רישום ושיבוץ לבתי ספר על יסודיים

בדף זה:

{{ lwi.linksClient.title }}

שיבוץ לכיתה ז' (ממלכתי):

אם אתם תלמידי כיתה ו' באחד מבתי הספר העירוניים:

השיבוץ שלכם לכיתה ז' הוא אוטומטי לפי מרחב החינוך אליו משתייך בית הספר היסודי שלכם. 

איגרת השיבוץ תישלח אליכם הביתה עד סוף חודש דצמבר. אם מסיבה כלשהי לא קיבלתם את הודעת השיבוץ, תוכלו לצפות בשיבוץ שלכם דרך מערכת הרישום והשיבוץ, באמצעות מספר תעודת הזהות של אחד ההורים, שלכם ותאריך הלידה שלכם.

כל מרחב כולל בית ספר על יסודי אחד ומספר בתי ספר יסודיים המזינים אותו.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

 • בבתי-ספר על אזוריים רשאים לבחור כל תלמידי העיר מכל מרחבי החינוך.
 • הרישום לבתי הספר הללו, יתקיים על פי מבדקים ומותנה ברישום מוקדם ובתיאום מול בתי הספר. בהתאם לכך, בתי הספר הללו לא יופיעו באפשרויות שינוי השיבוץ באינטרנט.

פרטים נוספים על הליכי קבלה ייחודיים לכיתות ספורט, מחוננים, מופת, ישיבות, אולפנא ועוד תוכלו למצוא בעלוני הרישום המחולקים בבית הספר היסודי ובדף מעברים ייחודיים בחינוך העל יסודי.

בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך

 
 

 • אם אתם מעוניינים לבחור בבית-ספר על-יסודי אשר אינו במרחב החינוך שלכם, תוכלו להגיש בקשה לשינוי השיבוץ.
  את הבקשה תוכלו להגיש במערכת הרישום והשיבוץ בעמוד זה, בתאריכים 10-17.02.2019 בלבד. המערכת תאפשר לכם לבחור חלופה אחת לשיבוץ ותשלח אליכם אישור בסיום תהליך הגשת הבקשה. יש לשמור אישור זה.

  במקרה בו מספר התלמידים שביקשו שיבוץ יעלה על מספר המקומות שנקבעו לאותו בית-ספר  על-יסודי, תתקיים  הגרלה בין התלמידים.

  אם מסיבה כלשהי תרצו לבטל את בקשתכם לשינוי השיבוץ במרחב החינוך שלכם, תוכלו לעשות זאת בין התאריכים 10-17.02.2019 בלבד. אם לא הצלחתם להיכנס שוב למערכת הרישום והשיבוץ, שלחו בקשה מנומקת עם פרטיכם לדוא"ל: al_yesodi@tel-aviv.gov.il​.

 

קבלת תשובות

תוכלו לצפות בתשובות לבקשות שינוי השיבוץ במערכת שבעמוד זה מ- 24 במרץ 2019. אם התקבלה בקשתכם לשיבוץ בבית ספר שלא במרחב החינוך שלכם, יופיע השיבוץ החדש ומקומכם במרחב החינוך המקורי לא יישמר. אם לא התקבלה הבקשה, יופיע השיבוץ המקורי. 

 

תלמידים המבקשים להגיש מועמדות לאחד מבתי הספר הייחודיים יירשמו כמפורט בדף מעברים ייחודיים.

בקשת העברה

רק אם הגשתם בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך ובקשתכם נדחתה, תוכלו  להגיש בקשת העברה במערכת הרישום והשיבוץ עד 01 במאי 2019.
תוכלו לצפות בתשובות הסופיות במערכת שבעמוד זה מ- 31 במאי 2019.

השלמת הרישום

לאחר קבלת השיבוץ הסופי שלכם, עליכם להשלים את הרישום במהלך חודש יוני במזכירות בית-הספר העל-יסודי, על-פי הזמנת מנהל/ת בית-הספר.

להשלמת הרישום יש להצטייד ב:

 • צילום תעודת סוף שנה של כיתה ו'
 • צילום תעודת זהות של אחד ההורים עם הספח בו מופיעים פרטיך  
 • צילום פנקס חיסונים
 • 4 תמונות פספורט
 • אמצעי תשלום

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

* לתשומת לבכם, לא יתקבלו בקשות העברה לאחר מועד זה.

בקשה לביטול רישום

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לעיר אחרת או מעבר למסגרת חינוכית פרטית. כדי שתוכלו להירשם בעיר או במסגרת החדשה, עליכם להצטייד בביטול רישום.
את הבקשה יש להגיש למרכז שירות חינוך באמצעות טופס ביטול רישום חתום על ידי שני ההורים, בצירוף המסמכים הנדרשים:
• צילום תעודות הזהות של שני ההורים עם ספחים פתוחים
• חוזה הדירה בכתובת החדשה

ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, בקשות לביטול רישום שיוגשו בחודש ינואר, יטופלו בתוך 4 ימי עבודה במרכז שירות חינוך.
שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בבית הספר בו שובצתם.

החינוך הממלכתי-דתי

 
 

אם אתם תלמידי כיתה ו' באחד מבתי הספר העירוניים, הממלכתיים-דתיים, מתגוררים בעיר ועולים לכיתה ז': איגרת הרישום תגיע לביתכם עד כ"ג בטבת. בתאריכים ו' עד י"ב באדר א' תיפתח מערכת הרישום והשיבוץ שבעמוד זה לצורך ביצוע רישום.
תוכלו להיכנס למערכת הרישום והשיבוץ באמצעות מספר תעודת הזהות של אחד ההורים, שלכם ותאריך הלידה שלכם, ולבחור בין בית ספר עירוני ב'-ג' (צייטלין) לעירוני ח' בהתאם למרחב החינוך אליו אתם שייכים (ראו הטבלה).

אם אתם מעוניינים להתקבל לישיבה התיכונית בר-אילן (בנים), לאולפנית תל-אביב (בנות) או למסלול פלך, עליכם לפנות למסגרות באופן ישיר ולתאם ראיון אישי. הראיונות יחלו בכ"ד בטבת (01 בינואר 2019).

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

הגשת בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך / מעבר זרם

תלמידים המעוניינים להגיש בקשה למעבר זרם או לשיבוץ שלא במרחב החינוך שלהם, יגישו בקשה במערכת הרישום והשיבוץ באתר מיום ראשון, ה' באדר א' עד יום ראשון, י"ב באדר א' (10 - 17 בפברואר). בסיום הגשת הבקשה יישלח אליכם בדוא"ל אישור על קליטתה. אנא הדפיסו ושמרו אותו.

הודעות השיבוץ

התשובות יתפרסמו באתר מי"ז באדר ב'. כניסה למערכת תתאפשר בהזנת מספר תעודת הזהות ותאריך הלידה של התלמיד/ה.

 

ביטול הרישום

תלמידים המבקשים לבטל את הרישום שביצעו יישלחו בקשה בכתב לממונה על תחום המעברים בחינוך העל יסודי לפרטי הקשר מטה. את הבקשות יש לשלוח לא יאוחר מי"ב באדר א'.

החינוך הממלכתי-ערבי

אם אתם תלמידי כיתה ו' בבית ספר עירוני הרישום לבתי הספר העל יסודיים ביפו יתקיים בתאריכים 10 - 17 בפברואר 2019 במערכת הרישום והשיבוץ באתר זה או במרכז שירות חינוך, בזימון תור מראש.

הכניסה לאתר תתבצע באמצעות מספר תעודת הזהות ותאריך הלידה של התלמיד/ה.

תלמידים המבקשים להתמיין למסלול המצוינות באחד מבתי הספר מתבקשים לפנות ישירות לבית הספר המבוקש על מנת להירשם למיונים, שיתקיימו בסוף חודש פברואר (פרטים בעלון המצורף).

 • אג'יאל - בוגרי בית הספר היסודי אג'יאל משובצים באופן אוטומטי לבית הספר עירוני ל"ב ( אג'יאל).
 •  חסן ערפה, לב יפו ואחווה- בוגרי בתי הספר הללו יכולים לבחור בין בתי הספר: עירוני י"ב ועירוני ל"ג (אלמוסתקבל)

* במקרה של שיבוץ יתר באחד מבתי הספר תתקיים הגרלה.

 

הודעות השיבוץ

הודעות השיבוץ יפורסמו במערכת הרישום והשיבוץ באתר מ- 24 במרץ 2019.

רישום בוגרי בתי הספר התשע שנתיים (לכיתה י')

ימי חשיפה

בתחילת חודש פברואר יתקיימו בבתי ספר אלו מפגשי היכרות עם בתי הספר העל יסודיים, ובנוסף יתקיימו ערבי חשיפה בבתי הספר העל יסודיים להורים ולתלמידים, במועדים שלהלן:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

ראיונות אישיים

בקשות לרישום מותנות בקיום ראיון אישי בבית הספר בו הנכם מעוניינים ללמוד.

עליכם לתאם ראיון, ולהגיע אליו עם תעודת מחצית א'.

להלן המועדים של ימי הראיונות בבתי הספר*:

   10 במרץ, יום א', בשעות 15:00 – 20:00

   11 במרץ, יום ב', בשעות 15:00 – 20:00

   14 במרץ, יום ה', בשעות 15:00 – 20:00

   15 במרץ, יום ו', בשעות 08:00 – 14:00  

 

*למעט למגמות האמנות בעירוני א' – תלמידים המבקשים להתקבל למגמות האמנות יידרשו לעבור מיונים.

 

הגשת בקשת הרישום

רישום תלמידי כיתות ט' מבתי הספר התשע שנתיים ייעשה עד 19.03.2019 באמצעות טופס בקשה לרישום, את הטופס המלא והחתום יש להעביר לממונה על תחום המעברים במחלקה לחינוך על יסודי לפרטי הקשר המפורטים מטה.

 

הודעת השיבוץ תשלח בדוא"ל במהלך חודש אפריל.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: