רווחה ובריאות

שירות צבאי, שירות לאומי והשכלה

בדף זה פירוט על זכויות ותכניות שונות בנושאים שירות צבאי, שירות לאומי והשכלה, אשר נועדו להעצים ולקדם צעירים עם מוגבלויות, ולסייע בשילובם בחיי הקהילה.


שירות צבאי ושירות לאומי

שירות צבאי ולאומי בישראל הינו חלק מההוויה הישראלית. השירות מהווה הכנה לחיים, מאפשר התנסות מעשית ומשמעותית בגיבוש הזהות המקצועית של הנער או הנערה, מחזק את הזהות הישראלית ותורם רבות במגוון תחומים. גיוס לצבא ושירות לאומי נתפסים בישראל כנורמה, ופעמים רבות מהווה קרקע מכינה לקראת חיים בוגרים של אזרחי המדינה. עבור צעירים עם מוגבלויות, המשמעות של הגיוס והשירות הלאומי גדולה עוד יותר וזאת משום שהשירות מאפשר שילוב בחברה ותורם בצורה עצומה לחיים עצמאיים. הניסיון שהצטבר עד כה מוכיח, כי התאמתה של תוכנית השירות לצרכיו הספציפיים של הצעיר עם המוגבלות, חיונית לשם הצלחה במשימות, השירות עצמו וההשתלבות בחיים האזרחיים בסיום, באופן רציף ומיטבי.

כל מי שמעוניין להתנדב לשירות צבאי יכול לפנות ללשכת הגיוס לפרטים נוספים ולשאלות.


השכלה

כדי להנגיש את אפשרויות ההשכלה וההכשרה הקיימות, פותחו תכניות שונות שמטרתן לקדם שילוב של אנשים עם מוגבלות. התכניות השונות מאפשרות לאנשים עם מוגבלות לקבל הכשרה והשכלה בתחומים שונים.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד