רישום לבתי ספר על יסודיים-כיתות ז'

בדף זה:

{{ lwi.linksClient.title }}

שיבוץ לכיתה ז' (ממלכתי):

אם אתם תלמידי כיתה ו' באחד מבתי הספר העירוניים:

השיבוץ שלכם לכיתה ז' הוא אוטומטי לפי מרחב החינוך אליו משתייך בית הספר היסודי שלכם. 

איגרת השיבוץ תישלח אליכם הביתה עד סוף חודש דצמבר. אם מסיבה כלשהי לא קיבלתם את הודעת השיבוץ, תוכלו לצפות בשיבוץ שלכם דרך מערכת הרישום והשיבוץ, באמצעות מספר תעודת הזהות של אחד ההורים, שלכם ותאריך הלידה שלכם.

כל מרחב כולל בית ספר על יסודי אחד ומספר בתי ספר יסודיים המזינים אותו.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

 • בבתי-ספר על אזוריים רשאים לבחור כל תלמידי העיר מכל מרחבי החינוך.
 • הרישום לבתי הספר הללו, יתקיים על פי מבדקים ומותנה ברישום מוקדם ובתיאום מול בתי הספר. בהתאם לכך, בתי הספר הללו לא יופיעו באפשרויות שינוי השיבוץ באינטרנט.
 • בדקו את מיקום בתי הספר באזור מגוריכם באמצעות "הסביבה שלי".

פרטים נוספים על הליכי קבלה ייחודיים לכיתות ספורט, מחוננים, מופת, ישיבות, אולפנא ועוד תוכלו למצוא בעלוני הרישום המחולקים בבית הספר היסודי ובקישורים באתר.

בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך

 
 

 • אם אתם מעוניינים לבחור בבית-ספר על-יסודי אשר אינו במרחב החינוך שלכם, תוכלו להגיש בקשה לשינוי השיבוץ.
  את הבקשה תוכלו להגיש במערכת הרישום והשיבוץ בעמוד זה, בתאריכים 10-17.02.2019 בלבד. המערכת תאפשר לכם לבחור חלופה אחת לשיבוץ ותשלח אליכם אישור בסיום תהליך הגשת הבקשה. יש לשמור אישור זה.

  במקרה בו מספר התלמידים שביקשו שיבוץ יעלה על מספר המקומות שנקבעו לאותו בית-ספר  על-יסודי, תתקיים  הגרלה בין התלמידים.

  אם מסיבה כלשהי תרצו לבטל את בקשתכם לשינוי השיבוץ במרחב החינוך שלכם, תוכלו לעשות זאת בין התאריכים 10-17.02.2019 בלבד. אם לא הצלחתם להיכנס שוב למערכת הרישום והשיבוץ, שלחו בקשה מנומקת עם פרטיכם לדוא"ל: al-yesodi@tel-aviv.gov.il.

 

קבלת תשובות

תוכלו לצפות בתשובות לבקשות שינוי השיבוץ במערכת שבעמוד זה מ- 24 במרץ 2019. אם התקבלה בקשתכם לשיבוץ בבית ספר שלא במרחב החינוך שלכם, יופיע השיבוץ החדש ומקומכם במרחב החינוך המקורי לא יישמר. אם לא התקבלה הבקשה, יופיע השיבוץ המקורי. 

בקשת העברה

רק אם הגשתם בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך ובקשתכם נדחתה, תוכלו  להגיש בקשת העברה לבית ספר אחר. את הבקשה המנומקת יש לשלוח בכתב עד 01 במאי 2019, למחלקה לחינוך על יסודי לדוא"ל: al-yesodi@tel-aviv.gov.il. בצירוף המסמכים הבאים:

 •  מסמכים תומכים (אישורים רפואיים, רווחה וכיו"ב).
 • אישור קליטת הבקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך ממערכת הרישום והשיבוץ.

הבקשה תידון בוועדה במחלקה לחינוך על יסודי רק אם יצורפו לה כל המסמכים המפורטים.
תוכלו לצפות בתשובות הסופיות במערכת שבעמוד זה מ- 31 במאי 2019.
על החלטת ועדת ההעברה ניתן לערער רק להנהלת המחוז במשרד החינוך.

השלמת הרישום

לאחר קבלת השיבוץ הסופי שלכם, עליכם להשלים את הרישום במהלך חודש יוני במזכירות בית-הספר העל-יסודי, על-פי הזמנת מנהל/ת בית-הספר.

להשלמת הרישום יש להצטייד ב:

 • צילום תעודת סוף שנה של כיתה ו'
 • צילום תעודת זהות של אחד ההורים עם הספח בו מופיעים פרטיך  
 • צילום פנקס חיסונים
 • 4 תמונות פספורט
 • אמצעי תשלום

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

* לתשומת לבכם, לא יתקבלו בקשות העברה לאחר מועד זה.

בקשה לביטול רישום

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לעיר אחרת או מעבר למסגרת חינוכית פרטית. כדי שתוכלו להירשם בעיר או במסגרת החדשה, עליכם להצטייד בביטול רישום.
את הבקשה יש להגיש למרכז שירות חינוך באמצעות טופס ביטול רישום חתום על ידי שני ההורים, בצירוף המסמכים הנדרשים:
• צילום תעודות הזהות של שני ההורים עם ספחים פתוחים
• חוזה הדירה בכתובת החדשה

ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, בקשות לביטול רישום שיוגשו בחודש ינואר, יטופלו בתוך 4 ימי עבודה במרכז שירות חינוך.
שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בבית הספר בו שובצתם.

החינוך הממלכתי-דתי

 
 

אם אתם תלמידי כיתה ו' באחד מבתי הספר העירוניים, הממלכתיים-דתיים, מתגוררים בעיר ועולים לכיתה ז': איגרת הרישום תגיע לביתכם עד כ"ג בטבת. בתאריכים ו' עד י"ב באדר א' תיפתח מערכת הרישום והשיבוץ שבעמוד זה לצורך ביצוע רישום.
תוכלו להיכנס למערכת הרישום והשיבוץ באמצעות מספר תעודת הזהות של אחד ההורים, שלכם ותאריך הלידה שלכם, ולבחור בין בית ספר עירוני ב'-ג' (צייטלין) לעירוני ח'.

הודעות השיבוץ יעודכנו במערכת הרישום והשיבוץ בי"ז באדר ב', תוכלו לצפות בהם ממועד זה.

הקבלה לישיבה התיכונית בר-אילן (בנים)  ולאולפנית תל-אביב (בנות), מותנית בראיון אישי.

אם אתם מעוניינים להתקבל לישיבה התיכונית בר-אילן (בנים), לאולפנית תל-אביב (בנות) או למסלול פלך, עליכם לפנות למסגרות באופן ישיר ולתאם ראיון אישי. הראיונות יחלו בכ"ד בטבת (01 בינואר 2019).

 

מעבר זרם

תלמידים המבקשים לעבור מהזרם הממלכתי דתי לזרם הממלכתי, ישלחו בקשתם לממונה על תחום המעברים, לפי פרטי הקשר המופיעים מטה.

החינוך הממלכתי-ערבי

הרישום לבתי הספר העל יסודיים ביפו יתקיים במרכז שירות חינוך, בתאריכים 28 – 24 בפברואר, בשעות 08:00 – 15:00. מומלץ לזמן תור מראש באתר זה (ראו פרטים בתחתית העמוד). 

תלמידים המבקשים להתמיין למסלול המצוינות באחד מבתי הספר מתבקשים לציין זאת בטופס הרישום ולעבור מיונים בבתי הספר.
 אג'יאל - בוגרי בית הספר היסודי אג'יאל משובצים באופן אוטומטי לבית הספר עירוני ל"ב ( אג'יאל).
• חסן ערפה, לב יפו ואחווה – בוגרי בתי הספר הללו יכולים לבחור בין בתי הספר: עירוני י"ב ועירוני ל"ג (אלמוסתקבל)

* במקרה של שיבוץ יתר באחד מבתי הספר תתקיים הגרלה.

תושבים חדשים בעיר

אם אתם תושבים חדשים בעיר, עליכם למלא ולשלוח טופס בקשה לרישום לבתי הספר העל יסודיים בצירוף:  
• ביטול רישום מהעירייה / המועצה הקודמת ובו מצוין סוג החינוך (רגיל/מיוחד).
• מספר לקוח בחשבון הארנונה או חוזה שכירות בתוקף ל- 12 חודשים או חוזה מכר עם תאריך כניסה שלא יאוחר מ- 31.12.2019
• צילום תעודות הזהות וספחים מעודכנים של שני ההורים

 • תעודת הערכה/ ציונים אחרונה של התלמיד/ה.
 • במקרה של הורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה) יש למלא תצהיר להורה עצמאי.
 • במקרה של משמורת משותפת יצהיר ההורה הרושם:
 • שיש בידו פסק דין / מכתב חתום על ידי ההורה הנוסף

את המסמכים יש לשלוח למרכז שירות חינוך (בפרטי הקשר המופיעים מטה)

השיבוץ למרחב החינוך יתבצע על בסיס מקום פנוי. אם לא יימצא מקום במרחב החינוך, העירייה תשבץ למרחב החינוך הקרוב ביותר לכתובת המגורים. 
במהלך חודש יוני תוכלו להיכנס למערכת הרישום והשיבוץ שבדף זה ולצפות בשיבוץ.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: