רישום ושיבוץ לבתי הספר העל יסודיים

בדף זה:

{{ lwi.linksClient.title }}

שיבוץ לכיתה ז' (ממלכתי)

אם אתם תלמידי כיתה ו' באחד מבתי הספר העירוניים:

השיבוץ שלכם לכיתה ז' הוא אוטומטי לפי מרחב החינוך אליו משתייך בית הספר היסודי שלכם. 

איגרת השיבוץ תישלח אליכם הביתה עד סוף חודש דצמבר. אם מסיבה כלשהי לא קיבלתם את הודעת השיבוץ, תוכלו לצפות בשיבוץ שלכם דרך מערכת הרישום והשיבוץ, באמצעות מספר תעודת הזהות של אחד ההורים, שלכם ותאריך הלידה שלכם.

תלמידים הלומדים בבתי ספר ייחודיים, על אזוריים או תשע שנתיים ייצפו בשיבוץ במערכת הרישום והשיבוץ בקישור זה

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

 • בבתי ספר על אזוריים רשאים לבחור כל תלמידי העיר מכל מרחבי החינוך.
 • הרישום לבתי הספר הללו יתקיים על פי מבדקים ומותנה ברישום מוקדם ובתיאום מול בתי הספר. בהתאם לכך, בתי הספר הללו לא יופיעו באפשרויות שינוי השיבוץ באינטרנט.

פרטים נוספים על הליכי קבלה ייחודיים לכיתות ספורט, מחוננים, מופת, ישיבות, אולפנא ועוד, תוכלו למצוא בעלוני הרישום ובדף מעברים ייחודיים בחינוך העל יסודי.

בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך

 
 

 • אם אתם מעוניינים לבחור בבית ספר על יסודי אשר אינו במרחב החינוך שלכם, תוכלו להגיש בקשה לשינוי השיבוץ.
  את הבקשה תוכלו להגיש במערכת הרישום והשיבוץ בעמוד זה, בתאריכים 20-16 בפברואר 2020 בלבד. המערכת תאפשר לכם לבחור חלופה אחת לשיבוץ ותשלח אליכם אישור בסיום תהליך הגשת הבקשה. מומלץ לשמור אישור זה.

  במקרה בו מספר התלמידים שביקשו שיבוץ יעלה על מספר המקומות שנקבעו לאותו בית ספר  על יסודי, תתקיים  הגרלה בין התלמידים.

  אם מסיבה כלשהי תרצו לבטל את בקשתכם לשינוי השיבוץ במרחב החינוך שלכם, תוכלו לעשות זאת בתאריכים 20-16 בפברואר בלבד. אם לא הצלחתם להיכנס שוב למערכת הרישום והשיבוץ, שלחו בקשה מנומקת עם פרטיכם לדוא"ל: al_yesodi@tel-aviv.gov.il​.

 

קבלת תשובות

תוכלו לצפות בתשובות לבקשות שינוי השיבוץ במערכת שבעמוד זה מ-22 במרץ 2020. אם התקבלה בקשתכם לשיבוץ בבית ספר שלא במרחב החינוך שלכם, יופיע השיבוץ החדש ומקומכם במרחב החינוך המקורי לא יישמר. אם לא התקבלה הבקשה, יופיע השיבוץ המקורי. 

 

תלמידים המבקשים להגיש מועמדות לאחד מבתי הספר הייחודיים יירשמו כמפורט בדף מעברים ייחודיים.

בקשת העברה

רק אם הגשתם בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך, ובקשתכם נדחתה, תוכלו להגיש בקשת העברה במערכת הרישום והשיבוץ - עד 1 במאי 2020.

לתשומת לבכם: התשובות של ועדות הערעורים לעולים לכיתה ז' יפורסמו לצפייה בדף זה מתאריך 31.5.2020.
לעולים מבתי הספר האזוריים העירוניים - בקישור זה 
לעולים מבתי הספר הייחודיים, בתי ספר פרטיים ולנרשמים חדשים - בקישור זה​

אם התקבל ערעורכם, יופיע השיבוץ אותו ביקשתם.
אם הערעור נדחה, יופיע השיבוץ המקורי. 
חשוב: החלטת הרשות הינה סופית. לא ניתן להגיש חומרים נוספים על הערעור שהוגש ולא ניתן להגיש ערעור נוסף

אם בקשתכם לשיבוץ מחוץ למרחב החינוך שלכם התקבלה, אבל אתם מעוניינים לחזור למרחב החינוך המקורי שלכם, עליכם לשלוח מכתב בקשה לדוא"ל  al_yesodi@tel-aviv.gov.il בתאריכים 2-9.7.2020. תשובות לבקשות יפורסמו במערכת​ ב-29.07.2020.

השלמת הרישום

לאחר קבלת השיבוץ הסופי שלכם, עליכם להשלים את הרישום במהלך חודש יוני במזכירות בית הספר העל יסודי, על פי הזמנת מנהל/ת בית הספר.

יש להצטייד במסמכים הבאים:

 • צילום תעודת סוף שנה של כיתה ו'
 • צילום תעודת זהות של אחד ההורים עם הספח בו מופיעים פרטיך 
 • צילום פנקס חיסונים
 • 4 תמונות פספורט
 • אמצעי תשלום

בקשה ללימודי חוץ

תלמידים המעוניינים להגיש בקשה ללימודי חוץ ישלחו עד 30 באפריל 2020 את טופס הבקשה ללימודי חוץ למרכז שירות חינוך, בצירוף המסמכים הבאים: 
 • ​אישור המסגרת החינוכית על קבלת הקטין/ה 
 • צילום תעודות הזהות של שני ההורים עם ספחים פתוחים, כולל פרטי הקטין/ה
 • מסמך לאימות כתובת בעיר תל אביב-יפו
תשובות לבקשות יינתנו על ידי האגף לחינוך על יסודי בדואר אלקטרוני. 
* לתשומת לבכם, מועד הגשת הבקשות לאישורי לימודי חוץ הוארך עד 25 במאי 2020

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

בקשה לביטול רישום

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לעיר אחרת או למסגרת חינוכית פרטית. כדי שתוכלו להירשם בעיר אחרת או במסגרת החדשה, עליכם להצטייד באישור על ביטול הרישום שלכם לבית הספר העירוני.
את הבקשה יש לשלוח למרכז שירות חינוך לפי פרטי הקשר המופיעים מטה, באמצעות טופס ביטול רישום חתום על ידי שני ההורים, בצירוף:
• צילום תעודות הזהות של שני ההורים עם ספחים פתוחים
• חוזה הדירה בכתובת החדשה
• במעבר למסגרת פרטית יש לצרף אישור מהמסגרת המקבלת

ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל הניתן. בקשות לביטול רישום שיוגשו בחודש ינואר, יטופלו תוך ארבעה ימי עבודה.

שימו לב: לאחר הודעת הביטול לא יישמר המקום בבית הספר שבו שובצתם.

החינוך הממלכתי-דתי

 
 

אם אתם תלמידי כיתה ו' באחד מבתי הספר העירוניים, הממלכתיים-דתיים, מתגוררים בעיר ועולים לכיתה ז' - איגרת הרישום תגיע לביתכם במהלך חודש כסלו תש"ף.

באיגרת תמצאו את השיבוץ שלכם בבית הספר העל יסודי אליו משויך בית הספר היסודי שבו אתם לומדים (מרחב החינוך שלכם).

אם אתם מעוניינים להתקבל לישיבה התיכונית בר-אילן (בנים), לאולפנית תל אביב (בנות) או לפלך (בנות), עליכם לפנות למסגרות באופן ישיר ולתאם ראיון אישי. הראיונות יחלו בד' בטבת ויימשכו עד ד' בשבט תש"ף.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

הגשת בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך / מעבר זרם

תלמידים המעוניינים להגיש בקשה למעבר זרם או לשיבוץ שלא במרחב החינוך שלהם, יגישו בקשה במערכת הרישום והשיבוץ בדף זה מיום ראשון, כ"א בשבט תש"ף, ועד יום חמישי, כ"ה בשבט תש"ף.

בסיום הגשת הבקשה יישלח אליכם בדואר האלקטרוני אישור על קליטתה. כדאי להדפיס ולשמור את האישור.

הודעות השיבוץ

התשובות יפורסמו במערכת הרישום והשיבוץ בדף זה מכ"ו באדר תש"ף. כניסה למערכת תתאפשר באמצעות הזנת מספר תעודת הזהות ותאריך הלידה של התלמיד/ה.

 

ביטול הרישום

תלמידים המבקשים לבטל את הרישום שביצעו, יישלחו בקשה בכתב לממונה על תחום המעברים בחינוך העל יסודי לפי פרטי הקשר מטה. את הבקשות יש לשלוח לא יאוחר מכ"ה בשבט תש"ף.

החינוך הממלכתי-ערבי

אם אתם תלמידי כיתה ו' בבית ספר עירוני, הרישום לבתי הספר העל יסודיים ביפו יתקיים בתאריכים 20-16 בפברואר 2020 במערכת הרישום והשיבוץ בדף זה או במרכז שירות חינוך, בזימון תור מראש.

הכניסה למערכת תתאפשר באמצעות הזנת מספר תעודת הזהות ותאריך הלידה של התלמיד/ה.

 • אג'יאל - בוגרי בית הספר היסודי אג'יאל משובצים באופן אוטומטי לבית הספר עירוני ל"ב (אג'יאל).
 •  חסן ערפה ואחווה - בוגרי בתי הספר הללו יכולים לבחור בין בתי הספר הבאים: עירוני י"ב ועירוני ל"ג (אלמוסתקבל).

* במקרה של שיבוץ יתר באחד מבתי הספר תתקיים הגרלה.

 

הודעות השיבוץ

התשובות יפורסמו במערכת הרישום והשיבוץ בדף זה מ-22 במרץ 2020.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: