אמנות במרחב הציבורי

הצבת יצירות אמנות במרחב הציבורי

עיריית תל אביב-יפו מפעילה ועדה עירונית להצבת יצירות אמנות בעיר ולשילוב אמנות בבנייה, הפועלת על פי מדיניות עירונית להצבת אמנות במרחב הציבורי. הוועדה דנה בהצבת יצירות אמנות ברחבי העיר, ל​​טווחים קצרים וארוכים. הוועדה אחראית גם ליזום פרויקטים חדשים ברחבי העיר בתחום האמנות החזותית. היוזמה וההחלטה מתבססות על שיקולים מהיבטים של אמנות, סביבה, בטיחות, תחזוקה ומדיניות עירונית. העבודה יכולה להיות פסל, מיצב, עבודות דו ממד כגון ציור קיר, צילום או הקרנה על קיר, עבודות קרקע ואנדרטאות.

הצעות להצבת פסלים

בקשות להצבת פסל במרחב הציבורי יש להגיש לוועדת הפסלים במחלקה לאמנויות (פרטי הקשר מופיעים מטה) לפחות חצי שנה לפני המועד המבוקש להצבה. הוועדה תוכל לדון רק בבקשות שיוגשו בשלמותן, בצירוף המסמכים המפורטים מטה, על פי סוג היצירה. הבקשה חייבת לכלול מקורות תקציב ליצירה ולכל הכרוך בהצבתה (חומרים, יסוד וביסוס, הובלה, קונסטרוקטור, תאורה וכדומה). 
אם הגשתם בקשה, ודאו שקיבלתם מייל חוזר עם אישור קבלת הבקשה. 

הנחיות להגשה:  

 

 

בקשות לאישור ציור קיר

בקשות לאישור ציור קיר במרחב הציבורי יש להגיש לאישור הוועדה במחלקה לאמנויות (פרטי הקשר מופיעים מטה) כשלושה חודשים לפני המועד המבוקש לביצוע. הוועדה תוכל לדון רק בבקשות שיוגשו בשלמותן, בצירוף המסמכים המפורטים מטה, על פי סוג היצירה. הבקשה חייבת לכלול מקורות תקציב ליצירה ולכל הכרוך למימושה. 
אם הגשתם בקשה, ודאו שקיבלתם מייל חוזר עם אישור קבלת הבקשה.

הנחיות להגשה:  

 

 

קיום פעולה אמנותית קצרת מועד

עיריית תל אביב-יפו מאפשרת קיום אירועים הפתוחים לציבור הרחב שאינם למטרת רווח במרחב הציבורי של העיר ובכפוף לאישור עקרוני של המשנה למנכ"ל העירייה ובהתאם להוראות חוק עזר לתל אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון, תשמ"ד - 1984). 


הגשת בקשה לקיום פעולה אמנותית קצרת מועד במרחב הציבורי צריכה להיעשות לפי ההנחיות המפורטות להלן: 

 

 

קיר בעיר

קיר בעיר הוא פרויקט שיצא לדרך בינואר 2013, במסגרתו הועמד הקיר הדרומי של בניין העירייה לטובת הצגת עבודות אמנות חדשות ומקוריות בפורמט של מדבקות. אמנים מתחומי מדיה שונים מוזמנים להגיש הצעה לביצוע עבודת קיר המתייחסת ומותאמת למקום. הפרויקט מתקיים במסגרת שיפור חזות העיר ותמיכה מתמשכת של העירייה באמנים עצמאיים.

הנחיות להגשה:  

 

ארכיון קיר בעיר

 

 

קיר בעיר 12 - בצלאל בן חיים https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/DispForm.aspx?ID=18228קיר בעיר 12 - בצלאל בן חיים
קיר בעיר 11 / אלעד לרום https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/DispForm.aspx?ID=14731קיר בעיר 11 / אלעד לרום
קיר בעיר 10 / רותי דה פריס https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/DispForm.aspx?ID=14005קיר בעיר 10 / רותי דה פריס
קיר בעיר 9 / אניסה אשקר https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/DispForm.aspx?ID=14006קיר בעיר 9 / אניסה אשקר
קיר בעיר 8 / ליהי חן https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/DispForm.aspx?ID=14426קיר בעיר 8 / ליהי חן
קיר בעיר 7 / שי זילברמן https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/DispForm.aspx?ID=5260קיר בעיר 7 / שי זילברמן
קיר בעיר 6 / הילה טוני נבוק https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/DispForm.aspx?ID=3043קיר בעיר 6 / הילה טוני נבוק
קיר בעיר 5 / זויה צ'רקסקי https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/DispForm.aspx?ID=14425קיר בעיר 5 / זויה צ'רקסקי
קיר בעיר 4 / נורית דוד https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/DispForm.aspx?ID=14424קיר בעיר 4 / נורית דוד
קיר בעיר 3 / ליהי תורג'מן https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/DispForm.aspx?ID=14423קיר בעיר 3 / ליהי תורג'מן
קיר בעיר 2 / גל ויינשטייןhttps://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/DispForm.aspx?ID=14422קיר בעיר 2 / גל ויינשטיין
קיר בעיר 1 / יאיר גרבוז https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/DispForm.aspx?ID=14421קיר בעיר 1 / יאיר גרבוז

​ 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד