אמנות במרחב הציבורי

הצבת יצירות אמנות במרחב הציבורי

עיריית תל אביב-יפו מפעילה ועדה עירונית להצבת יצירות אמנות בעיר ולשילוב אמנות בבנייה, הפועלת על פי מדיניות עירונית להצבת אמנות במרחב הציבורי. הוועדה דנה בהצבת יצירות אמנות ברחבי העיר, ל​​טווחים קצרים וארוכים. הוועדה אחראית גם ליזום פרויקטים חדשים ברחבי העיר בתחום האמנות החזותית. היוזמה וההחלטה מתבססות על שיקולים מהיבטים של אמנות, סביבה, בטיחות, תחזוקה ומדיניות עירונית. העבודה יכולה להיות פסל, מיצב, עבודות דו ממד כגון ציור קיר, צילום או הקרנה על קיר, עבודות קרקע ואנדרטאות.

הצעות להצבת פסלים

בקשות להצבת פסל במרחב הציבורי יש להגיש לוועדת הפסלים במחלקה לאמנויות (פרטי הקשר מופיעים מטה) לפחות חצי שנה לפני המועד המבוקש להצבה. הוועדה תוכל לדון רק בבקשות שיוגשו בשלמותן, בצירוף המסמכים המפורטים מטה, על פי סוג היצירה. הבקשה חייבת לכלול מקורות תקציב ליצירה ולכל הכרוך בהצבתה (חומרים, יסוד וביסוס, הובלה, קונסטרוקטור, תאורה וכדומה). 
אם הגשתם בקשה, ודאו שקיבלתם מייל חוזר עם אישור קבלת הבקשה. 

הנחיות להגשה:  

 

 

בקשות לאישור ציור קיר

בקשות לאישור ציור קיר במרחב הציבורי יש להגיש לאישור הוועדה במחלקה לאמנויות (פרטי הקשר מופיעים מטה) כשלושה חודשים לפני המועד המבוקש לביצוע. הוועדה תוכל לדון רק בבקשות שיוגשו בשלמותן, בצירוף המסמכים המפורטים מטה, על פי סוג היצירה. הבקשה חייבת לכלול מקורות תקציב ליצירה ולכל הכרוך למימושה. 
אם הגשתם בקשה, ודאו שקיבלתם מייל חוזר עם אישור קבלת הבקשה.

הנחיות להגשה:  

 

 

קיום פעולה אמנותית קצרת מועד

עיריית תל אביב-יפו מאפשרת קיום אירועים הפתוחים לציבור הרחב שאינם למטרת רווח במרחב הציבורי של העיר ובכפוף לאישור עקרוני של המשנה למנכ"ל העירייה ובהתאם להוראות חוק עזר לתל אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון, תשמ"ד - 1984). 


הגשת בקשה לקיום פעולה אמנותית קצרת מועד במרחב הציבורי צריכה להיעשות לפי ההנחיות המפורטות להלן: 

 

 

קיר בעיר

קיר בעיר הוא פרויקט שיצא לדרך בינואר 2013, במסגרתו הפך הקיר הדרומי של בניין העירייה מתחת לגשר המוביל מרחוב אבן גבירול לכיוון שדרות בן גוריון, למצע לתצוגת עבודות אמנות שנוצרו במיוחד לקיר זה.
בין האמנים שהציגו בו: יאיר גרבוז עם סדרת עבודותיו "אמנות ישראלית איחוד/אמנות ישראלית מאוחד", גל ויינשטיין "840 כוסות קפה", ליהי תורג'מן "קירות", נורית דוד, "מאלף ועד תו". 

קישור למידע על הקירות בעיר שכבר הוצגו קיר בעיר - שי זילברמן >>

הנחיות להגשה:  

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד