יסודי

 
 

תלמידים המבקשים להמשיך ללמוד במרחב החינוך בו הם לומדים כיום ובבית-הספר העל-יסודי בו שובצו ישלימו את ההרשמה לאחר קבלת איגרת הרישום. השלמת ההרשמה לבית-הספר העל-יסודי אליו שובצתם סופית ייעשה במהלך חודש יוני במזכירות בית-הספר העל-יסודי, על-פי הזמנת מנהל בית-הספר.


 

המסמכים אותם יש להביא להשלמת ההרשמה במזכירות בית-הספר:

 • צילום תעודת סוף שנה של כיתה ו'
 • צילום תעודת זהות בה הנך רשום/ה
 • צילום פנקס חיסונים
 • 4 תמונות פספורט
 • אמצעי תשלום

תאריכים חשובים

 

1. קבלת איגרת השיבוץ בבית הספר העל יסודי במרחב החינוך שלך  - עד סוף דצמבר 2016
2. מבחנים לכיתות הספורט - עד סוף דצמבר 2016
3. ערבי הורים לשייכים למרחב החינוך - בתאריכים 8 – 20 בינואר 2017
4. ימי שישי פתוחים לביקורי תלמידים והוריהם שלא ממרחב החינוך - בתאריכים 6 ו- 13 בינואר 2017, בשעות 09:00 – 12:00
5. תשובות לתלמידים שהגישו מועמדות לכיתות הספורט - עד 15 בינואר 2017
6. הגשת בקשת העברה מבית הספר הייחודי למרחב החינוך - עד 26 בינואר 2017
7. בקשה לשינוי השיבוץ באינטרנט - 12 - 17 בפברואר 2017תשובות באינטרנט על הבקשות לשינוי שיבוץ - 26 – 31 במרץ 2017
8. תשובות על בקשת שינוי השיבוץ בדואר (למי שבקשתו נדחתה) - עד 6 באפריל 2017
9. הגשת בקשה ללימודי חוץ* - עד  30 באפריל 2017
10. הגשת ערעור** - עד 4 במאי 2017
11. קבלת תשובה לערעור - מ- 29 במאי 2017
השלמת הרישום במזכירות בית הספר העל יסודי - עד 30 ביוני 2017
 

* לאחר מועד זה לא תתקבלנה בקשות ללימודי חוץ
** לאחר מועד זה לא יתקבלו ערעורים
 

בקשה לשינוי שיבוץ באינטרנט

המעוניינים לבחור בבית ספר על יסודי אשר אינו במרחב החינוך שלהם, יכנסו למערכת ויגישו בקשתם באמצעות קוד הזיהוי האישי המצורף לאיגרת הרישום שנשלחה בדואר. הגשת בקשה (חלופה אחת בלבד) אפשרית במערכת הרישום והשיבוץ שבדף זה, בתאריכים המצוינים בטבלה מעלה.
אם התקבלה בקשתכם לשינוי שיבוץ, יבוטל השיבוץ הקודם ומקומכם במרחב החינוך המקורי לא יישמר. אם לא תתקבל הבקשה, השיבוץ המקורי, כמצוין באיגרת, יישמר. 
 

בקשת ערר

המעוניינים לערער על השיבוץ יגישו ערעור כתוב הנתמך במסמכים רלוונטיים עד לתאריך המופיע למעלה לאירית רימון, בימים א'-ה' בשעות 08:30 - 15:00, על פי פרטי ההתקשרות מטה. הערעור יבחן על ידי ועדה מקצועית הכוללת את מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי, מפקחת או יועצת בכירה ממשרד החינוך, מנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי, יועץ/ת משפטי/ת, נציגת מנהלת המינהל, מנהלת תחום המעבר לחינוך על יסודי ונציג ועד הורים מרכזי. ההחלטה שתקבל הוועדה הינה סופית ובלתי ניתנת לשינוי.
 

בקשה לביטול רישום

המבקשים אישור ביטול רישום לצורך מעבר דירה מתל-אביב-יפו יעבירו טופס בקשה לביטול רישום בצירוף חוזה הדירה במען החדש.
במקרה של הורה עצמאי חובה לצרף כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי חתום.

רישום לבתי הספר העל יסודיים- הממלכתיים דתיים

 
 

איגרת הרישום תישלח בדואר לתלמידי בתי הספר היסודיים הממלכתיים דתיים עד ד' בשבט תשע"ז (31  בדצמבר 2016). יש לאשר את קבלת האיגרת על ידי מילוי הספח המצורף והבאתו למזכירות בית הספר היסודי. לאיגרת יצורף קוד זיהוי אישי באמצעותו אפשר להיכנס למערכת הרישום והשיבוץ שבדף זה.

אם מסיבה כלשהי לא קיבלתם את איגרת הרישום, תוכלו לקבל קוד אישי ממנהל/ת בית-הספר היסודי.

שלבי הרישום באינטרנט לבתי הספר הממלכתיים דתיים

 1. קבלת איגרת הרישום - עד ד' בשבט תשע"ז (31  בדצמבר 2016).
 2. הרישום  מיום ראשון, ט"ז בשבט תשע"ז,  עד יום שישי, כ"א בשבט תשע"ז (12 בפברואר 2017 - 17 בפברואר 2017).
 3. פרסום השיבוץ באינטרנט בשבוע שבין כ"ח באדר תשע"ז, עד ד' בניסן תשע"ז, (26 - 31 במארס 2017) בלבד באמצעות הקוד האישי.

 

מעבר זרם

תלמידים המבקשים לעבור מהזרם הממלכתי דתי לזרם הממלכתי, יגישו בקשה לגברת אירית רימון עד
כ"א בשבט תשע"ז
(17 בפברואר 2017) בימים א' – ה', בין השעות 16:00-08:00 באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.

 

ביטול הרישום

תלמידים המבקשים לבטל רישום שביצעו מתבקשים לשלוח בקשה בכתב לדוא"ל :
rimon_i@mail.tel-aviv.gov.il או לפקס 03-5216428 (עבור אירית או בתיה).

עולים לכיתה ז' מבית ספר מחוץ לעיר?

תלמידים תושבי העיר שלמדו בבתי ספר יסודיים מחוץ לעיר (קבלו אישור לימודי חוץ), ומעוניינים ללמוד בבית ספר על-יסודי בתל-אביב-יפו, לא יקבלו אגרת שיבוץ לביתם, אלא יירשמו כתלמידים חדשים בעיר. שיבוצם ייעשה על בסיס מקום פנוי, אחרי השלמת שיבוץ תלמידי בתי הספר היסודיים בעיר, ולא בהכרח על פי מרחב החינוך.

הרישום יתבצע במשרדה של מנהלת תחום המעבר לחינוך העל-יסודי, אירית רימון (בפרטי הקשר המופיעים מטה), עם המסמכים הבאים:

 • ביטול רישום מהעירייה / המועצה שבה למד התלמיד
 • מספר לקוח בחשבון הארנונה ו/או חוזה דירה (תאריך תואם)
 • תעודת זהות + ספח של שני ההורים (אם ההורים גרושים יש להציג הסכם משמורת)
 • תעודה אחרונה של התלמיד
{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ pb.getName(item); }}

 • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}:

עוד בנושא

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

  פרטים נוספים